Cornel ȘTIRBEȚ
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 115/07.03.2007 L327/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei Lege 246/2007
2. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativa privind vanzarea de catre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriasi a locuintelor de serviciu respinsa
definitiv
3. 361/25.04.2006 L93/2006 Propunere legislativa privind autorizarea si activitatea traducatorilor jurati respinsa
definitiv
4. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
5. 502/29.05.2006 L98/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
6. 597/05.12.2005 L222/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
7. 598/18.09.2007 L450/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
8. 942/11.12.2006 L735/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
9. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat