Conștientizând faptul că fenomenul corupției reprezintă o amenințare gravă la adresa principiilor și valorilor fundamentale ale omenirii care subminează încrederea cetățenilor în democrație și aduce atingere supremației drepturilor omului punând în pericol progresul social și economic, combaterea corupției a devenit, în ultimii ani, o prioritate națională, europeană și internațională.
Combaterea corupției este o preocupare de bază a multor organizații și organisme europene și internaționale care și-au fixat ca obiective dinamizarea procesului de prevenire și combatere eficientă a corupției.
Dar numai abordarea teoretică a problemei s-a dovenit a nu fi suficientă, căutându-se diverse modalități de punere în aplicare a acestor principii, de aceea, la 5 mai 1998, Comitetul de Miniștri a instituit Grupul de state contra corupției (GRECO) sub forma unui Acord parțial și lărgit, a cărui sarcină expresă este supravegherea respectării acestor principii directorii și punerea în aplicare a unor instrumente juridice internaționale adecvate.
După cum se știe, GRECO a fost conceput de statele membre ale Consiliului Europei, în scopul căutării unor răspunsuri comune la dificilele probleme ridicate de corupție și criminalitatea organizată, ca un instrument suplu și eficace, cu misiunea de a controla, printr-un proces dinamic de evaluări și presiuni reciproce, modul cum se aplică în practică instrumentele juridice internaționale menționate.
Ca urmare a apropierii termenului în care România trebuie să comunice implementarea completă a recomandărilor Grupului Statelor Membre ale Consiliului Europei care luptă împotriva corupției, precum și incidența asupra Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a fost necesară demararea dezbaterilor parlamentare în sesiunea februarie-iunie 2014, astfel că, în ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, această propunere a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi.
Astfel, putem aprecia că astăzi, mai mult ca oricând, date fiind alegerile din instituțiile europene, Europa se confruntă cu grave încălcări ale drepturilor omului și mai ales a drepturilor economice și politice, iar alegerile pentru Parlamentul European, din mai, vor fi o piatră de încercare pentru câștigarea încrederii cetățenilor în capacitatea liderilor politici de a crește și consolida calitatea democrației în UE, conform principiilor ei fondatoare. Ca urmare, publicul alegător trebuie să voteze în cunoștiință de cauză și să aibă acces la situațiile financiare anuale ale partidelor politice.
Totodată, în anul 2014, românii sunt chemați de două ori la urne, astfel că se impune, mai mult ca oricând, o informare concisă și obiectivă bazată pe transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, proces în care Parlamentul României are un rol decisiv.