Dumitru IFRIM
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 35/13.02.1999 L315/2000 Propunere legislativă pentru declararea comunei Geoagiu oraș. Lege 221/2000
2. 79/23.02.2000   Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea Fondului național de protejare a producătorilor agricoli împotriva calamităților naturale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 80/08.04.1997   Propunere legislativă privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii. respinsa
definitiv
4. 95/15.04.1997 L148/1998 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 aliniatul b. din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor. Lege 190/1998
5. 183/12.04.2000   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii sponsorizării nr.32/1994 clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 184/12.04.2000   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea în țară a specialiștilor tineri. respinsa
definitiv
7. 282/09.07.1999   Propunere legislativă pentru organizarea cooperației agricole. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 341/22.10.1998 L242/1999 Propunere legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată. Lege 1/2000