Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
cosmin.sandru@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Cosmin Sandru > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Cosmin SANDRU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2020-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 195/10.05.2021 L99/2021 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca raport
depus
2. 239/02.06.2021 L98/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 304/2021
3. 322/01.09.2021 L218/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 267/2021
4. 401/27.09.2021 L256/2021 Proiect de Lege privind unele masuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si Comitetului National Paralimpic sesizare de
neconstitutionalitate
5. 436/11.10.2021 L294/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 291/2021
6. 446/11.10.2021 L240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
7. 455/11.10.2021 L380/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
8. 575/07.12.2021   Propunere legislativa privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix aviz/
punct de vedere
solicitat
9. 583/07.12.2021 L455/2021 Proiect de Lege pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative la comisii
10. 589/07.12.2021 L453/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor la comisii
11. BP42/09.02.2021 L71/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actelor de identitate ale cetatenilor romani la Senat
12. BP693/09.11.2021   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie la Senat
13. BP721/25.11.2021   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
14. BP750/16.12.2021   Propunere legislativa pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ la Senat
15. BP751/16.12.2021   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor de detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Demeniilor Statului la Senat
16. BP772/23.12.2021   Propunere legislativa privind infiintarea Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989
17. BP773/23.12.2021   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 23 janvier 2022, 23:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro