primit de la domnul deputat Bogdan Ionel Rodeanu (Grup USR), co-președinte al părții române din cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova (CCIE)

Domnul deputat Bogdan-Ionel Rodeanu, co-președintele părții române din cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova (CCIE), s-a întâlnit, marți, 20 februarie 2018, cu domnul Iurie Leancă, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova, din data de 10 ianuarie 2018. La întâlnire a fost prezent E.S. domnul Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la București.

Co-președintele CCIE a prezentat vicepremierului moldovean obiectivele și activitatea comisiei comune, care urmărește dezvoltarea unei cooperări active în plan bilateral, la nivelul comisiilor permanente de specialitate din parlamentele celor două țări. Angajamentul comun al parlamentarilor români și moldoveni urmărește accelerarea procesului de reformă din Republica Moldova în vederea aderării la Uniunea Europeană, prin inițierea de proiecte concrete de colaborare, atât pe dimensiunea bilaterală, cât și în cadrul unor proiecte europene.
Subliniind consensul care există între toate formațiunile politice din Parlamentul României în ceea ce privește susținerea parcursului european al Republicii Moldova, deputatul român a evocat necesitatea unei viziuni comune și a unor acțiuni conjugate ale parlamentarilor români și moldoveni pe diferitele aspecte importante pentru țările noastre și pentru întreaga regiune.
Domnul deputat Rodeanu a evidențiat impactul major pozitiv pe care îl au în rândul opiniei publice din Republica Moldova mesajele transmise de către parlamentarii români și oficialii din Republica Moldova, cu ocazia participării la inaugurarea proiectelor de infrastructură școlară și preșcolară sau din domeniul sănătății, finanțate de țara noastră și Uniunea Europeană. Partea română acordă o importanță deosebită informării corecte a cetățenilor Republicii Moldova în ceea ce privește interesul și implicarea activă a României și Uniunii Europene pentru schimbarea în bine a condițiilor de viață ale populației. În acest context, co-președintele CCIE a salutat faptul că mesajul pro-european este din ce în ce mai mult îmbrățișat de către operatorii de media și comunitățile locale din Republica Moldova.
Dinamizarea diplomației parlamentare, prin funcția de control pe care forurile legislative o dețin, poate contribui la valorificarea eficientă a întregului de potențial de cooperare bilaterală, inclusiv la nivelul guvernamental și al autorităților locale, dar și în plan academic. Domnul deputat Rodeanu a prezentat activitatea susținută a Universității „Dunărea de Jos” din Galați în pregătirea profesională a studenților din Republica Moldova, precum și colaborarea, în cadrul celor 21 de acorduri de parteneriat cu instituții de învățământ superior din această țară. A fost evidențiată cooperarea cu Universitățile de Stat din Cahul și Comrat.
Vicepremierul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, domnul Iurie Leancă, a arătat că prioritatea mandatului său o constituie implementarea unor politici coerente și eficiente pe palierul cooperării, în plan politic și sectorial, cu România și Uniunea Europeană. Înaltul oficial din Republica Moldova a menționat efortul pe care Guvernul de la Chișinău trebuie să îl facă pentru a-și spori credibilitatea, în special prin reformarea justiției și lupta împotriva corupției, dar și prin accelerarea procesului de armonizare legislativă. Folosind conceptul de small scale pentru a desemna acțiunile de reformă de succes pe termen scurt și care să ofere o tendință pozitivă pe termen mediu și lung, domnul Leancă a arătat că numai prin obținerea de rezultate concrete în planul reformelor instituționale Republica Moldova și prietenii săi pot avea argumente puternice pentru susținerea parcursului european al țării sale. Rolul României, cel mai important prieten și avocat, în susținerea poziției Republicii Moldova în interiorul UE a fost considerat ca esențial.
Fiind apreciată contribuția guvernului moldovean anterior, care a adoptat politici de combatere a fraudei bancare, a fost subliniată importanța intrării Băncii Transilvania pe piața bancară din Republica Moldova pentru stabilizarea și modernizarea acestui sistem. Domnul Iurie Leancă a prezentat, de asemenea, schimbările pozitive înregistrate la nivelul balanței comerciale a țării, prin semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE, 65,7% din totalul schimburilor comerciale ale Republicii Moldova fiind realizate pe spațiul UE, cel mai mare partener fiind România. Această tendință trebuie stabilizată și consolidată.
Foarte important, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România și întreaga regiune, va fi rezultatul alegerilor parlamentare de anul acesta, scrutin care are loc într-un context geopolitc complex. Mulțumind pentru contribuția substanțială a României la modernizarea Republicii Moldova (proiectele de infrastructură din domeniile educației și sănătății, construcția gazoductului Iași-Chișinău, introducerea sistemului de urgență SMURD), vicepremierul moldovean a fost de acord că toate aceste realizări trebuie să fie mult mai bine aduse la cunoștința societății, participarea activă a parlamentarilor români și moldoveni în actul de comunicare fiind foarte importantă.
În contextul celebrării Centenarului Unirii prin acțiunea „Zilele Basarabiei”, organizată de Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni „Ștefan cel Mare și Sfânt” din cadrul Ligii Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, co-președintele CCIE, domnul deputat Rodeanu a adresat vicepremierului Republicii Moldova invitația de a se alătura parlamentarilor români și moldoveni care vor participa, în luna martie, la dezbaterea cu tema Centenarul Unirii – Recurs pentru Basarabia.