Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Ovidiu Alexandru Raežchi > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ovidiu Alexandru RAEŽCHI
Legislative proposals initiated in legislature 2016-2020

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 5/04.02.2019 L212/2019 Propunere legislativa pentru introducerea disciplinei "Educatie si cultura media" in invatamantul preuniversitar procedura legislativa īncetata
2. 10/01.02.2018 L428/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata pe ordinea de zi
3. 17/12.02.2018 L425/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
4. 24/06.02.2019 L689/2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii Lege 214/2019
5. 33/11.02.2019 L664/2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania la comisii
6. 41/11.02.2019 L671/2018 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal respins
definitiv
7. 57/01.02.2021 L565/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice la comisii
8. 62/01.02.2021 L604/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii raport
depus
9. 66/01.02.2021 L622/2020 Proiect de Lege pentru ingrijirea si educarea timpurie a copiilor din familiile active la comisii
10. 75/02.03.2020 L287/2020 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului la Senat
11. 77/01.02.2021 L655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.154,182, 210, 211 si 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
12. 89/12.03.2018 L383/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
13. 131/20.02.2017 L87/2017 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea corpului pompierilor militari si a protectiei civile la Senat
14. 146/20.03.2019 L18/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, votul electronic, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
15. 152/20.03.2019 L35/2019 Propunere legislativa privind parteneriatul civil la comisii
16. 154/20.03.2019 L745/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
17. 166/25.03.2019 L62/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Bacau la comisii
18. 168/25.03.2019 L40/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanta de Urgenta nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii la comisii
19. 187/10.04.2018 L610/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
20. 189/27.03.2019 L98/2019 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice respinsa
definitiv
21. 197/29.04.2020 L34/2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovarii Lecturii" in Romania – 2020 respins
definitiv
22. 201/27.03.2019 L91/2019 Propunere legislativa privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-nascut la comisii
23. 202/27.03.2019 L92/2019 Propunere legislativa pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 65/2020
24. 216/30.05.2017 L373/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
25. 223/06.06.2017 L95/2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata pe ordinea de zi
26. 236/06.05.2019 L498/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, versiune actualizata la 02.10.2015, privind educatia nationala la Senat
27. 257/25.04.2018 L67/2018 Proiect de Lege privind alaptarea in spatii publice Lege 182/2021
28. 258/03.06.2019 L172/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii retrimis
la comisii
29. 326/01.07.2019 L212/2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educatie si cultura media" in invatamantul preuniversitar respins
definitiv
30. 331/03.07.2019   Propunere legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
31. 333/29.05.2018 L645/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
32. 410/30.10.2017 L172/2017 Propunere legislativa pentru infiintarea Muzeului National al Victimelor Comunismului respinsa
definitiv
33. 411/30.10.2017 L200/2017 Propunere legislativa privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea si completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata Lege 208/2018
34. 442/08.10.2019 L298/2019 Proiect de Lege privind infiintarea Fondului Special pentru Incurajarea Librariilor de Provincie respins
definitiv
35. 445/03.09.2018 L362/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
36. 446/03.09.2018 L366/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
37. 455/13.11.2017 L192/2017 Proiect de Lege privind combaterea exploatarii ilicite a locurilor de parcare pe ordinea de zi
38. 459/17.08.2020 L622/2020 Propunere legislativa pentru ingrijirea si educarea timpurie a copiilor din familiile active procedura legislativa īncetata
39. 468/21.10.2019 L82/2020 Propunere legislativa privind instituirea sistemului "Alerta Copil" respinsa
definitiv
40. 477/17.08.2020 L390/2020 Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial" la comisii
41. 492/02.10.2018 L734/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
42. 522/10.10.2018 L363/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
43. 523/10.10.2018 L367/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Anului cartii in Romania Lege 357/2018
44. 525/10.10.2018 L359/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal Lege 59/2024
45. 527/10.10.2018 L364/2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
46. 528/10.10.2018 L365/2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
47. 577/28.10.2019 L429/2019 Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate parintilor care au nevoie de servicii de asistenta si ingrijire pentru copii la comisii
48. 578/28.10.2019 L430/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
49. 579/28.10.2019 L431/2019 Proiect de Lege pentru infiintarea Bancilor de Lapte Matern respins
definitiv
50. 580/28.10.2019 L432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bona, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
51. 581/28.10.2019 L433/2019 Proiect de Lege pentru infiintarea Comisiei Nationale de Alaptare respins
definitiv
52. 582/28.10.2019 L434/2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternitatilor ca Spitale Prieten al Copilului, in vederea promovarii si sustinerii alaptarii si reducerii gradului de mortalitate si morbiditate infantila respins
definitiv
53. 597/30.09.2020 L506/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, in domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pe ordinea de zi
54. 629/24.10.2018 L433/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului pe ordinea de zi
55. BP50/21.02.2017 B43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
56. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
57. BP666/27.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
58. BP413/26.05.2020   Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr.23/26.06.2012 privind transmiterea unui teren in folosinta Clubului Parlamentarilor Romani "Ion Ratiu" clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
59. BP872/30.10.2020 B635/2020 Propunere legislativa privind acordarea Voucherelor de lectura la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 july 2024, 3:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro