Horia Mircea RUSU
Questions & interpellations in legislature 1992-1996

  1. Question no.21A/15-02-1996
    Intrarea în posesia dosarului personal de securitate, daca acesta există

  2. Question no.57A/06-03-1996
    În baza Legii nr. 18/1991 și a Deciziei Prefecturii județului Mehedinți nr.4547/1993, dl. Ovidiu Văduva - Craiova a devenit acționar cu suprafața 2 ha teren S.C. AGROMIXT - TAMNA S.A. localitatea Tarna - Mehedinți

  3. Question no.151A/26-06-1996
    Stadiul privind Tratatul româno-bulgar incheiat la Craiova 7.09.1990