Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2016-2020 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Nicolae-Miroslav Petrețchi > Q & I Versiunea pentru printare

Nicolae-Miroslav PETREȚCHI
Questions & interpellations in legislature 2020-present

 1. Question no.71A/27-01-2021
  Situația reducerii claselor de liceu cu predare în limba ucraineană în județele Suceava și Maramureș

 2. Question no.72A/27-01-2021
  Posturi de administrator de patrimoniu și bibliotecar pentru Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației

 3. Question no.73A/27-01-2021
  Situația Societății Române de Radiodifuziune

 4. Question no.74A/27-01-2021
  Stadiul actual al obiectivelor de investiții derulate de către UAT Rona de Sus, județul Maramureș prin FEADR măsura 7.2

 5. Question no.75A/27-01-2021
  Stadiul lucrărilor demarate prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 2 din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 6. Question no.161A/03-02-2021
  Situația depozitării deșeurilor pentru locuitorii Maramureșului istoric

 7. Question no.162A/03-02-2021
  Deficitul asistenței medicale din zonele rurale

 8. Question no.163A/03-02-2021
  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2021-2022

 9. Question no.234A/10-02-2021
  Înregistrarea proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară

 10. Question no.298A/12-02-2021
  Situația tensionată din cadrul Ocolului Silvic Poienile de sub Munte (jud. Maramureș)

 11. Question no.299A/12-02-2021
  Testarea pacienților oncologici aflați sub tratament în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii comunitare a COVID-19

 12. Interpellation no.17B/16-02-2021
  Necunoașterea prevederilor art.45 din Legea Educației 1/2011 de către unii reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene

 13. Interpellation no.40B/23-02-2021
  Situația nerezolvată a animalelor sălbatice din Delta Dunării

 14. Question no.441A/24-02-2021
  Necesitatea investițiilor în infrastructura rutieră

 15. Question no.689A/17-03-2021
  Nevoia reînființării oficiilor prefecturale

 16. Question no.690A/17-03-2021
  Efectele numărului ridicat de urși bruni

 17. Question no.822A/24-03-2021
  Stadiul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare

 18. Question no.823A/24-03-2021
  Situația grupurilor de lucru în cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

 19. Question no.824A/24-03-2021
  Stadiul proiectelor finanțate prin CNI și PNDL

 20. Question no.1002A/07-04-2021
  Lipsa rețelei de curent electric pe o stradă principală din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 21. Question no.1003A/07-04-2021
  Criterii de eligibilitate în proiectele de finanțare prin POIM

 22. Question no.1004A/07-04-2021
  Dinamica deficitului de personal din cadrul structurilor MAI

 23. Question no.1297A/28-04-2021
  Stadiul proiectului de modernizare a străzilor în comuna Ruscova, județul Maramureș

 24. Question no.1405A/11-05-2021
  Metodologia de organizare si desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale

 25. Question no.1406A/11-05-2021
  Respectarea Legii 236/2019

 26. Question no.1407A/11-05-2021
  Probleme privind colectarea deșeurilor menajere din Maramureșul istoric.

 27. Question no.1638A/31-05-2021
  Starea DJ 187 care face legătura între comunele Ruscova și Poienile de Sub Munte, județul Maramureș

 28. Question no.1639A/31-05-2021
  Dinamica proiectelor depuse de parohiile din localitățile în care trăiesc etnicii ucraineni

 29. Interpellation no.363B/15-06-2021
  Modul în care sunt analizate de către unii funcționari aflați în subordinea Ministerului Educației, întrebările și interpelările adresate de parlamentari

 30. Question no.1967A/30-06-2021
  Situația trenurilor de călători pe secția Timișoara Nord - Remetea Mică

 31. Question no.2083A/28-07-2021
  Ajutorarea cetățenilor afectați de fenomenele hidrometeorologice

 32. Question no.2084A/28-07-2021
  Stadiul proiectului ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră afectată de fenomenele meteorologice în comuna Bălcăuți, județul Suceava”

 33. Question no.2085A/28-07-2021
  Situația Societății Române de Radiodifuziune

 34. Question no.2117A/11-08-2021
  Stadiul proiectelor depuse de UAT Copăcele și finanțate prin PNDL II

 35. Question no.2135A/18-08-2021
  Lipsa fondurilor pentru cofinanțarea proiectelor de investiții și plata cheltuielilor curente

 36. Question no.2137A/18-08-2021
  Lisa transportului elevilor pe ruta Bârna-Lugoj, județul Timiș

 37. Question no.2187A/01-09-2021
  Colectarea deșeurilor menajere în Maramureșul istoric

 38. Question no.2188A/01-09-2021
  Alegerea unităților școlare din programul ”Masa Caldă”

 39. Question no.2189A/01-09-2021
  Actualizarea prețului pentru pacienții înscriși pe listele medicilor de familie

 40. Interpellation no.455B/07-09-2021
  Lipsa marcajelor și indicatoarelor rutiere

 41. Question no.2317A/15-09-2021
  Revenire întrebare scrisă 2084A/28.07.2021

 42. Interpellation no.497B/28-09-2021
  Situația juridică a Liceului pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România

 43. Question no.2569A/06-10-2021
  Lipsa materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor

 44. Interpellation no.533B/12-10-2021
  Motivele care au stat la baza nealocării fondurilor către comuna Remeți, în urma rectificării bugetare din 06.10.2021

 45. Interpellation no.563B/03-11-2021
  Motivele care au condus la blocarea unor măsuri de finanțare benefice pentru cetățeni

 46. Question no.2925A/10-11-2021
  Respectarea prevederilor OUG 57/2019

 47. Question no.3019A/17-11-2021
  Motivele pentru care, pentru perioada 2016-2020, persoanele participante la activitățile organizate de CNEE și Ministerul Educației nu au primit nicio dovadă în acest sens

 48. Interpellation no.621B/14-12-2021
  Situația UAT-urilor care nu au beneficiat de fonduri în ura rectificării bugetare din 6 octombrie a.c.

 49. Question no.3307A/16-12-2021
  Măsuri pentru reducerea inflației în România

 50. Question no.3367A/22-12-2021
  Albumul omagial al Vicarului Ortodox Ucrainean

 51. Question no.3368A/22-12-2021
  Respectarea Ordinului nr.5.195/2021 din 03.09.2021 de către IȘJ Maramureș

 52. Question no.3436A/12-01-2022
  Inundațiile din comuna Remeți, județul Maramureș

 53. Question no.3437A/12-01-2022
  Solicitare referitoare la planul urbanistic general al comunei Remeți

 54. Question no.3461A/19-01-2022
  Învățământul în limba maternă din județul Caraș-Severin

 55. Question no.3588A/02-02-2022
  Stadiul proiectelor depuse de comuna Bethausen, județul Timiș

 56. Question no.3589A/02-02-2022
  Regulamentul de organizare a Olimpiadei pentru limba ucraineană maternă

 57. Question no.3590A/02-02-2022
  Situația proiectului depus de către parohia ”Acopermântul Maicii Domnului”, sat Bălcăuți, județul Suceava

 58. Question no.3591A/02-02-2022
  Funcționalitatea planurilor de deszăpezire la nivel național

 59. Question no.3684A/09-02-2022
  Situația manualelor școlare din Cornuțel, județul Caraș-Severin

 60. Interpellation no.646B/15-02-2022
  Distribuirea testelor antigen pentru depistarea SARS-CoV-2

 61. Question no.3901A/23-02-2022
  Stadiul actual al lucrărilor de electrificare a locuințelor de pe strada Cale Ferată din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 62. Interpellation no.776B/22-03-2022
  Integrarea elevilor ucraineni în unitățile de învățământ românesc

 63. Question no.4599A/15-04-2022
  Perspectivele educaționale ale elevilor ucraineni refugiați

 64. Question no.4600A/15-04-2022
  Stadiul proiectelor depuse de U.A.T. Moldova-Sulița, județul Suceava

 65. Question no.4736A/29-04-2022
  Motivele stagnării proiectelor depuse de U.A.T. Izvoarele Sucevei, județul Suceava

 66. Question no.4797A/04-05-2022
  Nerespectarea Regulamentului Camerei Deputaților de către Ministerul Culturii

 67. Question no.4798A/04-05-2022
  Revenire la întrebarea nr.3437A/12.01.2022, referitor la planul urbanistic general al comunei Remeți

 68. Question no.4955A/17-05-2022
  Stadiul dosarului privind reconstrucția Parohiei ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, sat Brodina de Sus, com. Izvoarele Sucevei, județul Suceava

 69. Interpellation no.858B/17-05-2022
  Stadiul soluționării situației a Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” din Sighetul Marmației , jud. Maramureș

 70. Interpellation no.881B/17-05-2022
  Nesoluționarea problemei racordării la rețeaua electrică a locuitorilor din comuna Rona de Sus, jud. Maramureș

 71. Interpellation no.906B/15-06-2022
  Reabilitarea drumului comunal distrus de fenomenele hidrometeorologice în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava

 72. Question no.5473A/28-06-2022
  Lipsa materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș

 73. Question no.5474A/28-06-2022
  Implementarea măsurilor pentru prevenția incendiilor în localitățile din Delta Dunării

 74. Question no.5498A/29-06-2022
  Problemele întâmpinate de persoanele cu handicap

 75. Question no.5531A/04-07-2022
  Soluționarea problemelor apărute în procesul de evaluare al elevilor din învățământul gimnazial

 76. Question no.5712A/20-07-2022
  Situația cu care se confruntă locuitorii comunei Poienile de Sub Munte, județul Maramureș

 77. Question no.5778A/27-07-2022
  Modul de Implementare a Notei conducerii Ministerului Educației nr.27402/27.04.2022

 78. Question no.5828A/09-08-2022
  Aplicarea Ordinului nr.5578 din 10 noiembrie 2021

 79. Question no.5863A/17-08-2022
  Situația persoanelor cu handicap din România

 80. Question no.5864A/17-08-2022
  Stadiul proiectului privind reabilitarea dispensarului uman în comuna Copăcele, județul Caraș-Severin

 81. Question no.5899A/24-08-2022
  Aplicarea OME 3691/2022

 82. Interpellation no.918B/13-09-2022
  Lipsa lemnelor de foc pentru locuitorii de pe Valea Ruscovei, județul Maramureș

 83. Question no.6107A/14-09-2022
  Actualizarea metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitățile de domiciliu

 84. Question no.6179A/21-09-2022
  Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Maramureș

 85. Question no.6379A/05-10-2022
  Pregătirea autorităților pentru sezonul rece

 86. Question no.6462A/12-10-2022
  Situația medicilor de familie

 87. Question no.6578A/19-10-2022
  Situația comunei Tarna Mare, județul Satu Mare

 88. Question no.6589A/20-10-2022
  Activitatea Centrului de Permanență Poienile de sub Munte, jud. Maramureș

 89. Interpellation no.1021B/25-10-2022
  Criza lemnelor de foc

 90. Question no.7153A/17-11-2022
  Soluționarea situației juridice a Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” din Sighetul Marmației, județul Maramureș

 91. Interpellation no.1083B/06-12-2022
  Poziția MAI cu privire la atitudinea șefului de post din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 92. Question no.8169A/01-02-2023
  Lipsa semnalului de telefonie mobilă în localitățile Crasna Vișeului, județul Maramureș și Sânandrei, jud. Timiș

 93. Interpellation no.1121B/07-02-2023
  Lipsa vaccinului ROR

 94. Interpellation no.1143B/14-02-2023
  Aplicarea Legii cadru nr. 153/2017

 95. Question no.8685A/07-03-2023
  Deficitul de personal din cadrul structurilor MAI

 96. Interpellation no.1175B/21-03-2023
  Situația alarmantă a DJ 185 Crăciunești-Lunca la Tisa, Județul Maramureș

 97. Interpellation no.1209B/04-04-2023
  Stadiul proiectului depus de UAT Brodina, județul Suceava

 98. Question no.9182A/12-04-2023
  Soluții pentru reducerea violenței în școli

 99. Question no.9342A/26-04-2023
  Realizarea Planurilor Urbanistice Generale

 100. Interpellation no.1262B/03-05-2023
  Situația procesului de retrocedare a terenurilor din comuna Poienile de sub Munte județul Maramureș

 101. Question no.9572A/17-05-2023
  Introducerea în aplicația SIIIR a elevilor ucraineni audienți din ciclu preșcolar, primar, gimnazial și liceal

 102. Interpellation no.1295B/23-05-2023
  Nevoia înființării secției de poliție în comuna Poienile de Sub Munte jud. Maramureș

 103. Question no.10025A/28-06-2023
  Situația Parohiei Ortodoxe Ucrainene Remeți

 104. Question no.10102A/11-07-2023
  Situația integrării elevilor ucraineni în sistemul educațional din România

 105. Question no.10103A/11-07-2023
  Problemele apărute în cadrul programului de sprijin financiar sub forma sumelor forfetare de cazare și hrană pentru refugiații ucraineni

 106. Question no.10172A/25-07-2023
  Stadiul alocării fondurilor prevăzute în Legea Bugetului de Stat pentru comunele Rona de Sus, Poienile de sub Munte, Remeți - județul Maramureș și Izvoarele Sucevei - județul Suceava

 107. Question no.10254A/09-08-2023
  Accesul cetățenilor din județul Tulcea la servicii medicale de urgență

 108. Question no.10576A/20-09-2023
  Situația reabilitării Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației

 109. Interpellation no.1429B/26-09-2023
  Studiul limbii ucrainiene în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Vișeu de Sus

 110. Interpellation no.1430B/26-09-2023
  Motivul stagnării proiectului depus de UAT Brodina, județul Suceava

 111. Interpellation no.1452B/26-09-2023
  Stadiul obiectivului de investiții ”Sala de sport, sat Bordina, comuna Brodina, județul Suceava

 112. Interpellation no.1481B/10-10-2023
  Situația financiară a Radio România și a SRTv

 113. Interpellation no.1499B/24-10-2023
  Strategia pentru combaterea și prevenirea traficului de droguri

 114. Question no.11136A/07-11-2023
  Stadiul lucrărilor Drumului Național 17C din pasul Dealul Ștefăniței

 115. Question no.11137A/07-11-2023
  Întârzierea acordării primei de carieră profesională la personalul nedidactic

 116. Interpellation no.1521B/14-11-2023
  Aplicarea Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii Învățământului Universitar nr. 199/2023

 117. Interpellation no.1557B/14-11-2023
  Măsuri urgente pentru plata indemnizației persoanelor cu handicap și asistenților persoanelor cu handicap

 118. Question no.11292A/21-11-2023
  Necesitatea achiziției serviciilor de dirigenție de șantier pentru construirea a două poduri noi în localitatea Remeți, județul Maramureș prevăzute în Programul Național de Investiții ”Angel Saligny” - construirea două poduri în localitatea Remeți

 119. Question no.11340A/27-11-2023
  Perpetuarea problemei lipsei materialului lemnos în comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș

 120. Question no.11341A/27-11-2023
  Problemele apărute în cadrul Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat

 121. Interpellation no.1613B/12-12-2023
  Situația Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko”, singurul liceu cu predare în limba ucraineană

 122. Question no.11729A/11-01-2024
  Comportamentul angajaților Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Maramureș

 123. Interpellation no.1630B/13-02-2024
  Prioritizarea aplicării Programului național ”Masă sănătoasă ”în unitățile de învățământ din zonele defavorizate sau rurale

 124. Interpellation no.1644B/13-02-2024
  Forma de învățământ în limba maternă

 125. Interpellation no.1666B/20-02-2024
  Securizarea cibernetică a unităților medicale din România

 126. Question no.12124A/21-02-2024
  Reconfirmarea avizului solicitat de UAT Remeți

 127. Interpellation no.1695B/19-03-2024
  Respectarea articolul 10 al Codului Administrativ

 128. Question no.12431A/20-03-2024
  Situația gravă a Societății Române de Radiodifuziune

 129. Question no.12643A/10-04-2024
  Situația decontării transportului cadrelor didactice

 130. Question no.12644A/10-04-2024
  Probleme apărute in evaluarea dosarelor pentru gradația de merit

 131. Interpellation no.1715B/23-04-2024
  Situația îngrijorătoare a rezultatelor simulării examenului de bacalaureat și a Evaluării Naționale

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 31 may 2024, 2:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro