Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Mihail Boldea > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mihail BOLDEA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
2. 53/28.02.2011 L336/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 54/28.02.2011 L337/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism respinsa
definitiv
4. 60/02.03.2010 L285/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
5. 61/08.03.2010 L315/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii invatamantului nr.84/1995 cu toate modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
6. 140/07.04.2010 L656/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.24 din Legea nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor Lege 99/2010
7. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
8. 216/02.05.2011 L165/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
definitiv
9. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
10. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
11. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
12. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13. 262/09.05.2011 L78/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 265/09.05.2011 L146/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
15. 284/09.06.2009 L507/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, republicata respinsa
definitiv
16. 362/23.05.2011 L208/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in 2007 respins
definitiv
17. 414/15.09.2009 L222/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale respinsa
definitiv
18. 415/15.09.2009 L239/2009 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
19.   L419/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul Penal retrasa
de catre initiator
20. 433/21.09.2009 L226/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei raport
depus
21. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
22. 474/27.06.2011 L359/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
23. 479/27.06.2011 L360/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
24. 482/14.09.2010 L267/2010 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
25. 496/20.09.2010 L261/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala respinsa
definitiv
26. 511/21.09.2010 L300/2010 Propunere legislativa pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala respinsa
definitiv
27. 512/21.10.2009 L289/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
28. 513/21.09.2010 L295/2010 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
29. 533/02.11.2009 L238/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal respinsa
definitiv
30. 567/18.10.2010 L382/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887 Lege 135/2011
31. 570/18.10.2010 L383/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
32. 576/18.10.2010 L372/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
33. 582/18.10.2010 L359/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
34. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
35. 612/25.10.2010 L409/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Codului de Procedura Civila cu toate modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
36. 614/14.12.2009 L431/2009 Propunere legislativa privind incadrarea in conditii speciale a unor locuri de munca din carierele de extractie a lignitului prin lucrari miniere la zi respinsa
definitiv
37. 629/25.10.2010 L397/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
38. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
39. 632/02.11.2010 L197/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.21 si art.118 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata respinsa
definitiv
40. 633/02.11.2010 L199/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
41. 686/22.11.2010 L470/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
42. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
43. 740/29.11.2010 L525/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Codului de procedura penala al Romaniei din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
44. 741/29.11.2010 L609/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
45. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
46. 789/29.11.2010 L546/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
47. 793/29.11.2010 L534/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala respinsa
definitiv
48. BP295/15.04.2009 L323/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
49. BP160/16.03.2010   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 juillet 2024, 11:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro