Doru Geany BĂLAN
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative