primit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avut loc în data de 16 septembrie. Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 574/2015)
2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii (PL-X 577/2015)
3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (PL-X 580/2015)
4. Propunerea legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 587/2015).
Ședința a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, președintele comisiei.
Propunerea legislativă înscrisă la primul punct al ordinii de zi a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au acordat proiectului de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi, un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul trei al ordinii de zi a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi a fost respinsă, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi.