Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
Links:
www.andreisava.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Andrei-Valentin Sava > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Andrei-Valentin SAVA
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 54/28.02.2011 L337/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism respinsa
definitiv
2. 61/08.03.2010 L315/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii invatamantului nr.84/1995 cu toate modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 136/29.05.2012 L358/2012 Propunere legislativa pentru completarea art.68 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
4. 152/29.05.2012 L71/2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private respins
definitiv
5. 156/29.05.2012 L101/2012 Propunere legislativa privind introducerea tinutei scolare obligatorii in invatamantul general obligatoriu, liceal si profesional de stat si particular respinsa
definitiv
6. 157/29.05.2012 L118/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu completarile si modificarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
8. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
9. 216/02.05.2011 L165/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
definitiv
10. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
11. 322/18.09.2012 L34/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor respinsa
definitiv
12. 322/17.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Conventiei multilaterale asupra evitarii dublei taxari in privinta drepturilor de autor, cu model de acord bilateral si protocolul aditional, adoptata la Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
13. 336/16.05.2011 L51/2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenta pentru cetatenii romani aflati in strainatate respins
definitiv
14. 362/23.05.2011 L208/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in 2007 respins
definitiv
15. 375/01.10.2012 L35/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind Legea educatiei nationale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completarile si modificarile ulterioare respinsa
definitiv
16. 424/09.10.2012   Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, republicata in Monitorul Oficial nr.18 din data de 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
17. 496/20.09.2010 L261/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala respinsa
definitiv
18. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
19. 662/17.11.2010 L370/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 25/2012
20. 703/05.12.2011 L581/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
21. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
22. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
23. 769/29.11.2010 L559/2010 Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial respins
definitiv
24. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
25. 793/29.11.2010 L534/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala respinsa
definitiv
26. BP339/26.06.2012 B266/04.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
27. BP340/26.06.2012 B267/04.09.2012 Propunere legislativa pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
28. BP399/11.09.2012 B296/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.132 pentru modificarea si completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.522 din data de 10 iulie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
29. BP402/14.09.2012 B298/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
30. BP406/19.09.2012 B302/25.09.2012 Propunere legislativa pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
31. BP407/19.09.2012 B303/25.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea articolelor 42, 681, 70 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
32. BP483/27.09.2012 B313/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor, publicata in Monitorul Oficial nr.531 din 14 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
33. BP484/27.09.2012 B314/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 134 din Legea nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
34. BP486/27.09.2012 B315/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii locuintei nr.114/1996 la Senat
35. BP487/27.09.2012 B316/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea art.24 alin.1 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor , republicata la Senat
36. BP488/27.09.2012 B317/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea art.8 din Legea nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
37. BP489/27.09.2012 B318/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
38. BP490/27.09.2012 B319/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea art.42 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
39. BP491/27.09.2012 B320/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare publice, publicata in Monitoru Oficial , Partea I nr.254 din data de 21 martie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
40. BP502/28.09.2012 B321/02.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.339 din 18 mai 2012 , cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
41. BP504/02.10.2012 B327/09.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
42. BP531/08.10.2012 B337/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca republicata in Monitorul oficial nr.294 din 06.05.2005, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
43. BP532/08.10.2012 B338/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
44. BP533/08.10.2012 B339/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
45. BP534/08.10.2012 B340/10.10.2012 Propunere legislativa pentru completarea art.43 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, actualizata la Senat
46. BP535/08.10.2012 B341/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
47. BP536/08.10.2012 B342/10.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
48. BP538/08.10.2012 B343/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.213/1998, din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
49. BP539/08.10.2012 B344/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
50. BP546/09.10.2012 B354/15.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96 don 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate si de panficatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 april 2024, 1:06
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro