Mircea-Anton SILVAS
Questions et interpellations dans la legislature 1992-1996

  1. Questionno.210A/18-05-1993
    Leg. cu înființarea serv. diplomatice la București - Australia