Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Liviu-Bogdan Ciucă > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Liviu-Bogdan CIUCĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 144/2008
2. 39/13.02.2008 L778/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
3. 62/25.02.2008 L797/2007 Propunere legislativa privind acordarea de bonuri valorice pentru sanatate respinsa
definitiv
4. 90/03.03.2008 L795/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
5. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
6. 109/05.03.2007 L869/2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
7. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
8. 156/08.03.2006 L644/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune si a Hotararii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune respinsa
definitiv
9. 159/19.03.2007 L907/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respinsa
definitiv
10. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
11. 171/08.04.2008 L830/2007 Propunere legislativa privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii Romaniei" respinsa
definitiv
12. 198/02.04.2007 L951/2006 Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole detinute in baza titlurilor de proprietate sau a oricaror alte titluri valabile incheiate in forma autentica si pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol Lege 217/2007
13. 199/02.04.2007 L954/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
14. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Lege 221/2005
15. 202/02.04.2007 L977/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
16. 211/10.04.2007 L421/2007 Propunere legislativa privind sustinerea invatamantului prescolar Lege 223/2008
17. 216/10.04.2007 L999/2006 Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania Lege 223/2007
18. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativa privind protectia sociala a femeilor casnice respinsa
definitiv
19. 230/22.04.2008 L106/2008 Propunere legislativa privind completarea si modificarea OUG 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere cu modificarile si completarile aduse de Legea 280/2003 raport
depus
20. 238/22.04.2008 L48/2008 Propunere legislativa privind gestionarea populatiei canine respinsa
definitiv
21. 252/20.06.2005 L243/2005 Propunere legislativa privind Statutul deputatilor si al senatorilor Lege 96/2006
22. 256/05.05.2008 L53/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
23. 294/12.05.2008 L54/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
24. 297/12.05.2008 L64/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
25. 298/12.05.2008 L115/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei respinsa
definitiv
26. 305/25.04.2007 L1006/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
27. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
28. 313/02.05.2007 L148/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Nr.140/1.04.2000, Partea I respinsa
definitiv
29. 317/02.05.2007 L98/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
30. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
31. 353/07.05.2007 L81/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte respins
definitiv
32. 356/07.05.2007 L80/2007 Propunere legislativa privind imbunatatirea procedurii legislative respinsa
definitiv
33. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
34. 372/07.05.2007 L112/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
35. 386/17.06.2008 L133/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
36. 389/17.06.2008 L83/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala respinsa
definitiv
37. 397/17.06.2008 L199/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
38. 407/17.06.2008 L152/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
39. 412/28.05.2007 L78/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
40. 440/23.06.2008 L259/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata Lege 270/2008
41. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativa pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
42. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor respinsa
definitiv
43. 481/17.05.2006 L358/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public respinsa
definitiv
44. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
45. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
46. 560/24.09.2008 L420/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" -S.A. respins
definitiv
47. 562/24.09.2008 L291/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
48. 589/12.09.2007 L363/2007 Propunere legislativa privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
49. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
50. 624/08.10.2008 L559/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului si a Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007 respinsa
definitiv
51. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
52.   L650/04.11.2008 Propunere legislativa pentru infiintarea Companiei Nationale Complexul Hipic National "Felix Topescu" S.A. retrasa
de catre Senat
53. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
54. 674/04.11.2008 L363/2008 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul proprietatii respinsa
definitiv
55. 721/09.10.2006 L874/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audio-vizualului respinsa
definitiv
56. 737/16.10.2006 L922/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
57. 746/05.11.2007 L474/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
58. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
59. 776/25.10.2006 L954/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 procedura legislativa încetata
60. 827/03.12.2007 L584/2007 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte respinsa
definitiv
61. 829/06.11.2006 L539/2006 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni CEC - SA in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia Lege 146/2007
62. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
63. 891/17.12.2007 L475/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
64. 976/18.12.2006 L773/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
65. BP54/09.03.2005 B83/15.03.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune si a Hotararii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune retrasa
de catre initiator
66. BP543/09.05.2006 L592/2006 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania retrasa
de catre initiator
67. BP950/11.10.2006 L1007/2006 Propunere legislativa privind unele masuri de sprijinire a producatorilor din acvacultura retrasa
de catre initiator
68. BP578/05.06.2007 L606/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulteriooare retrasa
de catre initiator
69. BP721/16.09.2008 B469/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savirsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania la Senat
70. BP777/24.09.2008 B494/30.09.2008 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari la Senat
71.   BP375/10.07.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 july 2024, 17:40
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro