Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Mircia Giurgiu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mircia GIURGIU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 19/04.02.2008 L765/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
2. 29/07.02.2007 L237/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
3. 33/12.02.2007 L870/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
4. 38/12.02.2007 L839/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.8, alin.(1) si art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
5. 43/13.02.2008 L724/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice respinsa
definitiv
6. 49/18.02.2008 L723/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
7. 50/14.02.2007 L913/2006 Propunere legislativa pentru modificare si completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
8. 57/25.02.2008 L243/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind invatamantul Lege 143/2008
9. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativa pentru modificarea 385, alin (1) si (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
10. 73/19.02.2007 L912/2006 Proiect de Lege pentru compensarea in bani a tichetelor de calatorie pe calea ferata neutilizate de catre pensionari respins
definitiv
11. 73/25.02.2008 L722/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsa
definitiv
12. 74/25.02.2008 L721/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsa
definitiv
13. 75/19.02.2007 L945/2006 Propunere legislativa privind organizarea unei societati de profil pentru distributia apei potabile si canalizare in regiunile rurale respinsa
definitiv
14. 80/19.02.2007 L946/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 102/28.02.2007 L914/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte asigurari sociale respinsa
definitiv
16. 116/07.03.2007 L328/2007 Propunere legislativa pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind instituirea Bursa Scolara "Guvernul Romaniei" Lege 32/2008
17. 124/12.03.2008 L913/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.146/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. -S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
18. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret si locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate respinsa
definitiv
19. 129/12.03.2008 L903/2007 Propunere legislativa privind acordarea de compensatii persoanelor spoliate de inventarul agricol si silvic in perioada comunista respinsa
definitiv
20. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
21. 131/19.03.2007 L350/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.43, lit.a), b) si f), art.44, art.45, alin.4 si art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactica la educatoare, invatatori si institutori, precum si a unor categorii de personal didactic din invatamantul special respinsa
definitiv
22. 132/19.03.2007 L351/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
23. 148/17.03.2008 L899/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
24. 149/17.03.2008 L902/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
25. 152/08.03.2006 L201/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca respinsa
definitiv
26. 158/19.03.2007 L908/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
27. 186/14.04.2008 L900/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
28. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
29. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsa
definitiv
30. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
31. 197/14.04.2008 L901/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 respinsa
definitiv
32. 199/14.04.2008 L898/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
33. 234/10.04.2007 L998/2006 Propunere legislativa privind acordarea de compensatii persoanelor spoliate de inventarul agricol si silvic in perioada comunista respinsa
definitiv
34. 235/22.04.2008 L896/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata respins
definitiv
35. 240/10.04.2007 L1002/2006 Propunere legislativa privind limitarea temporara a accesului la demnitati si functii publice pentru persoanele care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsa
definitiv
36. 240/22.04.2008 L86/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea si completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
37. 262/10.04.2006 L769/2005 Propunere legislativa pentru construirea de locuinte pentru sinistrati respinsa
definitiv
38. 265/23.04.2007 L905/2006 Propunere legislativa privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
39. 270/05.05.2008 L87/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.8 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicata Lege 156/2009
40. 280/05.05.2008 L42/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
41. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
42. 285/05.05.2008 L955/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Ordonantei de Urgenta nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
43. 295/23.04.2007 L75/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii interprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
44. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativa privind vanzarea de catre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriasi a locuintelor de serviciu respinsa
definitiv
45. 298/18.04.2006 L453/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
46. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 238/2007
47. 318/12.05.2008 L41/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare respinsa
definitiv
48. 327/18.04.2006 L159/2006 Propunere legislativa pentru preschimbarea tichetelor de calatorie neutilizate de catre pensionari sau agricultori in bonuri valorice respinsa
definitiv
49. 333/02.05.2007 L83/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
50. 335/12.05.2008 L60/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
51. 349/02.05.2007 L156/2007 Propunere legislativa privind Conducerea auto cu insotitor incepand cu 17 ani respinsa
definitiv
52. 351/02.05.2007 L155/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
53. 352/25.04.2006 L79/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
54. 356/25.04.2006 L148/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
55. 363/07.05.2007 L82/2007 Propunere legislativa pentru completarea Anexei nr.2 introdusa la Titlul I - Modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
56. 370/25.04.2006 L157/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
57. 385/25.04.2006 L190/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
58. 387/17.06.2008 L261/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 180/2008
59. 395/17.06.2008 L140/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
60. 396/25.04.2006 L192/2006 Propunere legislativa privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilitati respinsa
definitiv
61. 408/17.06.2008 L138/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizata, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
62. 410/28.05.2007 L243/2007 Propunere legislativa privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar respinsa
definitiv
63. 410/17.06.2008 L40/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor si a munitiilor respinsa
definitiv
64. 411/17.06.2008 L43/2008 Propunere legislativa privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviatia civila din Romania respinsa
definitiv
65. 413/17.06.2008 L135/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local respinsa
definitiv
66. 418/17.06.2008 L134/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
67. 421/17.06.2008 L198/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
68. 436/04.06.2007 L272/2007 Propunere legislativa privind acordarea despagubirilor pentru caii sacrificati, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor respinsa
definitiv
69. 437/04.06.2007 L289/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 aprobata prin Legea 565 din 2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsa
definitiv
70. 439/04.06.2007 L268/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarii serviciilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
71. 440/04.06.2007 L270/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
72. 442/04.06.2007 L295/2007 Propunere legislativa de modificare si completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize si alte taxe speciale" din Ordonanta de Urgenta nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
73. 447/23.06.2008 L226/2008 Propunere legislativa de modificare si completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Ordonanta de Urgenta nr.110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
74. 448/04.06.2007 L96/2007 Propunere legislativa privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviatia civila din Romania Lege 95/2008
75. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
76. 450/04.06.2007 L269/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
77. 450/23.06.2008 L295/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
78. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
79. 452/10.05.2006 L291/2006 Propunere legislativa privind salarizarea si alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
80. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
81. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
82. 457/11.06.2007 L294/2007 Propunere legislativa privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
83. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
84. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
85. 463/23.06.2008 L556/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
definitiv
86. 471/11.06.2007 L304/2007 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
87. 478/03.09.2008   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
88. 479/18.06.2007 L364/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respins
definitiv
89. 480/18.06.2007 L345/2007 Proiect de Lege privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii in camine studentesti respins
definitiv
90. 482/18.06.2007 L366/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
91. 483/18.06.2007 L346/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale respinsa
definitiv
92. 485/18.06.2007 L293/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistratilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
93. 486/18.06.2007 L291/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
94. 488/18.06.2007 L303/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
95. 489/18.06.2007 L271/2007 Propunere legislativa de modificare si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
96. 490/18.06.2007 L290/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar Lege 340/2007
97. 491/18.06.2007 L292/2007 Propunere legislativa de modificare si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
98. 497/03.09.2008 L284/2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata respins
definitiv
99. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
100. 503/03.09.2008 L324/2008 Propunere legislativa pentru modiifcarea si completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
101. 504/03.09.2008 L333/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
102. 508/27.06.2007 L299/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionisti a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
103. 508/03.09.2008 L293/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionisti a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
104. 509/27.06.2007 L342/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti respinsa
definitiv
105. 509/03.09.2008 L322/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
106. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
107. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsa
definitiv
108. 525/03.09.2008 L292/2008 Propunere legislativa privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviatia civila din Romania respinsa
definitiv
109. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
110.   L527/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasa
de catre Senat
111. 542/03.09.2007 L305/2007 Propunere legislativa privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
112. 546/14.06.2006 L381/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
113. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Companiei Nationale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
114. 568/10.09.2007 L343/2007 Propunere legislativa privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuintei respinsa
definitiv
115. 572/24.09.2008 L321/2008 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret, locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate, scoli si gradinite respinsa
definitiv
116. 575/24.09.2008 L294/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
117. 583/12.09.2007 L384/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
118. 585/12.09.2007 L321/2007 Propunere legislativa de modificare si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
119. 590/12.09.2007 L405/2007 Propunere legislativa privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrati respinsa
definitiv
120. 592/12.09.2007 L344/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte asigurari sociale respinsa
definitiv
121. 593/12.09.2007 L365/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte asigurari sociale respinsa
definitiv
122. 594/29.06.2006 L810/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata respinsa
definitiv
123. 596/08.10.2008   Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
124. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
125. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana respinsa
definitiv
126. 615/24.09.2007 L387/2007 Propunere legislativa privind modificarea art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 63/2008
127. 618/08.10.2008 L386/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci respinsa
definitiv
128. 622/08.10.2008 L416/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Anexei Hotararii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsa
definitiv
129. 626/26.09.2007 L806/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Sampetru German, jud. Arad respinsa
definitiv
130. 650/02.10.2007 L471/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
131. 651/02.10.2007 L386/2007 Propunere legislativa priivnd modificarea si completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor respinsa
definitiv
132. 653/02.10.2007 L408/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
133. 654/02.10.2007 L409/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
134. 659/02.10.2007 L686/2007 Propunere legislativa pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor respinsa
definitiv
135. 668/08.10.2007 L623/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
136. 671/13.09.2006 L461/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vanzarea bunurilor imobile in care se desfasoara activitati de asistenta sanitar-veterinara respinsa
definitiv
137. 672/13.09.2006 L508/2006 Propunere legislativa pentru compensarea in bani a tichetelor de calatorie pe cale ferata neutilizate de catre pensionari respinsa
definitiv
138. 677/13.09.2006 L469/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
139. 679/13.09.2006 L494/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului respinsa
definitiv
140. 680/21.12.2005 L537/2005 Propunere legislativa pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
141. 680/10.10.2007 L378/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 367/2009
142. 700/04.11.2008 L421/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
143. 703/04.11.2008 L385/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
144. 704/04.11.2008 L415/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
145. 712/24.10.2007 L456/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
146. 722/09.10.2006 L923/2006 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Sampetru German, jud.Arad respinsa
definitiv
147. 723/31.10.2007 L966/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor respinsa
definitiv
148. 737/05.11.2007 L477/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 1/2008
149. 747/05.11.2007 L473/2007 Propunere legislativa de modificare si completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei respinsa
definitiv
150. 748/05.11.2007 L472/2007 Propunere legislativa de modificare si completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti respinsa
definitiv
151. 784/14.11.2007 L620/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber - profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
152. 785/14.11.2007 L582/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica respinsa
definitiv
153. 786/14.11.2007 L588/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor respinsa
definitiv
154. 790/01.11.2006 L965/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995 - Legea invatamantului respinsa
definitiv
155. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
156. 833/03.12.2007 L621/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
157. 848/03.12.2007 L622/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor respinsa
definitiv
158. 871/13.11.2006 L714/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
159. 875/13.11.2006 L748/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.385, alin.(1) si (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
160. 876/13.11.2006 L707/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
161. 876/10.12.2007 L732/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
162. 880/10.12.2007 L730/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
163. 888/12.12.2007 L581/2007 Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respins
definitiv
164. 892/22.11.2006 L688/2006 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica respinsa
definitiv
165. 893/22.11.2006 L699/2006 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica respinsa
definitiv
166. 900/22.11.2006 L665/2006 Propunere legislativa privind instituirea indemnizatiei pe viata a cascadorilor romani de film istoric si national din patrimoniul National care au activat in perioada 1960-1989 respinsa
definitiv
167. 910/27.11.2006 L694/2006 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri sau compensatii financiare cetatenilor romani, victime ale starii de razboi din 1944, pentru bunurile distruse de catre armatele straine ce au invadat Podisul Transilvaniei respinsa
definitiv
168. 922/04.12.2006 L695/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte respinsa
definitiv
169. 923/04.12.2006 L698/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 respinsa
definitiv
170. 948/11.12.2006 L745/2006 Propunere legislativa privind unele masuri pentru vanzarea actiunilor societatilor comerciale catre salariati in cadrul procesului de privatizare respinsa
definitiv
171. 977/18.12.2006 L808/2006 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane Lege 181/2007
172. BP908/13.12.2005 B840/15.12.2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale la Senat
173. BP916/04.10.2006 B547/11.10.2006 Propunere legislativa pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
174. BP568/19.06.2008 L534/2008 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie la Senat
175. BP689/08.09.2008 B430/11.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.244/2002, modificata si republicata in temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
176. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat
177. BP718/16.09.2008 B468/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului la Senat
178. BP762/22.09.2008 B479/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
179. BP763/22.03.2008 B480/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare la Senat
180. BP765/22.09.2008 B482/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui ANPC nr.205/2007 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar la Senat
181. BP766/22.09.2008 B483/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici la Senat
182. BP767/22.09.2008 B484/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.341/2004 recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 la Senat
183. BP768/22.09.2008 B485/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
184. BP829/06.10.2008 B529/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari la Senat
185. BP830/06.10.2008 B530/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoastrea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 la Senat
186. BP831/06.10.2008 B531/13.10.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal la Senat
187. BP832/06.10.2008 B532/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii la Senat
188. BP833/06.10.2008 B533/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii la Senat
189. BP835/06.10.2008 B534/13.10.2008 Propunere legislativa privind acordarea de compensatii persoanelor spoliate de inventarul agricol si silvic in perioada comunista la Senat
190. BP826/06.10.2008 B526/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale la Senat
191. BP827/06.10.2008 B527/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal la Senat
192. BP828/06.10.2008 B528/13.10.2008 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in camine studentesti la Senat
193. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
194.   BP481/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing retrasa
de catre Senat
195.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativa privind acordarea unor tichete cadou de Pasti si de Craciun pensionarilor retrasa
de catre Senat
196.   BP500/01.10.2008 Propunere legislativa privind salarizarea functionarilor publici parlamentari si a personalului contractual din aparatul Parlamentului Romaniei retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 avril 2024, 4:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro