Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Dragoș-Petruț Bârlădeanu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Dragoș-Petruț BÂRLĂDEANU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail dpbarladeanu@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii3 decembrie 1978
Sex Masculin
Stare civila NecasatoritExperiența profesională

Perioada

decembrie 2016 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Activități și responsabilități principale

Vicepreședinte al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare în masă (din martie 2017)
Secretar al Comisiei pentru buget, finante si banci (din ianuarie 2017)

Numele și adresa angajatorului

Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr. 2 - 4, sector 5, BucureștiPerioada

octombrie 2008 - decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Vicepresedinte al Consiliului Județean Vrancea
Membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

Activități și responsabilități principale

Coordonarea și organizarea activității în cadrul Direcției Tehnice și Investiții, direcție care cuprinde serviciul drumuri și investiții, biroul județean de transport persoane, compartimentul de monitorizare a programelor naționale și serviciul unitatea de implementare a proiectului „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea”. Coordonarea și organizarea activității Direcției de Relații Interne și Internaționale a Consiliului Județean Vrancea, direcție care cuprinde Serviciul proiecte cu finanțare internațională, Serviciul relații publice și Compartimentul integrare europeană; coordonarea activităților de atragere de fonduri externe nerambursabile prin realizarea de proiecte cu finanțare internațională, activităților de relații cu publicul, activităților naționale si internaționale de promovare a județului Vrancea, precum și buna funcționare a cabinetelor președintelui, vicepreședinților, secretarului județului și a secretariatului tehnic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea.

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Vrancea - Focșani, str.D.Cantemir nr.1

Sectorul de activitate

Administrație publicăPerioada

octombrie 2006 - octombrie 2008

Funcția sau postul ocupat

Consilier județean și Membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea;
Director marketing
Șef cabinet europarlamentar Cristian Dumitrescu

Activități și responsabilități principale

Participarea la ședințele Consiliului Județean Vrancea, ordinare, extraordinare și de îndată; membru în Comisia I Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului. Participarea la ședințele în plen ale ATOP Vrancea și membru în Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții; monitorizarea și eficientizarea activităților desfășurate de către Inspectoratul de Politie Județean Vrancea și rezultatele obținute pe linia asigurării ordinii și liniștii publice, a combaterii violenței în unitățile de învățământ, precum și măsurile luate în vederea îmbunătățirii circulației pe drumurile publice și a gradului de iluminare a acestora.

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Vrancea și ATOP Vrancea - Focșani, str.D.Cantemir nr.1
SC Nadria Comex SRL - Focșani
Birou europarlamentar Cristian Dumitrescu - Bruxelles și Focșani

Sectorul de activitate

Administrație publică și comerțPerioada

iulie 2002 - octombrie 2006

Funcția sau postul ocupat

Inspector de specialitate în cadrul Direcției de Relații Interne și Internaționale

Activități și responsabilități principale

Realizarea recenziei ziarelor și revistelor la care consiliul județean avea abonament; culegerea pe suport magnetic a informațiilor referitoare la Consiliul Județean Vrancea, ce urmează a fi publicate pe site-ul www.cjvrancea.ro ; întocmirea adreselor de înaintare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor formulate de cetățeni, către autoritățile și instituțiile publice în a căror competență intra soluționarea acestora; asigurarea desfășurarii în bune condiții a audiențelor vicepreședinților; asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public; asigurarea secretariatului tehnic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea; implicarea în organizarea evenimentelor interne și internaționale cuprinse în planul de acțiuni al instituției; monitorizarea zilnică a informațiilor de presă referitoare la activitatea de politică externă a României.

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Vrancea - Focșani, str.D.Cantemir nr.1

Sectorul de activitate

Administrație publicăPerioada

ianuarie 2000 - iunie 2002

Funcția sau postul ocupat

Functionar economic

Activități și responsabilități principale

Intocmirea documentelor necesare pentru export; elaborarea studiilor de marketing; calcularea costurilor; arhivarea documentelor.

Numele și adresa angajatorului

SC Nadria Comex SRL - Focsani

Tipul activității sau sectorul de activitate

ComertEducație

Perioada

octombrie 2014- specializare în curs

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Școala doctorală „Economia afacerilor internaționale”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Perioada

2002 - 2003

Calificarea / Diploma obținută

Master

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul administratiei publice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice - Bucuresti

Perioada

1997 - 2001

Calificarea / Diploma obținută

Licenta in economie

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Facultatea de Management si marketing

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Romana-Americana - Bucuresti

Perioada

1993 - 1997

Calificarea / Diploma obținută

Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Matematica - fizica

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Colegiul National “Al. I. Cuza” - FocsaniFormare si perfectionare

Perioada

octombrie 2012 - martie 2013

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Politica externa si diplomatie

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Roman

Perioada

ianuarie - mai 2009

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Limba engleza

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse; Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Perioada

mai 2005

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Dezvoltarea institutiei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica in Romania

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

International Justice Agency UK si Centrul de Mediere si Securitate Comunitara Iasi

Perioada

septembrie 2004 - noiembrie 2004

Calificarea / Diploma obținută

European Computer Driving Licence

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Informatica

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

ECDL Romania si Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații Bucuresti

Perioada

august 2004

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul administratiei publice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul National de Administratie - Bucuresti

Perioada

august 2003

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Sistemul electoral roman-partea II

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul National de Administratie - Bucuresti

Perioada

mai 2003

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Sistemul electoral roman-partea I

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul National de Administratie - Bucuresti

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

Limba engleza

C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat

Limba franceza

B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A1 Utilizator elementar A1Utilizator elementar A2Utilizator elementar

Limba italiana

B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A1Utilizator elementar A1Utilizator elementar A1Utilizator elementarCompetențe și abilități organizatorice

  • Experienta foarte buna in acest sens, participand activ si fiind si director la mai multe campanii electorale.

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

  • O foarte buna stapanire a editoarelor text Microsoft Office - Word, Power Point si a Microsoft Office - Excel, Access

Alte competențe și aptitudini

  • Hobby: pescuit, turism, sport

Permis de conducere

  • Categoria B - mai 1997

Informații si activitati suplimentare

Aprilie 2006

Participarea in scopul promovarii judetului Vrancea la « Expozitia Internationala de Turism BMT »
Napoli - Italia

Iunie-August 2006

Colaborator din partea Consiliului Judetean Vrancea la Biroul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania din Bruxelles
Bruxelles - Belgia

Octombrie 2007

Participarea in scopul promovarii judetului Vrancea la Saptamana Europeana a Oraselor si Regiunilor « Open Days »
Bruxelles - Belgia

Noiembrie 2007

Participarea in cadrul delegatiei judetului Vrancea la intalnirea anuala a Asociatiei Regiunilor Europene
Udine - Italia

Octombrie 2008

Conducerea delegatiei judetului Vrancea la Saptamana Europeana a Oraselor si Regiunilor « Open Days »
Bruxelles - Belgia

Martie 2009

Conducerea delegatiei romanesti la Summit-ul European al Oraselor si Regiunilor «Taste Europe »
Praga - Cehia

Martie 2010

Participarea in scopul promovarii judetului Vrancea la „Targul International Imobiliar”
Cannes - Franta

Noiembrie 2010

Conducerea delegatiei judetului Vrancea la Adunarea Generala a Asociatiei Regiunilor Europene
Istanbul - Turcia

Aprilie 2013

Participarea în cadrul delegației județului Vrancea la cea de-a XXI-a Sesiune Plenară AREV, la al XXVIII-lea Consiliu Internațional AREV si cel de-al 61-lea Congres German de Viticultură „Intervitis Interfructa 2013”
Stuttgart - Germania

Octombrie 2013

Conducerea delegației județului Vrancea la al patrulea Forum al cooperării România - Belgia, cu tema: “Solidaritate, partenariat și responsabilitate īn anul “Europei cetățenilor”.
Leuven - Belgia

Ianuarie 2014

Conducerea delegației județului Vrancea la vizita oficial-instituțională pentru realizarea unui protocol de cooperare cu o serie de comune din județul Vrancea
Saracinesco - Italia

Martie 2015

Participarea in cadrul delegației județului Vrancea la Forumul economic internațional „Economiile creative, turismul durabil și investițiile străine”
Berlin - Germania

27.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 14:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro