Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Mihail Boldea > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mihail BOLDEA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
2. 53/28.02.2011 L336/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
3. 54/28.02.2011 L337/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism respinsa
definitiv
4. 60/02.03.2010 L285/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
5. 61/08.03.2010 L315/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
6. 140/07.04.2010 L656/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 99/2010
7. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată respinsa
definitiv
8. 216/02.05.2011 L165/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
definitiv
9. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
10. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
11. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
12. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13. 262/09.05.2011 L78/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14. 265/09.05.2011 L146/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
definitiv
15. 284/09.06.2009 L507/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată respinsa
definitiv
16. 362/23.05.2011 L208/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007 respins
definitiv
17. 414/15.09.2009 L222/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale respinsa
definitiv
18. 415/15.09.2009 L239/2009 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
19.   L419/02.09.2009 Propunere legislativă privind Codul Penal retrasa
de catre initiator
20. 433/21.09.2009 L226/2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției raport
depus
21. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22. 474/27.06.2011 L359/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23. 479/27.06.2011 L360/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
24. 482/14.09.2010 L267/2010 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
25. 496/20.09.2010 L261/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală respinsa
definitiv
26. 511/21.09.2010 L300/2010 Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală respinsa
definitiv
27. 512/21.10.2009 L289/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
definitiv
28. 513/21.09.2010 L295/2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
29. 533/02.11.2009 L238/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
definitiv
30. 567/18.10.2010 L382/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887 Lege 135/2011
31. 570/18.10.2010 L383/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
32. 576/18.10.2010 L372/2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
33. 582/18.10.2010 L359/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
34. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
35. 612/25.10.2010 L409/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
36. 614/14.12.2009 L431/2009 Propunere legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi respinsa
definitiv
37. 629/25.10.2010 L397/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
38. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale raport
depus
39. 632/02.11.2010 L197/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 și art.118 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată respinsa
definitiv
40. 633/02.11.2010 L199/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
41. 686/22.11.2010 L470/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
42. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respins
definitiv
43. 740/29.11.2010 L525/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
44. 741/29.11.2010 L609/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
45. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
46. 789/29.11.2010 L546/2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
47. 793/29.11.2010 L534/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală respinsa
definitiv
48. BP295/15.04.2009 L323/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
49. BP160/16.03.2010   Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 15 iunie 2024, 7:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro