Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Aurelia Vasile > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Aurelia VASILE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 199/22.03.2006 L653/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 265/2007
2. 230/22.04.2008 L106/2008 Propunere legislativa privind completarea si modificarea OUG 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere cu modificarile si completarile aduse de Legea 280/2003 raport
depus
3. 267/23.04.2007 L140/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
4. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei muncii respinsa
definitiv
5. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativa privind vanzarea de catre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriasi a locuintelor de serviciu respinsa
definitiv
6. 325/18.04.2006 L137/2006 Propunere legislativa privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire respinsa
definitiv
7. 326/18.04.2006 L138/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la reteaua electrica respinsa
definitiv
8. 350/17.06.2008 L558/2008 Propunere legislativa privind organizarea invatamantului teologic superior de cult islamic procedura legislativa încetata
9. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare banesti rambursabile pentru asigurarea incalzirii locuintelor populatiei municipiului Slatina respinsa
definitiv
10. 378/25.04.2006 L674/2005 Propunere legislativa privind alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respinsa
definitiv
11. 384/17.06.2008 L209/2008 Proiect de Lege privind masuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice si asociatiilor de proprietari respins
definitiv
12. 388/25.04.2006 L180/2006 Propunere legislativa privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale Lege 346/2007
13. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
14. 390/17.06.2008 L49/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 respinsa
definitiv
15. 393/17.06.2008 L149/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16. 396/17.06.2008 L193/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizata) respinsa
definitiv
17. 397/25.04.2006 L202/2006 Propunere legislativa privind promovarea utilizarii in transporturi a biocarburantilor sau a altor carburanti regenerabili respinsa
definitiv
18. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor respinsa
definitiv
19. 464/10.05.2006 L309/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
20. 470/11.06.2007 L307/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
21. 472/12.10.2005 L445/2005 Propunere legislativa privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
22. 483/24.10.2005 L734/2005 Propunere legislativa "Legea Zonei Metropolitane Bucuresti" respinsa
definitiv
23. 497/03.09.2008 L284/2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata respins
definitiv
24. 517/03.09.2008 L229/2008 Propunere legislativa pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
25. 637/04.09.2006 L383/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat respinsa
definitiv
26. 644/11.09.2006 L443/2006 Propunere legislativa privind stimularea si protectia elevilor si studentilor salariati respinsa
definitiv
27. 664/13.09.2006 L466/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
28. 681/04.11.2008 L393/2008 Propunere legislativa privind protectia spatiilor verzi respinsa
definitiv
29. 703/03.10.2006 L879/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste respinsa
definitiv
30. 711/03.10.2006 L464/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioda 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
31. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de ingrijire si educare a copiilor in varsta de 0-3 ani respinsa
definitiv
32. 798/01.11.2006 L562/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 47/2007
33. BP1143/14.11.2006 B669/17.11.2006 Propunere legislativa pentru completarea art.100 din Legea gazelor nr.351/2004 retrasa
de catre initiator
34. BP456/08.05.2008 L495/2008 Propunere legislativa privind cimitirele si serviciile funerare la Senat
35. BP727/17.09.2008 B471/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii la Senat
36. BP730/17.09.2008 B474/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
37. BP807/30.09.2008 B519/13.10.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
38.   BP443/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadru a descentralizarii nr.195 din 22 mai 2006 înregistrata

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 juillet 2024, 18:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro