Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Nicolae Păun > Press releases Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din data de 19 martie 2015 a avut înscrise pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PLx 194/2015)
2.Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale (PLx 203/2015)
3.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (PLx 205/2015)
4.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 214/2015)
5.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 217/2015)
6.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (PLx 218/2015)
7.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PLx 219/2015)
8.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 223/2015)
9.Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (PLx 226/2015).
Ședința a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, președintele comisiei.
În urma dezbaterilor:
- proiectul de lege de la primul punct al ordinii de zi a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi;
- propunerea legislativă de la punctul doi al ordinii de zi a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi;
- propunerile legislative de la punctele trei, patru, cinci și șase ale ordinii de zi au fost respinse, fiecare, cu majoritate de voturi;
- propunerea legislativă de la punctul șapte a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi;
- propunerile legislative de la punctele opt, respectiv nouă, ale ordinii de zi au fost respinse, fiecare, cu majoritate de voturi.
Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 0:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro