Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Aurelia Vasile > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Aurelia VASILE
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2011 L270/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata respinsa
definitiv
2. 7/01.02.2010 L174/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea si functionarea serviciului de telecomunicatii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 8/01.02.2010 L175/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea si functionarea serviciului de protectie si paza respinsa
definitiv
4. 13/01.02.2012 L726/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizata, privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, prin adaugarea Art.14, alin.(4) si Art.14, alin.(4), lit.a) respinsa
definitiv
5. 21/01.02.2012 L705/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii politiei locale nr.155/2010 respinsa
definitiv
6. 66/11.02.2009 L558/2008 Propunere legislativa privind organizarea invatamantului teologic superior de cult islamic respinsa
definitiv
7. 68/08.03.2010 L664/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrica respinsa
definitiv
8. 75/10.04.2012 L704/2011 Proiect de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
9. 76/10.04.2012 L706/2011 Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal respins
definitiv
10. 86/23.04.2012 L738/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
11. 87/23.04.2012 L739/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrica respins
definitiv
12. 89/16.03.2010 L622/2009 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
13. 101/09.03.2011 L420/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor respinsa
definitiv
14. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
15. 112/16.03.2011 L770/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
16. 115/30.03.2010 L343/2010 Propunere legislativa "Legea educatiei nationale" respinsa
definitiv
17. 117/07.04.2010 L331/2010 Propunere legislativa privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
18. 122/07.04.2010 L633/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
19. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
20. 126/07.04.2010 L663/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii de aprobare a Ordonantei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
21. 129/07.04.2010 L662/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
22. 137/07.04.2010 L675/2009 Proiect de Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale respins
definitiv
23. 141/07.04.2010 L632/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
24. 142/07.04.2010 L631/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsa
definitiv
25. 172/06.04.2011 L424/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
26. 192/19.04.2010 L21/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsa
definitiv
27. 218/02.05.2011 L140/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii privind cimitirele si serviciile funerare respinsa
definitiv
28. 243/03.05.2010 L24/2010 Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
29. 244/03.05.2010 L44/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
30. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
31. 247/03.05.2010 L19/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru desfasurarea in conditii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, precum si a referendumului respinsa
definitiv
32. 251/03.05.2010 L69/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit respinsa
definitiv
33. 267/09.05.2011 L68/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap respins
definitiv
34. 280/03.05.2010 L30/2010 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii respinsa
definitiv
35. 285/03.05.2010 L67/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national respinsa
definitiv
36. 291/03.05.2010 L48/2010 Propunere legislativa privind instituirea unei indemnizatii sociale minime garantate pentru persoanele in varsta care nu primesc pensie respinsa
definitiv
37.   L378/09.05.2011 Propunere legislativa privind comunicatiile electronice retrasa
de catre initiator
38. 393/14.06.2011   Propunere legislativa privind comunicatiile electronice retrasa
de catre initiator
39. 419/01.09.2010 L190/2010 Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice respins
definitiv
40. 420/01.09.2010 L191/2010 Proiect de Lege privind masurile de securitate ale sistemelor informatice respins
definitiv
41. 425/15.09.2009 L245/2009 Propunere legislativa privind transmiterea cazarmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor locale, in scopul transformarii acestora in obiective de utilitate publica, cu caracter social respinsa
definitiv
42. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
43. 467/14.09.2010 L249/2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale Lege 238/2010
44. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsa
definitiv
45. 475/27.06.2011 L357/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
46. 482/27.06.2011 L355/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar respinsa
definitiv
47. 488/15.09.2010 L746/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea functiilor si demnitarilor publici, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI precum si completarea altor acte normative respinsa
definitiv
48. 505/20.10.2009 L554/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.11 din 7 ianuarie 2008 respinsa
definitiv
49. 528/19.09.2011 L698/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
50. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
51. 566/18.10.2010 L357/2010 Propunere legislativa cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respinsa
definitiv
52. 574/31.10.2011 L426/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite respins
definitiv
53. 584/09.11.2009 L623/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Lege 376/2009
54. 586/07.11.2011 L443/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale respins
definitiv
55. 590/11.11.2009 L442/2009 Propunere legislativa pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respinsa
definitiv
56. 592/11.11.2009 L295/2009 Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare Lege 102/2014
57. 599/07.11.2011 L461/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
58. 600/07.11.2011 L463/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
59. 601/07.11.2011 L465/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
60. 604/07.11.2011 L462/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
61. 606/07.11.2011 L464/2011 Propunere legislativa pentru combaterea saraciei extreme si prevenirea unei catastrofe sociale respinsa
definitiv
62. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
63. 613/25.10.2010 L402/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii respinsa
definitiv
64. 615/14.12.2009 L388/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.7/2007 respinsa
definitiv
65. 621/25.10.2010 L395/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere retrimis
la comisii
66. 636/16.11.2011 L497/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
67. 637/16.11.2011 L498/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
68. 642/14.12.2009 L414/2009 Propunere legislativa pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
69. 654/14.12.2009 L374/2009 Propunere legislativa privind regimul juridic al patrimoniului sindical din Romania respinsa
definitiv
70. 657/14.12.2009 L440/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale respinsa
definitiv
71. 658/22.11.2011 L490/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respinsa
definitiv
72. 659/22.11.2011 L491/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
73. 661/14.12.2009 L415/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.b) si c) ale art.19 din Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate respinsa
definitiv
74. 670/17.11.2010 L444/2010 Proiect de Lege privind instituirea Zilei portilor deschise la muzee, case memoriale si colectii publice respins
definitiv
75. 678/22.11.2010 L186/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
76. 685/22.11.2010 L460/2010 Propunere legislativa privind liberul acces al cetatenilor in spatiile detinute de autoritati si institutii publice respinsa
definitiv
77. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
78. 725/05.12.2011 L555/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
79. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
80. 736/05.12.2011 L557/2011 Proiect de Lege privind numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie ale regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori ale societatilor comerciale, inclusiv ale bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respins
definitiv
81. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
82. 751/05.12.2011 L554/2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD in fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei respins
definitiv
83. 754/29.11.2010 L608/2010 Propunere legislativa privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
84. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
85. 885/21.12.2010 L769/2010 Propunere legislativa privind transmiterea cazarmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor judetene si a consiliilor locale, in scopul transformarii acestora in obiective de utilitate publica, cu caracter social respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 8:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro