Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin Mircea > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Florin MIRCEA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mailmircea_fl@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii1 APRILIE 1980EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

Decembrie 2020 - prezent

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică centrală

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Principalele activități și responsabilități

Îndeplinirea îndatoririlor și exercitarea drepturilor în conformitate cu Constituția, legile țării și regulamentele Camerei Deputaților, pe toată durata mandatuluiPerioada

Iunie 2019 - Decembrie 2020

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică centrală

Funcția sau postul ocupat

Deputat - membru în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură

Principalele activități și responsabilități

Îndeplinirea îndatoririlor și exercitarea drepturilor în conformitate cu Constituția, legile țării și regulamentele Camerei Deputaților, pe toată durata mandatuluiPerioada

Noiembrie 2018 - 29.05.2019

Numele și adresa angajatorului

Muzeul Brăilei ”CAROL I”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Funcția sau postul ocupat

Membru Consiliul de Administrație

Principalele activități și responsabilități

Reprezentarea Consiliului Județean Brăila în procesul de decizie al Muzeului.Perioada

Iulie 2016 - Mai 2018

Numele și adresa angajatorului

Spitalul Județean de Urgență Brăila

Tipul activității sau sectorul de activitate

Servicii publice de sănătate

Funcția sau postul ocupat

Membru al Consiliului de Administrație

Președinte de ședință (iulie 2016-iulie 2017, februarie 2018-mai 2018)

Principalele activități și responsabilități

 • Avizează bugetul de venituri și cheltuieli ale spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;
 • Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;
 • Avizează planul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii.Perioada

Iunie 2016 - 29.05.2019

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Brăila

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Funcția sau postul ocupat

Consilier Județean - ales

Președintele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale

Principalele activități și responsabilități

 • Elaborează/avizează planul anual de investiții din județul Brăila;
 • Programează și urmărește realizarea proiectelor aprobate;Perioada

01 Ianuarie 2015 - iunie 2019

Numele și adresa angajatorului

Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Braila”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Atragerea de investiții în municipiul Brăila prin concesionarea/închirierea de spatii in regim de zonă liberă

Funcția sau postul ocupat

Director General

Principalele activități și responsabilități

 • Reprezintă Regia în raporturile cu terții;
 • Programează și urmărește realizarea proiectelor aprobate;
 • Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație al Regiei.Perioada

01 Ianuarie 2009 - iunie 2019

Numele și adresa angajatorului

Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Braila”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Atragerea de investiții în municipiul Brăila prin concesionarea/închirierea de spatii in regim de zonă liberă

Funcția sau postul ocupat

Membru al Consiliului de Administrație

Principalele activități și responsabilități

Luarea tuturor măsurilor legale conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de AdministrațiePerioada

01 iunie 2009 - 31 decembrie 2014

Numele și adresa angajatorului

Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Braila”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Concesionarea/închirierea de spatii in regim de zonă liberă

Funcția sau postul ocupat

Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

Principalele activități și responsabilități

 • Reprezintă Regia în raporturile cu terții;
 • Programează și urmărește realizarea proiectelor aprobate;
 • Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație al Regiei.Perioada

iunie 2008 - iunie 2012

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Brăila

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Funcția sau postul ocupat

Consilier Județean - ales

Președintele Comisiei de Strategii, studii, prognoze economico-sociale

Principalele activități și responsabilități

 • Elaborează/avizează planul anual de investiții din județul Brăila;
 • Programează și urmărește realizarea proiectelor aprobate;
 • Alte atribuții specifice consilierilor județeni.Perioada

iulie 2008 - 31 mai 2009

Numele și adresa angajatorului

Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Braila”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Concesionarea/Închirierea de spatii in regim de zonă liberă

Funcția sau postul ocupat

Director Exploatare-Investiții

Principalele activități și responsabilități

 • Elaborează planul anual de întreținere și reparații;
 • Programează și urmărește realizarea proiectelor aprobate;
 • Asigură întreaga activitate de exploatare și coordonează investițiile ce se realizează pe teritoriul Zonei Libere Brăila.Perioada

2004- iulie 2008

Numele și adresa angajatorului

Senatul României, Cabinet senatorial nr.2, Braila

Tipul activității sau sectorul de activitate

Legislativ-electorat

Funcția sau postul ocupat

Sef birou senatorial

Principalele activități și responsabilități

 • Întocmirea si redactarea documentelor specifice activității care constituie obiectul de activitate al biroului senatorial;
 • Coordonarea activității celorlalți angajați ai biroului;
 • Organizarea si coordonarea evenimentelor organizate in colaborare cu partidul de care aparține biroul senatorial;
 • Responsabil cu organizarea conferințelor de presa care au avut drept obiect activitatea senatorului;Perioada

2002-2004

Numele și adresa angajatorului

Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Braila”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Concesionarea/Închirierea de spații în regim de zonă liberă

Funcția sau postul ocupat

Economist

Principalele activități și responsabilități

 • Evidența clienților și a potențialilor clienți;
 • Evidența contabilă;
 • Asigurarea managementului financiar în conformitate cu prevederile legislative specifice în vigoare și aplicabile în cadrul instituției.STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE

Perioada

8-22 Noiembrie 2018

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de participare - ”2018 China-România Bilateral Seminar on the Construction of Industrial Park”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Tianjin TEDA Group Co. Ltd. ChinaPerioada

August 2018

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de participare - Managementul securității informației

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

MANAGER CONSULT SRLPerioada

Noiembrie 2015

Calificarea / Diploma obținută

Program postuniversitar de formare - securitate și bună guvernare - științe militare, informații și ordine publică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” - Colegiul Național de ApărarePerioada

noiembrie-decembrie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Work-shop antreprenoriat - EMPRETEC

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul EconomieiPerioada

Martie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Auditor în domeniul calității

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Top quality management BucureștiPerioada

Ianuarie 2014

Calificarea / Diploma obținută

Evaluator proiecte

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură BrăilaPerioada

Iulie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Spirit antreprenorial; oportunități de finanțare pentru dezvoltarea unei afaceri; responsabilitatea socială și dezvoltarea inovativă a întreprinderii; asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Fundația CDIMM Brăila și Centrul de Consultanță și Studii EuropenePerioada

Iulie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Asigurarea sănătății și securității în imm-uri

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

SC Ceprohart SA BrăilaPerioada

Iunie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Management al sistemului de management de mediu

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Fundația Corona IașiPerioada

Mai 2013

Calificarea / Diploma obținută

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Centrul de afaceri master DevaPerioada

Martie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Managementul comunicării în cadrul proiectului

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Roda business consulting BucureștiPerioada

Decembrie 2012

Calificarea / Diploma obținută

Competențe antreprenoriale - Modul: Managementul schimbării

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Centrul de consultanță și studii europene GalațiPerioada

Iunie 2012

Calificarea / Diploma obținută

Competențe antreprenoriale - Modul: Managementul riscului

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Centrul de consultanță și studii europene GalațiPerioada

Februarie 2012

Calificarea / Diploma obținută

Actualizarea și îmbunătățirea competențelor manageriale de planificare strategică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

I-plan - planificare strategică de businessPerioada

August 2011

Calificarea / Diploma obținută

Inspector de specialitate protecția muncii

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

S.C. Bardrom Security S.R.L. BrăilaPerioada

Octombrie 2010

Calificarea / Diploma obținută

Permis european de conducere a computerului - Start 2,3,4 și 7

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Permisul european de conducere a computerului start - ECDL RomâniaPerioada

Iulie 2010-noiembrie 2010

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici - Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publiciPerioada

Martie 2008

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire a programului de perfecționare - manager proiect

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Curs manager proiect acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șansePerioada

Ianuarie 2006

Calificarea / Diploma obținută

Diploma de promotor al campaniei de informare europeană “Pregătește-te pentru Europa”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Consiliul Județean Brăila, ANSIT și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale BrăilaPerioada

2004-2005

Calificarea / Diploma obținută

Diploma de master în administrație publică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” - Pitești, Facultatea de Management și Marketing în Afaceri Economice Brăila - cursuri postuniversitare de masterat - specializarea administrație publicăPerioada

1998-2002

Calificarea / Diploma obținută

Diploma de economist licențiat în management și legislație în administrație

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” - Pitești, Facultatea de Management și Marketing în Afaceri Economice Brăila - cursuri postuniversitare de masterat - specializarea administrație publicăAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Dobândite în cursul vieții și carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă.

Participarea la Sesiuni Științifice și de Comunicare în timpul facultății, diverse conferințe și ateliere de lucruLimba maternă

ROMÂNALimbi străine cunoscute

1. ENGLEZA, 2. FRANCEZA
Abilitatea de a citi 1. bine, 2. începător
Abilitatea de a scrie 1. bine, 2. începător
Abilitatea de a vorbi 1. bine, 2. începătorAptitudini și competențe sociale

 • Prin natura meseriei pe care o practic comunicarea cu ceilalți este esențială. Trebuie să comunici cu cel care îți solicită ajutorul, să-i identifici corect necesitățile și să-i oferi soluția optimă.

Aptitudini și competențe organizatorice

 • Îmi place să organizez împreună cu prietenii/colegii diferite evenimente.

Aptitudini și competențe tehnice

 • Utilizare calculator: Office, internet. Cunoștințele de programare dobândite în special în perioada liceului și facultății.

Aptitudini și competențe artistice

 • Consider că nu este cazul, sunt doar în stadiul de colecționar și „devorator”.

Alte aptitudini și competențe

După absolvirea cursurilor de perfecționare am dobândit competențe în vederea:
 • Conducerii implementării unui proiect;
 • Orientarea muncii echipei pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;
 • Identificarea și anularea riscurilor și precizarea acțiunilor de control asupra riscurilor pentru oameni, mediu, proprietăți;
 • Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale unui proiect;
 • Asigurarea resurselor operaționale pentru proiect;
 • Precizarea cerințelor proiectului, estimarea resurselor;
 • Identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte.

Permis de conducere

 • Categoria B.

Informații suplimentare

PARTICIPAREA LA DIVERSE EVENIMENTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE:
 • 2003 - Tulcea - România - Seminar „Cooperarea transfrontalieră de-a lungul Dunării”
 • 2003 - Varșovia - Polonia - Seminar „Siguranța și Calitatea slujbelor pentru tineri”
 • 2007 - Bruxelles - Belgia - Întâlnire cu europarlamentarii Români și cu cei din Internaționala Socialistă
 • 2010 - Sinaia - România - Atelier de lucru ”Comunicare, coalizare și advocacy”
 • 2011 - Constanța - România - Treningul de diseminare a bunelor practici pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale
 • 2011 - Brăila, România - Seminarul regional de formare promotori SA 8000 și INVESTITORS IN PEOPLE
 • 2015 - FUTURALIA - Promovarea oportunităților de afaceri

12.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 19 iunie 2024, 9:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro