Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
1992-1996 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 1996-2000 > Camera Deputaților > Anghel Stanciu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Anghel STANCIU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri)anghel.stanciu@yahoo.com, astanciu@ce.tuiasi.ro, astanciu@cdep.ro,cpanghel.stanciu@yahoo.com
Naționalitate(-tăți)română
Data nașterii15 august 1949
Sexmasculin

Experiența profesională

Perioada

Aprilie 2012 -prezent

Funcția sau postul ocupat

Președinte al Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Activități și responsabilități principale

Conduce activitatea Senatului, ca autoritate supremă a Universității

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare, Management în educație și cercetare

Perioada

Decembrie 2011 - Martie 2012

Funcția sau postul ocupat

Director al Departamentului Căi de Comunicații și Fundații, Facultatea de Construcții și Instalații,

Activități și responsabilități principale

Conduce activitatea Departamentului CCF

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare, Management în educație și cercetare

Perioada

2010 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Tutore postdoc în proiectul „Dezvoltarea și susținerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naționale de cercetare - dezvoltare - inovare” (4D_POSTDOC) ID 52603

Activități și responsabilități principale

Îndrumare cercetători postdoc în domeniul Inginerie Civilă - Geotehnică și Fundații

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare, Management în educație și cercetare

Perioada

1996-prezent

Funcția sau postul ocupat

Conducător de doctorat

Activități și responsabilități principale

Îndrumare doctoranzi în stadiu și post-stagiu

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare, Management în educație și cercetare

Perioada

1992-prezent

Funcția sau postul ocupat

Profesor universitar titular la Facultatea Construcții și Instalații

Activități și responsabilități principale

Activități didactice, de cercetare, de îndrumare diploma (licență) și disertație (masterat)

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare

Perioada

1992

Funcția sau postul ocupat

Șef de catedră, Catedra de Căi de comunicații și Fundații, Facultatea de Construcții și Instalații

Activități și responsabilități principale

Coordonarea și conducerea colectivului de cadre didactice, personal TESA, studenți aparținând specializării catedrei, pentru buna desfășurare a procesului educațional și de cercetare (fundamentală și aplicativă)

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Managerial

Perioada

1990-1992

Funcția sau postul ocupat

Conferențiar universitar

Activități și responsabilități principale

Activități didactice, de cercetare, de îndrumare diploma (licență)

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare

Perioada

1980-1990

Funcția sau postul ocupat

Șef lucrări

Activități și responsabilități principale

Activități didactice, de cercetare, de îndrumare diploma (licență)

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Bd. D. Mangeron nr.67, Iași 700050, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și cercetare

Educație și formare

Perioada

1978 -1981

Calificarea / Diploma obținută

Doctor inginer

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Geotehnică și fundații

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Construcții, Institutul Politehnic Iași

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Nivelul VIII

Perioada

1967-1972

Calificarea / Diploma obținută

Inginer constructor

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Specializarea: Căi Ferate, Drumuri, Poduri și Geodezie

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul de Construcții București

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Nivelul VI

Titluri științifice


  Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și președintele Filialei Iași din 2008
  Membru al Academiei de Științe Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești din 2002;
  Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București din 2003
  Doctor Honoris Causa al Universității Bioterra București din 2004
  Membru CNATDCU in domeniul inginerie civila, in perioada 1996 - 2011 și începând cu noiembrie 2012 - prezent
  Membru în Comisia Tehnică de Examinare nr. 5 - pentru atestarea tehnic-profesională în domeniul construcții, cerința Af , - Rezistența și stabilitatea: terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ
  Expert și verificator de proiecte MLPAT, pentru cerința Af , - Rezistența și stabilitatea: terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ
  Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport al Camerei Deputaților 1996-2005.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare scrisă

Engleză

B1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independent

Franceză

A2Utilizator elementarA2Utilizator elementarA1Utilizator elementarA1Utilizator elementarA1Utilizator elementar

Competențe și abilități sociale


  Abilitatea de a lucra în echipă - membru al unor echipe de cercetare științifică la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași (Granturi de cercetare)
  Acceptarea diversității de opinii - (crearea de programe sociale ca îndrumător de cămine studențești 1982-1988)
  O bună capacitate de comunicare - susținerea publică a conferințelor cu caracter științific și politic

Competențe și abilități organizatorice


  Manager de proiect pe programe de cercetare de tip grant - 1998/1999/2000/2001/2002
  Leadership - Președinte al Comisiei de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Camerei Deputaților, Parlamentul României - 1996-2005

Competențe și aptitudini tehnice

O foarte bună cunoaștere a echipamentelor de încercare în laborator și in situ pentru identificarea și caracterizarea terenului de fundare - 2 aparate prototip de concepție originală, consolidometrul și aparatul biaxial pentru stabilirea proprietăților mecanice ale pământurilor, laboratorul de Geotehnică de la Facultatea de Construcții și Instalații, Iași

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Programare în FORTRAN

Informații suplimentare

Membru al asociațiilor profesionale:
 • Societatea Română de Geotehnică și Fundații - președintele Filialei Iași
 • Asociația Română de Tuneluri - membru în Consiliul de Conducere
 • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 • International Tunnelling Association

Cărți publicate

 • Fundații I - Fizica și Mecanica Pământurilor - (2006), Ed. Tehnică - București, 1600p, premiată de Academia Română (2008)
 • Probleme Speciale de Geotehnică și Fundații - (2002), Ed. Junimea - Iași, 247p
 • Beton structural pentru acumulări - (2000), 384p, Ed. "Gh. Asachi" Iași
 • Tuneluri și metropolitane - (1989), 296p, IP Iași
 • Geologie, geotehnică, fundații - (1986), IP Iași, vol.I - 304p, vol. II - 356p., vol. III - 367p
 • Geotehnică și fundații - exemple de calcul - (1983), 408p, EDP București
 • Fundații - pământ armat - (1982), 280p, IP Iași
 • Geotehnică - exemple de calcul - (1977), 377p, IP Iași
 • Geotehnică, îndrumător pentru încercări de laborator - IP Iași, (1970) - 174p, (1979) - 262p
 • Dimensionarea lucrărilor din pământ armat - (1981), 220p, IP Iași
 • Tuneluri și metropolitane, curs - (1978), 286p, IP Iași

Contribuții științifice

 • 185 lucrări științifice publicate în țară și străinătate
 • 16 cursuri, manuale, cărți și îndrumătoare
 • 71 contracte de cercetare științifică (5 granturi - director de proiect)
 • 15 proiecte realizate
 • 7 dispozitive și instalații proiectate și realizate

Domenii de interes


  Împingerea pământului (generalizare teorie Charles Augustin Coulomb)
  Capacitatea portantă a terenului de fundare (generalizare teorie Frohlich-Puzîrevschi)
  Stabilitate taluzuri/versanți, noi metode și modele în analiza stabilității masivelor de pământ
  Modele și metode de dimensionare a structurilor din pământ armat
  Noi criterii de identificare a pământurilor contractile (PUCM) respectiv sensibile la umezire (PSU)

Premii și Medalii


  Premiul „Anghel Saligny” al Academiei Române la Secțiune Științe Tehnice, pe anul 2006, pentru Tratatul „Fundații - Fizice și Mecanica Pământurilor” (1620p)
  Ordinul Național “Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler pentru merite deosebite în activitatea științifică și didactică, pentru modernizarea și promovarea reformei în învățământ, 2002
  Ordinul Național “Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler pentru merite deosebite în activitatea parlamentară, 2004
  Diplomă de Excelență, Universitatea Româno-Americană, 17 aprilie 2011
  Diplomă și Plachetă de Aur, Academia Oamenilor de știință, 29 noiembrie 2007
  Diplomă de Excelență, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, noiembrie 2007

Anexa 1 - LISTA SELECTIVĂ DE LUCRARI PUBLICATE

21.12.2012

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 7:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro