Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
amendamente
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Ödön Szabó > Amendamente depuse Versiunea pentru printare

SZABÓ Ödön
Amendamente depuse si admise

Toate amendamentele | Amendamentele admise | Amendamentele respinse

1.) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (PL-x nr. 1/2014)
Nr. Text initial Amendament Motivare
1. 24. La articolul 132, alineatul (5) se abrogă.

1. La articolul I, punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

24. La articolul 132, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situații temeinic justificate, Guvernul, la propunerea Ministerului Educației Naționale, poate înființa facultăți, în cadrul universităților de stat, cu consultarea senatului universitar.»”
Pentru a se ține cont de autonomia universitară.
2.

26. La articolul 160, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 160 - (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract și metodologia de realizare a finanțării se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației Naționale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. In metodologia de calcul a finanțării universităților se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului.

(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universități se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Prioritate vor avea universitățile de cercetare avansată și educație."

„(3) Granturile doctorale se acordă pe baza de competiție națională de proiecte științifice între școlile doctorale sau competiție națională de proiecte științifice între conducătorii de doctorat, membri ai unei școli doctorale. Competițiile sunt organizate în coordonarea CNCS.”

Pentru a se menține imparțialitatea și un nivel național al competitivității.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 aprilie 2024, 12:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro