Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Valeriu Tabără > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Valeriu TABĂRĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 17/08.02.2010 L612/2009 Propunere legislativa privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere respinsa
definitiv
2. 18/08.02.2010 L584/2009 Propunere legislativa privind statutul chiriasilor respinsa
definitiv
3. 20/08.02.2010 L583/2009 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
4. 36/22.02.2010 L239/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari respinsa
definitiv
5. 51/01.03.2010 L635/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, in scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci Lege 154/2010
6. 66/08.03.2010 L614/2009 Propunere legislativa privind masuri de stimulare a productiei si a valorificarii legumelor si fructelor in Romania respinsa
definitiv
7. 71/11.02.2009 L473/2008 Propunere legislativa pentru acordarea de credite preferentiale pentru studenti respinsa
definitiv
8. 72/02.03.2011 L734/2010 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protejarea solului respinsa
definitiv
9. 85/11.02.2009 L501/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.226 din 2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale respinsa
definitiv
10. 88/07.03.2011 L733/2010 Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor Lege 214/2011
11. 96/24.03.2010 L611/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
12. 114/29.03.2010 L226/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
definitiv
13. 119/07.04.2010 L655/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali Lege 94/2010
14. 121/07.04.2010 L654/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
15. 122/21.03.2011 L752/2010 Propunere legislativa privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata respinsa
definitiv
16. 123/07.04.2010 L634/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic Lege 95/2010
17. 125/07.04.2010 L665/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 131/2010
18. 162/13.04.2010 L690/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanta Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica respinsa
definitiv
19. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
20. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
21. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
22. 226/03.05.2010 L80/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respins
definitiv
23. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA Lege 9/2014
24. 227/03.05.2010 L83/2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli respins
definitiv
25. 228/03.05.2010 L31/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 225/2011
26. 232/03.05.2010 L55/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale si aromatice Lege 239/2010
27. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
28. 234/03.05.2010 L49/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
29. 238/03.05.2010 L54/2010 Propunere legislativa pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor agricoli, in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier 2007-2013 respinsa
definitiv
30. 242/03.05.2010 L53/2010 Propunere legislativa privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevazute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinerile mici si mijlocii din domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 respinsa
definitiv
31. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
32. 255/03.05.2010 L88/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante Lege 212/2010
33. 257/09.05.2011 L50/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor respinsa
definitiv
34. 266/13.05.2009 L105/2009 Propunere legislativa pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
35. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
36. 280/25.05.2009 L129/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 266/2009
37. 300/10.05.2010 L106/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 247/2010
38. 311/17.06.2009 L115/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
39. 317/03.09.2012 L226/2012 Propunere legislativa pentru infiintarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" respinsa
definitiv
40. 334/19.05.2010 L141/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
41. 335/19.05.2010 L140/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
42. 335/24.09.2012 L304/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
43. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respins
definitiv
44. 343/24.09.2012 L294/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
45. 348/24.09.2012 L275/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, functionarea si organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcina respinsa
definitiv
46. 350/24.09.2012 L291/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 281/2013
47. 351/25.05.2010 L664/2010 Propunere legislativa privind reorganizarea comunei Lenauheim, judetul Timis si reinfiintarea comunelor Lenauheim, Grabati si Bulgarus respinsa
definitiv
48. 351/24.09.2012 L292/2012 Propunere legislativa privind instalarea de camere video in sectiile de votare respinsa
definitiv
49. 356/01.09.2009 L556/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
50. 368/01.09.2009 L563/2009 Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Mosnita Veche din judetul Timis prin reorganizarea comunei Mosnita Noua respinsa
definitiv
51. 390/28.06.2010 L294/2010 Propunere legislativa privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice Lege 171/2010
52. 391/28.06.2010 L189/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3¹) ti (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
53. 400/01.10.2012 L293/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala respinsa
definitiv
54. 403/09.09.2009 L127/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
55. 408/09.09.2009 L165/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 respinsa
definitiv
56. 413/01.09.2010 L219/2010 Proiect de Lege privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor Lege 232/2010
57. 416/15.09.2009 L191/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
58. 418/15.09.2009 L246/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respins
definitiv
59. 422/15.09.2009 L275/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing Lege 383/2009
60. 429/21.09.2009 L555/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a Hotararii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si a Hotararii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune la Senat
61. 433/21.09.2009 L226/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei raport
depus
62. 435/21.09.2009 L218/2009 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
63. 448/12.11.2012   Propunere legislativa privind infiintarea comunelor Grabat si Bulgarus prin reorganizarea comunei Lenauheim din judetul Timis clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
64. 456/28.09.2009 L187/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respins
definitiv
65. 460/14.09.2010 L242/2010 Propunere legislativa privind trecerea unor drumuri si cai ferate forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrative-teritoriale Lege 192/2010
66. 461/14.09.2010 L247/2010 Propunere legislativa pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
67. 462/14.09.2010 L263/2010 Propunere legislativa pentru reglementarea unor masuri privind exercitarea comertului in zone publice respinsa
definitiv
68.   L472/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante retrasa
de catre initiator
69. 473/05.10.2009 L294/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca respinsa
definitiv
70. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
71. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
72. 480/07.10.2009 L446/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 72/2011
73. 483/07.10.2009 L195/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.244/2002, modificata si republicata in temeiul art. III din Legea nr.83/2007 respinsa
definitiv
74. 495/20.09.2010 L260/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
75. 503/19.10.2009 L182/2009 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA respinsa
definitiv
76. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
77. 515/13.09.2011 L425/2011 Propunere legislativa privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) Lege 55/2012
78. 543/13.10.2010 L368/2010 Propunere legislativa pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
79. 545/13.10.2010 L366/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respinsa
definitiv
80. 546/13.10.2010 L367/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
81. 547/13.10.2010 L358/2010 Propunere legislativa modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004 respinsa
definitiv
82. 557/02.11.2009 L325/2009 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor respinsa
definitiv
83. 558/02.11.2009 L326/2009 Propunere legislativa privind masurile de simplificare si de accelerare a inscrierii proprietarilor in cartea funciara respinsa
definitiv
84. 559/04.11.2009 L404/2009 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 si 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania Lege 222/2010
85. 560/04.11.2009 L382/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Lege 23/2010
86. 568/18.10.2010 L375/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
87. 576/18.10.2010 L372/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
88. 587/11.11.2009 L290/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
89. 589/11.11.2009 L291/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 71/2010
90. 590/11.11.2009 L442/2009 Propunere legislativa pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respinsa
definitiv
91. 603/16.11.2009 L324/2009 Propunere legislativa privind ziua de desfasurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale respinsa
definitiv
92. 619/14.12.2009 L455/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 160/2010
93. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
94. 634/14.12.2009 L403/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
95. 645/02.11.2010 L447/2010 Propunere legislativa pentru modificarea partii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic respinsa
definitiv
96. 646/14.12.2009 L424/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
97. 682/16.12.2009 L480/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 158/2010
98. 682/22.11.2010 L540/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
99. 688/16.12.2009 L552/2009 Propunere legislativa privind exceptarea de la compensare si plata taxelor prevazute la art.37 si 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfasurarii activitatii de interes startegic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanica Mija S.A. respinsa
definitiv
100. 689/22.11.2010 L570/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
101. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
102. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
103. 743/29.11.2010 L536/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
104. 749/29.11.2010 L583/2010 Propunere legislativa privind vanzarea terenurilor cu destinatie agricola aferente activelor achizitionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii respinsa
definitiv
105. 751/29.11.2010 L635/2010 Propunere legislativa pentru modificarea art.43 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
106. 760/29.11.2010 L563/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International Lege 275/2013
107. 761/29.11.2010 L627/2010 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul National de Resurse Genetice Vegetale respinsa
definitiv
108. 762/29.11.2010 L535/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
109. 763/29.11.2010 L629/2010 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin gluten respinsa
definitiv
110. 789/29.11.2010 L546/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
111. 847/13.12.2010 L720/2010 Propunere legislativa privind punerea in valoare a infrastructurii si a mentenantei pentru intretinere si reparatii, detinute de Societatea de "Imbunatatiri Funciare"-SA respinsa
definitiv
112. 878/21.12.2010 L718/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic respinsa
definitiv
113. BP374/19.05.2009 L423/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic la Senat
114. BP401/11.09.2012 B297/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.20, alin.(4) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la Senat
115. BP566/23.10.2012 B367/24.10.2012 Propunere legislativa privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al comunei Manasia, judetul Ialomita, si in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judetul Ialomita, in vederea extinderii cimitirului situat in satul Manasia la Senat
116. BP595/01.11.2012 B390/12.11.2012 Propunere legislativa privind "Reglementarea sistemului de burse pentru elevi si studenti, precum si a sistemului de acordare a premiilor pentru elevi si studenti care obtin rezultate deosebite la olimpiadele scolare nationale si internationale" la Senat
117. BP597/05.11.2012 B391/12.11.2012 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 23:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro