Activité parlementaire
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (sen.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Senat > Gheorghe David > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Gheorghe DAVID
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 43/13.02.2008 L724/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice respinsa
definitiv
2. 49/18.02.2008 L723/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
3. 67/25.02.2008 L731/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului respinsa
definitiv
4. 70/15.02.2006 L369/2006 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenjare a teritoriului national - Sectiunea a IV a Reteaua de localitati Lege 308/2006
5. 73/25.02.2008 L722/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsa
definitiv
6. 74/25.02.2008 L721/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsa
definitiv
7. 116/07.03.2007 L328/2007 Propunere legislativa pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind instituirea Bursa Scolara "Guvernul Romaniei" Lege 32/2008
8. 123/12.03.2008 L883/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
9. 131/19.03.2007 L350/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.43, lit.a), b) si f), art.44, art.45, alin.4 si art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactica la educatoare, invatatori si institutori, precum si a unor categorii de personal didactic din invatamantul special respinsa
definitiv
10. 133/12.03.2008 L768/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitati publice respinsa
definitiv
11. 135/17.03.2008 L433/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
12. 153/04.05.2005 L177/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.411/25.VII.2001 Lege 224/2005
13. 188/02.04.2007 L414/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Bucovat prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis Lege 374/2007
14. 217/16.04.2008 L859/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respins
definitiv
15. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsa
definitiv
16. 240/05.04.2006 L759/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane Lege 229/2006
17. 267/05.05.2008 L951/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane Lege 133/2008
18. 282/23.04.2007 L123/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termica respinsa
definitiv
19. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
20. 308/02.05.2007 L461/2007 Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Pesac din Judetul Timis Lege 369/2007
21. 316/12.05.2008 L66/2008 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carte de specialitate si a participarii la congrese, necesare imbunatatirii calitatii didactice si a pregatirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetatorilor-medici, si a medicilor inscrisi la programe de formare continua, in beneficiul sanatatii populatiei respinsa
definitiv
22. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
23. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
24. 409/02.05.2006 L239/2006 Proiectul Legii parteneriatului public-privat pentru cercetarea stiintifica din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare si din unitatile de invatamant agricol si silvic respins
definitiv
25.   L409/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre initiator
26.   L411/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliului, resedinte si actele de identitate ale cetatenilor romani retrasa
de catre initiator
27.   L412/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.23 din legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila retrasa
de catre initiator
28. 456/11.06.2007 L693/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
29. 478/03.09.2008   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
30. 490/17.05.2006 L363/2006 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensatii cetatenilor romani care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 348/2006
31. 504/27.06.2007 L357/2007 Proiect de Lege privind medicina scolara respins
definitiv
32. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
33. 510/03.09.2008 L326/2008 Propunere legislativa privind persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 respinsa
definitiv
34. 519/05.06.2006 L774/2006 Propunere legislativa "Legea practicii" Lege 258/2007
35. 522/03.09.2008 L323/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adoptiei cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
36. 550/14.06.2006 L327/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat respinsa
definitiv
37. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
38. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
39. 560/10.09.2007 L449/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 Lege 342/2007
40. 575/10.09.2007 L447/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 respinsa
definitiv
41.   L596/04.09.2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism retrasa
de catre initiator
42. 624/26.09.2007 L807/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art. 30 si art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
43. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
44. 672/10.10.2007 L924/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis Lege 108/2008
45. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
46. 677/21.12.2005 L575/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
47. 681/10.10.2007 L402/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
48. 687/18.09.2006 L448/2006 Proiect de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum si pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si privat, autorizat sau acreditat Lege 509/2006
49. 688/18.09.2006 L422/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata Lege 403/2006
50. 691/04.11.2008 L352/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 239/2009
51. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
52. 706/04.11.2008 L408/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
53. 739/16.10.2006 L956/2006 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Otelec prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis respinsa
definitiv
54. 739/05.11.2007 L479/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
55.   L761/21.12.2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap retrasa
de catre initiator
56. 800/01.11.2006 L568/2006 Proiect de Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 31/2007
57. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
58. 841/03.12.2007 L639/2007 Propunere legislativa pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003 Codul Muncii Lege 202/2008
59. 851/13.11.2006 L691/2006 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania respins
definitiv
60.   L875/27.11.2007 Propunere legislativa privind protectia agricultorilor si patrimoniului agricol impotriva sustragerilor si distrugerilor de bunuri retrasa
de catre initiator
61. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
62. 965/13.12.2006 L739/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 60/2007
63. BP718/16.09.2008 B468/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului la Senat
64. BP721/16.09.2008 B469/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savirsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania la Senat
65. BP808/01.10.2008 B520/13.10.2008 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor la Senat
66.   BP204/14.04.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala retrasa
de catre Senat
67.   BP559/28.10.2008 Propunere legislativa pentru proclamarea Zilei Nationale a Limbii Romane retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 juillet 2024, 17:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro