Mihai BALTĂ
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 254/25-05-2000  Proiect de Lege privind înființarea Universității Ecologice din București. Lege 282/2003
2. 256/25-05-2000  Proiect de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj Lege 100/2003
3. 330/20-06-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești. Lege 633/2002
4. 363/24-09-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale. Lege 790/2001
5. 419/25-06-2003  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 472/2004