Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
Legături:
www.andreeapaul.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Maria-Andreea Paul > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Miercuri, 2 aprilie, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avut o întrevedere cu domnul Nils MuiŸnieks, Comisar pentru drepturile omului al Consililului Europei.

La întâlnire a participat, ca invitatat special, doamna prof.univ.dr. Irina Moroianu Zlătescu, director al Institului Român pentru Drepturile Omului, instituție națională, independentă, cu atribuții de cercetare, formare, informare și consultanță în domeniul drepturilor omului.
Domnul Nils MuiŸnieks a precizat, încă de la început, că întâlnirea este circumscrisă misiunii sale de a vizita fiecare din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, în vederea identificării eventualelor imperfecțiuni din legislația și practica acestora cu privire la respectarea drepturilor omului prevăzute în instrumentele de lucru ale Consiliului, un interes deosebit fiind acordat arhitecturii instituțiilor care au ca obiect protecția acestor drepturi.
Problemele examinate în cadrul întâlnirii au vizat drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturile copiilor și drepturile persoanelor aparținând minorității rome.
Domnul Nils MuiŸnieks și-a manifestat interesul cu privire la stadiul în care se află implementarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități, ca instrument național al Convenției Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, precum și a Strategiei Naționale în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului. De asemenea, s-a interesat de posibilitatea scoaterii de sub interdicție totală, prin prevederile Codului civil, a persoanelor cu dizabilități mintale, domnia sa considerând că dezinstituționalizarea ar trebui să fie norma în acest domeniu.
Alte două probleme importante care au suscitat interes se referă la situația minorilor instituționalizați în centre de reeducare și la violența manifestată împotriva copiilor și a femeilor.
România, așa cum a precizat doamna prof.univ.dr. Irina Moroianu Zlătescu, a făcut progrese în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități. În acest sens, noul Cod Civil, intrat în vigoare în anul 2013, prevede drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități în ceea ce privește căsătoria și dreptul de vot. O problemă nerezolvată, însă, este cea a buletinelor de vot speciale pentru persoanele nevăzătoare.
În colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se încearcă elaborarea legislației care să permită includerea copiilor cu dizabilități în sistemul învățământului de masă.
Începând de anul trecut, Casa de Asigurări de Sănătate realizează o evaluare a copiilor cu autism.
Se urmărește posibilitatea de modificare cât mai dinamică a legislației în domeniu, prin dialogul permanent între Comisia pentru drepturile omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ca instituție ce are în sarcină implementarea Convenției Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, având ca obiectiv scoaterea acestei problematici din sfera medicală și includerea în sfera respectării drepturilor omului.
În Parlament a fost elaborată o inițiativă legislativă privind scutirea de taxe și impozite a susținătorilor copiilor cu dizabilități, pentru ca familia să poată să susțină financiar acești copii, precum și a unei inițiative legislative cu privire la limbajul mimico-gestual, astfel încât atât copiii, cât și adulții cu dizabilități din acest spectru să poată avea acces la informația audio-vizuală.
Comisia pentru drepturile omului este prezentă în spațiul protecției drepturilor copilului, cu multiplele sale valențe, și al prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor prin activitatea susțintă a membrilor Subcomisiei pentru egalitate de tratament și nediscriminare, a cărei președintă este doamna deputat Tamara Dorina Ciofu, în același timp și vicepreședintă a Comisiei. Activitățile Subcomisiei pe această problematică au avut în vedere: vizite la cele două centre de reeducare pentru minori, pentru identificarea nevoilor reale de pregătire profesională a celor aflați în aceste instituții, având ca scop elaborarea unor programe reale de prevenire a delincvenței juvenile; susținerea eforturilor reprezentanților societății civile pentru conștientizarea necesității ratificării Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pentru a cărei ratificare Guvernul României face în prezent demersurile necesare, memorandumul fiind la Ministerul Afacerilor Externe pentru avizare; implicarea în eforturile de modificare a legislației în domeniul adopției, inclusiv prin organizarea unor dezbateri, la care au fost invitați și reprezentanți ai societății civile implicați pe acest segment; marcarea Zilei epilepsiei, pe data de 31 martie; marcarea Zilei persoanelor cu autism, pe data de 2 aprilie, prin iluminarea în albastru a clădirilor instituțiilor statului, inclusiv a Parlamentului. Activități variate, care continuă, și care demonstrează că lucrurile nu s-au blocat la stadiul de proiect.
Această întâlnire a evidențiat faptul că problemele abordate nu sunt specifice României, ele pot fi întâlnite în toată Europa, dar ceea ce este foarte important, cum a subliniat domnul deputat Nicolae Păun, președintele Comisiei pentru drepturile omului, statul român conștientizează situația și încearcă să realizeze un dialog cât mai eficient între Parlament, Guvern și societatea civilă, pentru găsirea celor mai bune soluții pentru reformarea instituțiilor sale.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 10:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro