Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
Links:
www.luciavarga.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Lucia-Ana Varga > Q & I Versiunea pentru printare

Lucia-Ana VARGA
Questions & interpellations in legislature 2008-2012

 1. Interpellation no.157B/17-03-2009
  Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară.

 2. Interpellation no.234B/31-03-2009
  Fondurile alocate pentru lucrările de apărare împotriva inundațiilor de către minister.

 3. Interpellation no.235B/31-03-2009
  Măsuri pentru susținerea activității IMM.

 4. Question no.499A/22-04-2009
  Stadiul aplicației financiare privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor în jud.Bihor.

 5. Interpellation no.366B/19-05-2009
  Promovarea producerii energiei din surse regenerabile de energie.

 6. Interpellation no.367B/19-05-2009
  Subvențiile agricole în anul 2009.

 7. Interpellation no.546B/23-06-2009
  Solicitare răspuns la interpelarea 234B/31.03.2009.

 8. Interpellation no.549B/23-06-2009
  Capacitatea instituțională și financiară a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

 9. Question no.1118A/09-09-2009
  Aplicarea în teritoriu a OMECI privind structura organizatorică a inspectoratelor școlare județene și a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

 10. Question no.1316A/30-09-2009
  Bani pentru spitalul din Aleșd.

 11. Interpellation no.776B/06-10-2009
  Neplata primelor către crescătorii de animale confprm Schemelor de plăți în agricultură.

 12. Interpellation no.833B/20-10-2009
  Implicațiile concediului fără plată asupra dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului.

 13. Question no.1397A/21-10-2009
  Plata subvențiilor din agricultură din Fondul pentru Mediu.

 14. Interpellation no.1059B/09-02-2010
  Reducerile de personal din învățământ.

 15. Interpellation no.1060B/09-02-2010
  Importanța practicării sportului la elevi și studenți.

 16. Interpellation no.1061B/09-02-2010
  Sănătatea noastră și a copiilor noștri.

 17. Interpellation no.1062B/09-02-2010
  Soluții pentru evitarea declanșării procedurii de infrigement împotriva României ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin tratatul de aderare la UE.

 18. Interpellation no.1197B/23-02-2010
  Vârsta de pensionare.

 19. Interpellation no.1198B/23-02-2010
  Lucrări de infrastructură de apă uzată.

 20. Interpellation no.1199B/23-02-2010
  Alocațiile de stat pentru copii.

 21. Question no.2197A/10-03-2010
  Culturile agricole.

 22. Question no.2198A/10-03-2010
  Culturile agricole.

 23. Question no.2330A/24-03-2010
  Proiecte din jud.Bihor ce vizează managementul integrat al deșeurilor, infrastructura de apă și canal și reabilitarea CET-urilor.

 24. Interpellation no.1489B/13-04-2010
  Nivelul de absorbție al fondurilor europene alocate POS Mediu.

 25. Interpellation no.1634B/27-04-2010
  Politica de sănătate a ministerului cu privire la efectele consumului de către populație a organismelor modificate genetic sau a alimentelor ce conțin derivate de OMG.

 26. Question no.2728A/28-04-2010
  Produse agricole ecologice.

 27. Question no.2884A/12-05-2010
  Închiderea a 150 de unități spitalicești.

 28. Interpellation no.1850B/09-06-2010
  Situația retrocedărilor și a cererilor de retrocedare care vizează spațiile verzi din zonele urbane ale României.

 29. Interpellation no.1852B/09-06-2010
  Dacă există o strategie pentru combaterea evaziunii fiscale din exploatarea și comercilizarea balastului, pietrișului sau a rocilor ornamentale și de construcție.

 30. Question no.3284A/09-06-2010
  Strategia ministerului pentru crearea unor piețe veritabile de desfacere a produselor agricole care să elimine intermediarii.

 31. Question no.3398A/16-06-2010
  Legislația în domeniul aditivilor alimentari.

 32. Question no.3399A/16-06-2010
  Continuarea investiției din com.Tinca, jud.Bihor.

 33. Interpellation no.1977B/22-06-2010
  Situația veniturilor salariale nete realizate de personalul din Ministerul Finanțelor Publice.

 34. Question no.3810A/08-09-2010
  Organismele Modificate Genetic.

 35. Interpellation no.2063B/15-09-2010
  Situația procedurilor de "infrigement" declanșate împotriva României.

 36. Interpellation no.2064B/15-09-2010
  Managementul Riscului la Inundații.

 37. Interpellation no.2065B/15-09-2010
  Procentul de absorbție al fondurilor europene la Ministerul Mediului și Pădurilor.

 38. Interpellation no.2066B/15-09-2010
  Strategia Ministerului Mediului de adaptare la schimbările climatice.

 39. Interpellation no.2067B/15-09-2010
  Stadiul implementării proiectelor demarate în perioada 2005-2008.

 40. Interpellation no.2488B/10-11-2010
  Situația fondurilor împrumutate de România de la organismele financiare internaționale.

 41. Interpellation no.2489B/10-11-2010
  Stadiul absorbției fondurilor structurale.

 42. Question no.5356A/22-12-2010
  Oportunitatea renunțării la Centralele de Muncă.

 43. Interpellation no.2742B/08-02-2011
  Situația închiderii depozitului de deșeuri de la Șimleu-Silvaniei, jud.Sălaj.

 44. Interpellation no.2743B/08-02-2011
  centrul de Sănătate din Bratca, jud.Bihor.

 45. Question no.5845A/02-03-2011
  Creșterea prețului la combustibili.

 46. Interpellation no.2962B/08-03-2011
  Situația Grădinii Zoologice Oradea, jud.Bihor.

 47. Question no.5937A/08-03-2011
  Care sunt prioritățile de promovare turistică și ce obiective specifice au fost stabilite pentru anul în curs.

 48. Question no.6143A/29-03-2011
  Fondurile guvernamentale alocate în baza Ordonanței 7/2006.

 49. Question no.6247A/05-04-2011
  Hotărârea de Guvern 679/2003.

 50. Question no.6270A/06-04-2011
  Reabilitare drumuri județene.

 51. Question no.6398A/13-04-2011
  Situația subvențiilor pentru com.Măgești, jud.Bihor.

 52. Question no.6406A/19-04-2011
  Stadiul procesului de despăgubire a foștilor proprietari.

 53. Question no.6526A/04-05-2011
  Un caz de abuz prin nerespectarea legii.

 54. Interpellation no.3255B/17-05-2011
  Politica Guvernului.

 55. Interpellation no.3292B/24-05-2011
  Realizarea obiectivului național privind energia din surse regenerabile.

 56. Interpellation no.3304B/01-06-2011
  Renunțare la taxa auto.

 57. Interpellation no.3352B/07-06-2011
  Pregătirea aplicațiilor pentru următoarele finanțări europene.

 58. Interpellation no.3443B/22-06-2011
  Situația veniturilor salariale din compania de stat.

 59. Question no.7016A/22-06-2011
  Riscul de a rămâne fără fonduri europene nerambursabile în România.

 60. Question no.7140A/29-06-2011
  Sotuația Substanței Aleșd a Serviciului județean de Ambulanță Bihor.

 61. Question no.7261A/14-09-2011
  Câte creșe și grădinițe noi au fost date în folosință?

 62. Interpellation no.3525B/20-09-2011
  Finanțarea proiectelor în baza OG nr.7/2006.

 63. Interpellation no.3583B/04-10-2011
  Intrarea în vigoare a prevederilor Legii Educației Naționale.

 64. Interpellation no.3586B/04-10-2011
  Finanțarea programelor de screeaning pentru cancerul de col și cancerul de sân.

 65. Interpellation no.3647B/18-10-2011
  Situația returnării a 75 mil. de euro cheltuiți incorect pentru programele agricole.

 66. Interpellation no.3648B/18-10-2011
  Declanșarea procedurii de infrigement de către Comisia Europeană împotriva României privind depozitarea deșeurilor.

 67. Question no.7577A/18-10-2011
  Pericol alimentarea cu apă.

 68. Question no.7605A/19-10-2011
  Fondurile alocate în baza HG 1001/12.10.2011.

 69. Question no.7700A/01-11-2011
  Companiile de stat.

 70. Question no.7795A/09-11-2011
  Proiectul legii bugetului de stat pe 2012.

 71. Question no.7848A/16-11-2011
  Retragere finanțări.

 72. Question no.8482A/22-02-2012
  Siastemul de învățământ preșcolar.

 73. Question no.8483A/22-02-2012
  Programul POSDRU.

 74. Question no.8668A/14-03-2012
  POS Mediu.

 75. Question no.8734A/27-03-2012
  Absorbția fondurilor europene.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 14:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro