Marian-Iulian RASALIU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii: 30/03/1970 | Cetățenie: română | Gen: Masculin
rasaliu.marian@yahoo.com | Brașov, România

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

21/12/2021 - ÎN CURS - București, România
DEPUTAT - PARLAMENTUL ROMÂNIEI19/12/2019 - 05/11/2020 - Zărnești, România
ADMINISTRATOR ORAȘ ZĂRNEȘTI - PRIMĂRIA ORAȘULUI ZĂRNEȘTIAdministrație Publică

04/03/2017 - 11/12/2019 - BRAȘOV, România
PREFECT - INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV01/02/2017 - 03/03/2017
CONSILIER SUPERIOR INVESTIȚII - FUNCȚIONAR PUBLIC - PRIMĂRIA ORAȘULUI RÂSNOVAdministrație Publică

10/12/2013 - 30/06/2016 - România
DIRECTOR SUCURSALĂ - COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI SA - SUCURSALA FELDIOARAIndustrie

01/11/2013 - 06/12/2013 - România
CONSILIER CABINET MINISTRU - MINISTERUL AFACERILOR EXTERNELegislativ

20/12/2012 - 31/10/2013 - BRAȘOV , România
ȘEF SERVICIUL ECONOMIC RECUPERARE DEBITE - AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE
PENTRU AGRICULTURĂ CJ BRAȘOVEconomic

30/11/2008 - 19/12/2012 - BRAȘOV, România
SENATOR - PARLAMENTUL ROMÂNIEILegislativ

Participarea în comisii de lucru - Comisii permanente
2008 - 2010 - Secretar Comisia Economică, Industrii și Servicii
2009 - 2010 - Comisia de Buget Finanțe
2010 - 2012 - Vicepreședinte Comisia de Afaceri Europene
2010 - 2012 - Comisia de Politică Externă
Participarea în comisii de lucru - Comisii nepermanente
2008 - 2012 - Comisie nepermanentă G.R.U.I.
2004 - 2008 - BRAȘOV, România
VICEPREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVAdministrație Publică

1994 - 2004 - BRAȘOV, România
DIRECTOR EXECUTIV - EURO OFFICEComerț, import, distribuție


EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

02/11/2015 - 20/11/2015 Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear
CERTIFICAT NIVEL 2 ”SECURITATE RADIOLOGICĂ ÎN PRACTICI CU SURSE DE RADIAȚII IONIZANTE” - Institutul Național de C&D pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”09/2011 - 12/2011
CURSUL COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMAȚII - S.R.I. Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" București02/06/2011 - 20/09/2011
PROGRAMUL DE FORMARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII CORESPUNZĂTOARE ÎNALȚILOR FUNCȚIONARI PUBLICI - M.A.I. - A.N.F.P.2009
COLEGIUL DE APĂRARE ACADEMIA MILITARĂ2005 - 2007 - BRAȘOV, România
CURS EXPERȚI CONTABILI - Corpul Experților Contabili (CECCAR) BRAȘOV2005 - 2006 - Sibiu, România
MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE - M.A.I.
Institutul Național de Administrație în Asociație cu Universitatea Lucian Blaga2002 - 2004 - București, România
MASTER SERVICII PUBLICE ÎN ADMINISTRAȚIE - Academia de Studii Economice1995 - 1999 - București, România
ECONOMIST - Facultatea de Finanțe, Contabilitate, Licențiat al Academiei de Studii Economice BucureștiCOMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ

Altă limbă (Alte limbi):


COMPREHENSIUNE

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

ITALIANĂ C1

C1

C1

C1

C1

ENGLEZĂ B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat


COMPETENȚE DIGITALE

Microsoft Office Outlook Internet FoxPro Access Photoshop | Social Media Management (Social Ads) |
Microsoft Office Word Excel Power Point Outlook | Office (Word Excel Power Point Outlook)


PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere: B
Permis de conducere: C
Permis de conducere: CE


08.02.2022