George-Gabriel VIȘAN
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri) george.vishan@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii18.09.1974
Sex MEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

Decembrie 2016 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Principalele activități și responsabilități

Membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare

Numele și adresa angajatorului

Camera Deputatilor

Tipul activității sau sectorul de activitatePerioada

0ctombrie 2015 - Noiembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Director Comercial

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii comerciale a companiei(elaborare , negociere ,incheiere si urmarire contracte ) , coordonarea activitatii de promovare a imaginii companiei la nivel national si international .

Numele și adresa angajatorului

CHIMPEX SA

Tipul activității sau sectorul de activitate

SERVICII PORTUAREPerioada

Iunie 2012 - Octombrie 2015

Funcția sau postul ocupat

Director Comercial

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activitatii comerciale a companiei(elaborare , negociere .incheiere si urmarire contracte ) , coordonarea activitatii de promovare a imaginii companiei la nivel national si international , coordonarea activitatii de aprovizionare .

Numele și adresa angajatorului

CN Administratia Porturilor Maritime Constanta SA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Admnistrare PortuaraPerioada

August 2010- Iunie 2012

Funcția sau postul ocupat

MANAGER GENERAL

Principalele activități și responsabilități

ADMINISTRARE , COORDONARE , DECIZIONAL

Numele și adresa angajatorului

VISAGE INTELLIGENT SOLUTIONS SRL , CONSTANȚA

Tipul activității sau sectorul de activitate

CONSULTANTA IT&C, FURNIZARE SI INTEGRARE SOLUTII IT&C , SERVICE IT&CPerioada

2009-2010

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR COORDONATOR

Principalele activități și responsabilități

 • coordonare metodologică a activității Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație;
 • Stabilirea planului anual de activitate la nivelul Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, evidențiind activitățile prioritare;
 • Urmărirea realizării la termen a atribuțiilor delegate de către Ministerul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale către Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, pe baza unor indici de performanță cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
 • Întocmirea și transmiterea spre aprobare către Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale a Raportului anual de activitate a Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație precum și dacă este cazul, a Planului de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate in activitatea desfășurată de către Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație;
 • Centralizarea documentelor ce se realizează în comun de către Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație;
 • Reprezentarea intereselor Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, în relația cu Ministerul pentru Întreprinderi mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale;”
 • Asigură procesul de transfer de expertiză de la Direcția Generală pentru pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț interior și cooperație și/sau Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație către Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație nou infiintate”

Numele și adresa angajatorului

OTIMMC Constanta

Tipul activității sau sectorul de activitate

Implementare tehnica si financiara a programelelor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi si de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, la nivel local potrivit procedurilor de implementare aprobate de Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de AfaceriPerioada

2008-2009

Funcția sau postul ocupat

Manager General

Principalele activități și responsabilități

ADMINISTRARE , COORDONARE , DECIZIONAL

Numele și adresa angajatorului

SC SYSTEM ONE SRL BUCURESTI

Tipul activității sau sectorul de activitate

CONSULTANTA IT&C, FURNIZARE SI INTEGRARE SOLUTII IT&C , SERVICE IT&CPerioada

2001-2008

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR AGENTIE

Principalele activități și responsabilități

ADMINISTRARE , COORDONARE , DECIZIONAL

Numele și adresa angajatorului

SC CG & GC Intelligent Technology SA

Tipul activității sau sectorul de activitate

CONSULTANTA IT&C, FURNIZARE SI INTEGRARE SOLUTII IT&C , SERVICE IT&C,FINANTARE , PRODUCTIE SOFTWAREPerioada

1999-2000

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR ADJ. AGENTIE

Principalele activități și responsabilități

COORDONARE , DECIZIONAL,INTOCMIRE RAPOARTE FINANCIAR CONTABILE SI PRELUCRARE DATE SI DOCUMENTE FINANCIAR -CONTABILE

Numele și adresa angajatorului

SC CG & GC COM SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

CONSULTANTA IT&C, FURNIZARE SI INTEGRARE SOLUTII IT&C , SERVICE IT&C,FINANTARE , PRODUCTIE SOFTWAREPerioada

1996-1999

Funcția sau postul ocupat

RESPONSABIL ECONOMIC

Principalele activități și responsabilități

INTOCMIRE RAPOARTE FINANCIAR CONTABILE SI PRELUCRARE DATE SI DOCUMENTE FINANCIAR -CONTABILE, RELATII CU BANCA , FURNIZORI SI CLIENTI

Numele și adresa angajatorului

SC CG & GC COM SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

CONSULTANTA IT&C, FURNIZARE SI INTEGRARE SOLUTII IT&C , SERVICE IT&C,FINANTARE , PRODUCTIE SOFTWAREPerioada

1994-1996

Funcția sau postul ocupat

RESPONSABIL ECONOMIC

Principalele activități și responsabilități

PRELUCRARE DATE SI DOCUMENTE FINANCIAR -CONTABILE, RELATII CU BANCA , FURNIZORI SI CLIENTI

Numele și adresa angajatorului

SC GEMENII G&I SRL CONSTANTA

Tipul activității sau sectorul de activitate

SALUBRIZARE SI CURATENIE VAGOANE CALATORII CFR SI GARI,SALA BINGO, CABLU TV ,COMERT CU AMANUNTU PRODUSE ALIMENTAREEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

1989-1993

Calificarea / Diploma obținută

Electrotehnist

Disciplinele principale studiate / competențe dobândite

MATEMATICA-FIZICA

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

LICEUL INDUSTRIAL NR.1 TULCEAPerioada

1993 -1998

Calificarea / Diploma obținută

ECONOMIST

Disciplinele principale studiate / competențe dobândite

FINANTE, CONTABILITATE, MANAGEMENT , MARKETING

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA CRAIOVA , FAC. STIINTE ECONOMICE

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

STUDII SUPERIOAREStudii Universitare de masterat

 • Executive Master Business Admnistration ASEBUSS 2013- 2015
 • Master Administrarea si Organizarea Afacerilor In Turism Servicii -2006- 2009Cursuri de perfectionare absolvite

 • Management Portuar Port of Rotterdam 10-22 noiembrie 2012
 • Manager Proiect -Constanta IDRU-ianurarie 2010
 • Evaluator Competente Profesionale -Constanta IDRU - ianuarie 2010
 • Management Skills , Bran- 16-17 februarie 2008 , Adrian Florea, Trend Consult
 • Leadership-Arta si Maestria de a conduce ,7-8 iunie 2006 ,Bucuresti-Cristina Preda ,Brand Academy
 • Building a Team , Bucuresti ,10-11 august 2001 , Frank O’Hara
 • Managentul Dezvoltarii ,Herculane ,15-17 noiembrie2001, Sorin LupuAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere
  AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă
  ENGLEZA ENGLEZA ENGLEZA ENGLEZA ENGLEZA
  ITALIANA ITALIANA ITALIANA    
  SPANIOLA SPANIOLA SPANIOLA    
  RUSA RUSA      Competențe și aptitudini tehnice

 • ELECTROTEHNIST- ABSOLVENT CU DIPLOMA BACALUAREAT

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 • AVANSAT(Aplicatii de tip Office, ERP)

Permis de conducere

 • CAT .B

18.05.2017