Ioan BALAN
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate

Română

Data nașterii

22.01.1967

Stare civilă

Necăsătorit

Experiența profesională

Perioada

1992 - 2008

Funcția ocupată

Manager

Numele angajatorului

SC Taylan Exim S.R.L Suceava


Perioada

decembrie 2008 - prezent

Funcția ocupată

Deputat ales în Circumscripția Electorală nr. 35 - Colegiul Uninominal nr. 2 Suceava

Numele angajatorului

Parlamentul României / Camera Deputaților

Activitate politică

 • 2012 - prezent - Chestor al Camerei Deputaților
 • 2012 - prezent - Președinte B.P.L. - P.N.L Suceava
 • 2012 - prezent - Prim-vicepreședinte B.P.J. - P.N.L. Suceava
 • 2008 - Comisia comună Permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității S.R.I.
 • 2008 - 2009 - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.
 • 2008 - Comisia de validare.
 • 2008 - Deputat în Circumscripția Electorală nr. 35 - Colegiul Uninominal nr. 2 Suceava; - procent alegeri 56,78%.
 • 2008 - Consilier județean - Președinte a comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii.
 • 2007 - 2012 - Secretar general al Biroului Permanent Județean Suceava.
 • 1994 - membru Partidul Democrat - PD.

Educație și formare

 • 2015- Curs de "Intelligence si securitate nationala" - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
 • 2012 - Curs de "Diplomație și securitate" - Institutul Diplomatic Român.
 • 2011- Doctor în Management - Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați.
 • 2009 - Certificat de absolvire al cursurilor postuniversitare de perfecționare în specializarea Securitate națională la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu” - Colegiul Național de Informații.
 • 2006 - Atestat de participare la cursurile de "Dreptul Comercial al contractelor internaționale" în cadrul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România - Colegiul Consilierilor Juridici Iași și Universitatea din Torino - Italia.
 • 2006 - "Dreptul European al Societății Comerciale" în cadrul Universității "Petre Andrei" din Iași, facultatea de Drept.
 • 2006 - Absolvent al cursului de "Dreptul European al Societăților Comerciale", în cadrul Universității "Petre Andrei" din Iași, Facultatea de Drept.
 • 2005 - 2006 - Absolvent al cursurilor de pregătire psihopedagogică, psihologică și metodică a personalului din învățământ.
 • 2005 - Absolvent al cursurilor de "Dreptul European al Afacerilor" în cadrul Universității "Petre Andrei" din Iași, Facultatea de Drept.
 • 2003 - 2005 - Absolvent al cursurilor de zi postuniversitare de Master, specializarea "Drept European", din cadrul Universității "Petre Andrei" din Iași, Facultatea de Drept.
 • 2000 - 2004 - Absolvent al Universității "Petre Andrei" din Iași, Facultatea de Științe Politice, specializarea Științe Politice.
 • 1995 - 2000 - Absolvent al Universității "Petre Andrei" din Iași, Facultatea de Drept, specializarea Drept.
 • 1995 - Examen de Bacalaureat - Grupul Școlar de Industrie Alimentară Suceava.

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză
Franceză
Germană
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
B2 B1 B1 B2 B1
B2 B1 B1 B2 B1
B2 B1 B1 B2 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Permis de conducere categoriile A, B, C, D, E.

27.11.2015