primit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din data de 19 martie 2015 a avut înscrise pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PLx 194/2015)
2.Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale (PLx 203/2015)
3.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (PLx 205/2015)
4.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 214/2015)
5.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 217/2015)
6.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (PLx 218/2015)
7.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PLx 219/2015)
8.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 223/2015)
9.Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (PLx 226/2015).
Ședința a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, președintele comisiei.
În urma dezbaterilor:
- proiectul de lege de la primul punct al ordinii de zi a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi;
- propunerea legislativă de la punctul doi al ordinii de zi a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi;
- propunerile legislative de la punctele trei, patru, cinci și șase ale ordinii de zi au fost respinse, fiecare, cu majoritate de voturi;
- propunerea legislativă de la punctul șapte a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi;
- propunerile legislative de la punctele opt, respectiv nouă, ale ordinii de zi au fost respinse, fiecare, cu majoritate de voturi.