Titu Nicolae GHEORGHIOF
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2004-2008

 1. Întrebarea nr.746A/17-11-2005
  Procedurile și practica Ministerului Afacerilor Externe față de o persoană fizică ce dorește să își depună dosarul de concurs.

 2. Întrebarea nr.747A/17-11-2005
  Aplicarea prevederilor legale de către Comisia de fond funciar din orașul Lipova.

 3. Întrebarea nr.748A/17-11-2005
  Mutarea sediului Agenției 5 vest Arad din Str.Lucian Blaga nr.6 Arad în Deva.

 4. Întrebarea nr.749A/17-11-2005
  Situația actuală a pieței Mihai Viteazul din Municipiul Arad.

 5. Întrebarea nr.1076A/16-02-2006
  Desființarea Liceului Pedagogic "Dimitrie Țichindeal" din Arad.

 6. Întrebarea nr.1216A/13-03-2006
  Referitor la desființarea Liceului Pedagogic "Dimitrie Țichindeal" din Arad.

 7. Întrebarea nr.1231A/15-03-2006
  Memoriul doamnei Negruțiu Elena din Arad.

 8. Întrebarea nr.1552A/15-05-2006
  Petiția domnului Mărcuț Lazăr, referitoare la recalcularea pensiilor.

 9. Întrebarea nr.1555A/16-05-2006
  Nesoluționarea dosarului înregistrat cu nr.5928/2001 referitor la atribuirea de luptător în rezistența anticomunistă.

 10. Întrebarea nr.2610A/13-03-2007
  Înființarea și modernizarea unor Școli de Arte și Meserii în jud.Arad.

 11. Interpelarea nr.2995B/11-09-2007
  Procentul decontat de către casele de asigurări de sănătate pentru cazurile externe din secțiile de boli profesionale pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condițiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.57 alin(4) din Contractul-cadru.

 12. Interpelarea nr.2996B/11-09-2007
  Persoanele care beneficiează de serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale cf. prevederilor Legii 346/2002.

 13. Interpelarea nr.2997B/11-09-2007
  Modul de aplicare a procedurii de validare pentru situațiile în care unitățile sanitare emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă.