Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2000-2004 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Dumitru Bentu > Q & I Versiunea pentru printare

Dumitru BENTU
Questions & interpellations in legislature 2004-2008

 1. Question no.94A/23-03-2005
  Județul vaslui - prioritate liberală

 2. Interpellation no.283B/31-05-2005
  Asigurarea plății drepturilor materiale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap în mun.Bârlad - jud.Vaslui.

 3. Interpellation no.284B/31-05-2005
  Asigurarea sumelor necesare pentru plata salariilor personalului din învățământ în mun.Bârlad - jud.Vaslui.

 4. Interpellation no.285B/31-05-2005
  Plata drepturilor financiare ale beneficiarilor Legii 416/2001.

 5. Question no.442A/12-09-2005
  Prevederile art.98 alin4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.

 6. Question no.443A/12-09-2005
  Prevederile art. 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.

 7. Question no.444A/12-09-2005
  Prevederile art. 98 alin 4 ,din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr1/2005.

 8. Question no.445A/12-09-2005
  Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.

 9. Question no.446A/12-09-2005
  Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.

 10. Question no.462A/19-09-2005
  Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.

 11. Question no.463A/19-09-2005
  Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.

 12. Question no.464A/19-09-2005
  Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.

 13. Question no.465A/19-09-2005
  Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.

 14. Question no.467A/19-09-2005
  Reglemntări în domeniul cooperației meșteșugărești.

 15. Question no.512A/28-09-2005
  Învățământul cooperației meșteșugărești.

 16. Question no.513A/28-09-2005
  Învățământul cooperației meșteșugărești.

 17. Question no.514A/28-09-2005
  Învățământul cooperației meșteșugărești.

 18. Question no.515A/28-09-2005
  Învățământul cooperației meșteșugărești.

 19. Question no.516A/28-09-2005
  Învățământul cooperației meșteșugărești.

 20. Interpellation no.489B/04-10-2005
  Referitor la promovarea societăților cooperative în Europa.

 21. Question no.575A/12-10-2005
  Ordonanța 51/2005.

 22. Question no.579A/12-10-2005
  Locuințe ANL.

 23. Question no.642A/26-10-2005
  Locuințe ANL.

 24. Question no.655A/02-11-2005
  Prezintă sinteza materialului primit în cadrul audiențelor acordate în mun.Bârlad la sfârșitul fiecărei săptămâni.

 25. Question no.656A/02-11-2005
  Referitor la învățământul românesc.

 26. Question no.657A/02-11-2005
  Alinierea ministerului la standardele europene.

 27. Question no.819A/30-11-2005
  "Programul de guvernare".

 28. Question no.820A/30-11-2005
  "Programul de guvernare".

 29. Question no.821A/30-11-2005
  "Programul de guvernare".

 30. Question no.822A/30-11-2005
  "Programul de guvernare".

 31. Question no.823A/30-11-2005
  "Programul de guvernare".

 32. Question no.824A/30-11-2005
  Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".

 33. Question no.827A/30-11-2005
  Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".

 34. Question no.828A/30-11-2005
  Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".

 35. Question no.829A/30-11-2005
  Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".

 36. Question no.830A/30-11-2005
  Promisiuni electorale privind "Programul de guvernare".

 37. Question no.864A/07-12-2005
  Care sunt posibilitățile de finanțare a respectivelor proiecte în anul 2006?

 38. Question no.865A/07-12-2005
  "Politica în domeniul transporturilor".

 39. Question no.866A/07-12-2005
  "Politica în domeniul transporturilor".

 40. Question no.867A/07-12-2005
  "Politica în domeniul transporturilor".

 41. Question no.868A/07-12-2005
  Stadiul lucrărilor pe coridorul IV Câmpina - Brașov, București - Constanța, Curtici - Arad - Simeria precum și a tronsonului Pitești - Rm.Vâlcea?

 42. Question no.869A/07-12-2005
  Finalizarea electrificării tronsonului Tecuci - Galați.

 43. Question no.870A/07-12-2005
  În ce vor consta elementele de parteneriat ale "transportului de călători de noapte"?

 44. Question no.871A/07-12-2005
  Referitor la colaborarea cu sindicatele.

 45. Question no.872A/07-12-2005
  Referitor la reînființarea institutului de Transport și Logistică.

 46. Question no.873A/07-12-2005
  Separarea activității AFER de cea specifică ISFR are un termen de agendă la care trebuie să devină operațională.

 47. Question no.874A/07-12-2005
  Referitor la privatizarea "transportului feroviar de călători de lung parcurs".

 48. Question no.956A/30-01-2006
  Referitor la reforma sistemului public de pensii.

 49. Question no.1002A/07-02-2006
  Referitor la "Programul de construcție de săli de sport".

 50. Question no.1003A/07-02-2006
  Referitor la programul "managementul deșeurilor".

 51. Question no.1004A/07-02-2006
  Referitor la programul de extindere în mediul rural a rețelei electrice.

 52. Question no.996A/07-02-2006
  Referitor la programul de construire, modernizare și reabilitarea școlilor în jud.Vaslui.

 53. Question no.997A/07-02-2006
  Referitor la construcția unui spital în mun.Huși.

 54. Question no.998A/07-02-2006
  Referitor la lucrările de modernizare a tronsonului de ieșire pe DN 24 spre Vaslui.

 55. Question no.999A/07-02-2006
  Referitor la reabilitarea unor clădiri de importanță deosebită la nivelul județului.

 56. Question no.1154A/01-03-2006
  Referitor la învățământul vasluian.

 57. Question no.1188A/08-03-2006
  Referitor la situația din comuna Costești, jud.Vaslui.

 58. Question no.1698A/07-06-2006
  Sunt deductibile fiscal cheltuielile de cercetare - dezvoltare - inovare?

 59. Question no.1699A/07-06-2006
  Se aplică programul privind înființarea și funcționarea fondului național cu capital de risc destinat cercetării-inovării?

 60. Question no.1700A/07-06-2006
  A fost instituit sistemul unic de evaluare a unităților de cercetare - dezvoltare, activităților și personalului din acest domeniu?

 61. Question no.1701A/07-06-2006
  În ce stadiu de dezvoltare se află sistemul consorțional între universități publice sau private și unități de cercetare - dezvoltare - inovare?

 62. Question no.1702A/07-06-2006
  În contextul demersurilor de întărire a capacității instituționale a autorităților publice de profil s-a constatat o reducere a "brain-drainului" prin acordarea cercetătorilor a unor bonusuri financiare, reprezentând o cotă procentuală din valoarea de ansamblu a temelor de cercetare susținute prin "granturi"?

 63. Question no.1703A/07-06-2006
  Care este nivelul de salarizare a personalului din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică?

 64. Question no.1704A/07-06-2006
  Este funcțional proiectul privind instruirea și formarea profesională continuă în managementul centrelor de cercetare, dezvoltare, inovare?

 65. Question no.1705A/07-06-2006
  Câte parcuri științifice și tehnologice au fost înființate în centrele universitare cu tradiție?

 66. Question no.1706A/07-06-2006
  Funcționează rețeaua națională pentru diseminarea rezultatelor cercetării-inovării și asigurarea transferului tehnologic?

 67. Question no.1707A/07-06-2006
  A fost elaborat proiectul pe baza căruia să se facă evaluarea privind existența și evoluția clusterelor industriale în profil teritorial?

 68. Question no.1708A/07-06-2006
  Sunt reglementate relațiile de muncă astfel încât să fie respectat caracterul de piață al economiei statului român?

 69. Question no.1709A/07-06-2006
  Pe piața muncii relațiile dintre angajat și angajator au ajuns să fie reglementate pe baza simetriei juridice?

 70. Question no.1712A/07-06-2006
  Ce ne puteți relata despre sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Vaslui?

 71. Question no.1713A/07-06-2006
  S-au creat reprezentanțele teritoriale ale Fondului Național de Garantare a creditelor pentru IMM?

 72. Question no.1714A/07-06-2006
  Care este cuantumul din PIB alocat programelor de pregătire a resurselor umane și a markentigului din sectorul IMM?

 73. Question no.1715A/07-06-2006
  S-a modificat atitudinea față de investitori prin modalități specifice?

 74. Question no.1718A/07-06-2006
  Costul creditelor pentru IMM-uri s-a redus până la nivelul prognozat de dvs.?

 75. Question no.1719A/07-06-2006
  Ajutoarele de stat și alte intervenții publice s-au redus până la nivelul la care nu mai pot distorsiona libera concurență?

 76. Question no.1720A/07-06-2006
  În cadrul politicilor de concurență s-a asigurat eficientizarea legislației antitrust?

 77. Question no.1721A/07-06-2006
  Sunt diminuate tendințele de structurare oligopolistă a pieței bancare cu scopul de a reduce costul capitalului pentru IMM-uri?

 78. Question no.1722A/07-06-2006
  Știind că preponderența împrumutului public pe piața bancară internă limitează crearea de hazard moral, fenomenul respectiv cunoaște efectele preconizate?

 79. Question no.1723A/07-06-2006
  Este în curs de limitare efectul de evicțiune pe piețele financiare ca urmare a finanțării deficitelor de cont curent al trezoreriei publice?

 80. Question no.1724A/07-06-2006
  Apreciați că este în grafic diminuarea dominației bancare a surselor de finanțare externă a mediului de afaceri prin sprijinirea dezvoltării pieței de capital?

 81. Question no.1725A/07-06-2006
  În acest moment care sunt bisericile în construcție din jud.Vaslui care beneficiază de suport financiar din partea dvs.?

 82. Question no.1726A/07-06-2006
  Prin ce mijloace concrete susțineți viața ecumenică a comunităților românești din afara granițelor?

 83. Question no.1727A/07-06-2006
  Salarizarea clerului și a personalului bisericesc se realizează integral de la bugetul de stat?

 84. Question no.1728A/07-06-2006
  Când vor demara lucrările propriu-zise la Catedrala "Mântuirii Neamului"?

 85. Question no.1729A/07-06-2006
  Nivelul de viabilitate a unor proiecte.

 86. Question no.1730A/07-06-2006
  Prin ce modalități concrete se implică ministerul pe care îl conduceți în dezvoltarea educației religioase în școli?

 87. Question no.1731A/07-06-2006
  În ce stadiu se află obiectivul ce vizează retrocedarea imobilelor cultelor religioase și extinderea ariei de aplicare a Legii 501/2002 și pentru terenurile intravilane și construcții demolate?

 88. Question no.1732A/07-06-2006
  Când estimați finalizarea procesului de retrocedare a imobilelor care au aparținut comunităților minorităților naționale?

 89. Question no.1733A/07-06-2006
  Dispuneți de resursele bugetare care să amplifice rolul social al Bisericii?

 90. Question no.1734A/07-06-2006
  Ați reușit inițierea unor programe cu finanțare externă pentru reconstrucția și restaurarea spațiului eclezial?

 91. Question no.2012A/11-10-2006
  Referitor la problemele cu care se confruntă sistemul educațional.

 92. Question no.2013A/11-10-2006
  Politica de protecție a consumatorului. Conține 11 întrebari.

 93. Question no.2082A/25-10-2006
  Referitor la problemele din jud.Vaslui privind sistemul românesc de învățământ.

 94. Question no.2118A/02-11-2006
  Cum vor fi detaliate pe direcții concrete toate fondurile destinate jud.Vaslui de către ministerul care are onoarea să vă aibă în fruntea lui?

 95. Question no.2221A/22-11-2006
  Cum ați regândit sistemul de competențe ce revin regionalelor vamale în vederea eliminării corupției?

 96. Question no.2222A/22-11-2006
  În ce stadiu se află intenția dvs. de a înființa "Școala națională a autorității vamale"?

 97. Question no.2223A/22-11-2006
  Ce nivel de operaționalitate au atins procedurile de intervenție în situația derulării operațiunilor vamale cu mărfuri pirat?

 98. Question no.2224A/22-11-2006
  Investițiile pentru securizarea frontierelor de N și E se derulează conform graficelor?

 99. Question no.2225A/22-11-2006
  Ce forme de protecție sau reconversie profesională ați conceput pentru personalul disponibilizat?

 100. Question no.2226A/22-11-2006
  Care sunt coordonatele esențiale ale programului de pregătire intensivă a personalului de specialitate?

 101. Question no.2227A/22-11-2006
  Mecanismul transparent de stimulare materială a personalului vamal este în concordanță cu modelele similare din statele membre ale UE?

 102. Question no.2228A/22-11-2006
  Ce măsuri veți implementa în vederea creșterii gradului de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală legate de activitățile comerciale?

 103. Question no.2229A/22-11-2006
  Cum vedeți colaborarea cu alte instituții compentente ale statului român în vederea combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane?

 104. Question no.2230A/22-11-2006
  Cum apreciați rolul actual și mai ales cel de perspectivă al Vămii Albița, jud.Vaslui?

 105. Question no.2319A/13-12-2006
  Care sunt proiectele evaluate ca viabile de a crește circulația turistică pe teritoriul României.

 106. Question no.2320A/13-12-2006
  Turismul Românesc.

 107. Question no.2321A/13-12-2006
  Ați definit "brandul turistic" național capabil să confere ofertei turistice un înalt nivel de specificitate?

 108. Question no.2322A/13-12-2006
  Care sunt priorităților în dezvoltarea infrastructurii de sprijin a turismului?

 109. Question no.2323A/13-12-2006
  Puteți enumera câteva investiții transfrontaliere care să susțină cooperarea organismelor guvernamentale cu sectorul privat?

 110. Question no.2324A/13-12-2006
  Ce rol acordați, la nivel conceptual, administrației publice locale în ansamblul activităților turistice?

 111. Question no.2325A/13-12-2006
  Există acțiuni specifice de protecție a mediului, altele decât cele incluse în portofoliul MMGA?

 112. Question no.2326A/13-12-2006
  Cum susțineți conversia profesională a persoanelor aglate în șomaj, către domeniul atât de dinamic al turismului?

 113. Question no.2327A/13-12-2006
  Formele educaționale și de pregătire profesională (licee, facultăți, etc) sunt suficiente numeric?

 114. Question no.2328A/13-12-2006
  Care este perspectiva europeană a turismului românesc după aderarea la UE?

 115. Question no.2436A/14-02-2007
  Referitor la mediul înconjurător.

 116. Question no.2437A/14-02-2007
  Care sunt principiile pe care le-ați identificat în ampla acțiune de dezvoltare a zonelor urbane policentrice?

 117. Question no.2438A/14-02-2007
  Va beneficia și jud.Vaslui de proiectul privind transformarea ANL într-o entitate de piață orientată către construcția de locuințe sociale și pentru tineri?

 118. Question no.2439A/14-02-2007
  În ce mod considerați că s-au integrat până în prezent politicile de conservare a biodiversității în politicile de dezvoltare rurală și urbană?

 119. Question no.2440A/14-02-2007
  S-au extins programele de reabilitare și modernizare a infrastructurii fizice și în orașele jud.Vaslui?

 120. Question no.2441A/14-02-2007
  S-a reușit limitarea extinderii zonelor rezidențiale în special în arealul montan?

 121. Question no.2442A/14-02-2007
  Conservarea stilului arhitectonic tradițional în așezările rurale.

 122. Question no.2443A/14-02-2007
  În ce constă proghramul de introducere a regulilor minime privitoare la managementul deșeurilor în localitățile rurale?

 123. Question no.2444A/14-02-2007
  Au fost îmbunătățite reglementările privind calitatea în construcții și regulile de design urban?

 124. Question no.2445A/14-02-2007
  În ce stadiu se află reglementarea zonei metropolitane București?

 125. Question no.2446A/14-02-2007
  Cum încurajați promovarea unei dezvoltări integrate urban-rural?

 126. Question no.2447A/14-02-2007
  Politicile în domeniul sănătății.

 127. Question no.2496A/21-02-2007
  Aspecte cutremurătoare din realitatea învățământului vasluian.

 128. Question no.2613A/14-03-2007
  Referitor la sistemul de protecție socială.

 129. Question no.2614A/14-03-2007
  Care sunt elementele concrete ale reconstrucției sistemului public de asigurări sociale?

 130. Question no.2615A/14-03-2007
  Măsurile preconizate pentru reducerea arieratelor la bugetul pensiilor se repercutează în atingerea acestui obiectiv?

 131. Question no.2616A/14-03-2007
  Care este gradul de colectare a contribuțiilor?

 132. Question no.2617A/14-03-2007
  Protejarea puterii de cumpărare a pensiilor.

 133. Question no.2618A/14-03-2007
  Cetățenii români care realizează venituri în străinătate au fost cuprinși în sistemul de asigurări sociale așa cum v-ați angajat?

 134. Question no.2619A/14-03-2007
  Referitor la actualul sistem de protecție socială.

 135. Question no.2620A/14-03-2007
  Este funcțional sistemul de selecție și instruire atitudinală și aptitudinală a personalului CNPAS?

 136. Question no.2621A/14-03-2007
  Fondurile obligatorii de pensii administrate privat vor deveni operaționale la termenele propuse?

 137. Question no.2622A/14-03-2007
  Care este tabloul sintetic al subsistemului pe care îl discutăm, în jud.Vaslui?

 138. Question no.2738A/28-03-2007
  În scopul facilitării integrării tinerilor pe piața forței de muncă, cum ați reușit corelarea acesteia cu specializările din sistemul educațional?

 139. Question no.2739A/28-03-2007
  În ce stadiu se află aplicarea programelor de dezvoltare rurală și agricolă în contextul obiectivului de încurajare a tinerilor din mediul rural de a participa la viața economică?

 140. Question no.2740A/28-03-2007
  "Elaborarea mecanismelor de eligibilitate a proiectelor destinate tineretului cu finanțare de la bugetul de stat".

 141. Question no.2741A/28-03-2007
  Ce modalități concrete îmbracă parteneriatele între organizațiile de tineret și autoritățile locale?

 142. Question no.2744A/28-03-2007
  Depolitizarea Fundațiilor Județene de Tineret a depășit nivelul unei intenții absolut necesare?

 143. Question no.2745A/28-03-2007
  Vă preocupă prioritar situația cu totul alarmantă în care au ajuns taberele pentru tineret?

 144. Question no.2746A/28-03-2007
  Pe lângă mobilitate spontană a tinerilor în spațiul internațional există și dorința de a susține prin proiecte respectivul fenomen?

 145. Question no.2747A/28-03-2007
  Cum susțineți familia tânără?

 146. Question no.2748A/28-03-2007
  Ați reușit reunirea organizațiilor non-profit la nivel de tineret într-un singur cadru instituțional?

 147. Question no.2749A/28-03-2007
  Aveți informații dar mai ales soluții pentru a interveni benefic în existența cotidiană a tinerilor din jud.Vaslui?

 148. Question no.2974A/16-05-2007
  Reabilitări și reparații stringente pentru 44 școli în jud.Vaslui.

 149. Question no.3000A/23-05-2007
  Ponderea ridicată pe care o au terenurile degradate în jud.Vaslui.

 150. Question no.3001A/23-05-2007
  Precizați dacă funcționează în jud.Vaslui organizații private ale utilizatorilor de apă.

 151. Question no.3002A/23-05-2007
  Referitor la OUG 20/2006.

 152. Question no.3003A/23-05-2007
  "Programul rentei viagere" în jud.Vaslui.

 153. Question no.3004A/23-05-2007
  Precizați câte tractoare, combine și alte mașini agricole au fost achiziționate în jud.Vaslui pe baza subvențiilor directe.

 154. Question no.3005A/23-05-2007
  Precizați în ce constă sprijinul concret pentru proprietarii de păduri din jud.Vaslui, conform practicilor UE.

 155. Question no.3006A/23-05-2007
  Îmbunătățirea mediului în spațiul rural prin finanțare FEADR are elemente concrete de susținere în jud.Vaslui?

 156. Question no.3007A/23-05-2007
  Câte programe de susținere a calității și competitivității produselor agricole se desfășoară în jud.Vaslui?

 157. Question no.3011A/23-05-2007
  Precizați ce sumă s-a pus la dispoziția fermierilor vasluieni sub formă de garanții prin Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru garantarea creditelor de investiții.

 158. Question no.3012A/23-05-2007
  Printre cele 80 unități din categoria "D" în curs de transformare în unități produse tradiționale câte provin din jud.Vaslui?

 159. Question no.3015A/23-05-2007
  Care sunt politicile elaborate pentru susținerea și dezvoltarea pisciculturii în jud.Vaslui?

 160. Question no.3016A/23-05-2007
  Programele de investiții ce se derulează în jud.Vaslui.

 161. Question no.3093A/06-06-2007
  În portofoliul de proiecte pentru fondurile structurale și de coeziune pentru perioada 2007-2013 este prezent și jud.Vaslui?

 162. Question no.3094A/06-06-2007
  Bilanțurile de mediu.

 163. Question no.3095A/06-06-2007
  Câte areale au fost identificate în jud,Vaslui.

 164. Question no.3096A/06-06-2007
  Câte arii naturale protejate au fost date în custodie în jud.Vaslui.

 165. Question no.3097A/06-06-2007
  Referitor la bazinul hidrografic Siret.

 166. Question no.3098A/06-06-2007
  Proiectul DESWAT.

 167. Question no.3099A/06-06-2007
  Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu).

 168. Question no.3845A/14-11-2007
  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii localităților.

 169. Question no.3846A/14-11-2007
  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii localităților.

 170. Question no.3847A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 171. Question no.3848A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 172. Question no.3849A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 173. Question no.3850A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 174. Question no.3851A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 175. Question no.3852A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 176. Question no.3853A/14-11-2007
  "Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".

 177. Question no.3854A/14-11-2007
  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii localităților.

 178. Question no.3855A/14-11-2007
  Creșterea performanței energetice.

 179. Question no.3856A/14-11-2007
  Ce măsuri ați întreprins pentru reducerea sărăciei și marginalizării sociale?

 180. Question no.3857A/14-11-2007
  A constituit jud.Vaslui un obiectiv prioritar al ministerului dumneavoastră?

 181. Question no.3858A/14-11-2007
  Care sunt programele speciale elaborate pentru diminuarea șomajului de lungă durată în mod deosebit în rândul tinerilor?

 182. Question no.3859A/14-11-2007
  Cum ați susținut interesele lucrătorilor români în străinătate?

 183. Question no.3860A/14-11-2007
  Ați reușit dinamizarea măsurilor active de solidaritate familială?

 184. Question no.3861A/14-11-2007
  Pe ce principii ați fundamentat reformarea sistemului de protecție a copilului?

 185. Question no.3862A/14-11-2007
  Cum ați conceput redimensionarea cadrului legal privind protecția maternității, creșterea natalității și reducerea abandonului la copii?

 186. Question no.3863A/14-11-2007
  La ce nivel se situează protecția socială a persoanelor cu dizabilități?

 187. Question no.3864A/14-11-2007
  Referitor la documentul de politici sectoriale.

 188. Question no.3865A/14-11-2007
  Considerați că actuala strategie guvernamentală de dezvoltare a sistemului de asistență socială a persoanelor vârstnice le asigură acestora o viață autonomă, împlinită și demnă?

 189. Question no.3866A/14-11-2007
  Care sunt prestațiile necontributive care prin externalizarea lor pot contribui la reconstrucția sistemului public de asigurări sociale?

 190. Question no.3867A/14-11-2007
  ce înțelegeți prin asigurarea unui acces liber și echilibrat la serviciile de sănătate?

 191. Question no.3868A/14-11-2007
  Accesibilitatea populației la actul medical prin dezvoltarea sistemelor complementare de asigurări voluntare de sănătate.

 192. Question no.3869A/14-11-2007
  Care este stadiul privatizării infrastructurii unităților sanitare cu paturi?

 193. Question no.3870A/14-11-2007
  Prin ce modalități concrete încurajați personalul medical să profeseze în zonele izolate și în cele defavorizate economic?

 194. Question no.3871A/14-11-2007
  Au fost identificate toate documentele necesare pentru controlul costurilor?

 195. Question no.3872A/14-11-2007
  Cum se poate demonstra că în jud.Vaslui transparența în utilizarea fondurilor pentru medicamentele compensate și gratuite este un obiectiv atins?

 196. Question no.3873A/14-11-2007
  Echilibrarea raportului între numărul de specialiști și necesitățile reale de încadrare ale structurilor sanitare.

 197. Question no.3874A/14-11-2007
  Ce forme concrete îmbracă decizia dumneavoastră de a asigura DEMNITATEA corpului medical printr-o salarizare corespunzătoare?

 198. Question no.3875A/14-11-2007
  Enumerați câteva dintre standardele de performanță pe care le preconizați a le introduce în acordarea de servicii medicale populației.

 199. Question no.3876A/14-11-2007
  Ce rol revine asistenței medicale comunicare?

 200. Question no.3877A/14-11-2007
  Referitor la informarea pacienților privind cheltuirea banului public în sistemul de sănătate.

 201. Interpellation no.3511B/12-02-2008
  Referitor la sistemul energetic autohton.

 202. Question no.4290A/20-02-2008
  Lipsa medicilor și farmaciștilor.

 203. Question no.4293A/20-02-2008
  Referitor la diferite aspecte ale "vieții medicale" din jud.Vaslui.

 204. Question no.4294A/20-02-2008
  Referitor la situația de la "Cantina de ajutor social" din mun.Bârlad, jud.Vaslui.

 205. Interpellation no.3616B/04-03-2008
  Referitor la DN 24 (E581) Tecuci-Albița.

 206. Question no.4444A/05-03-2008
  Lipsa semințelor necesare înființării culturilor din această primăvară în jud.Vaslui.

 207. Question no.4445A/05-03-2008
  Situația bârlădenilor care și-au planificat să-și reabiliteze termic locuințele.

 208. Question no.4446A/05-03-2008
  Referitor la nefinalizarea lucrărilor de consolidare ale podului de la intrarea în Bârlad.

 209. Question no.4760A/16-04-2008
  Situația în care se află agricultura vasluiană.

 210. Question no.4822A/22-04-2008
  Referitor la serviciile de comunicații electronice.

 211. Question no.4823A/22-04-2008
  Există, la nivel național, dar și în jud.Vaslui familii cu venituri reduse care au beneficiat de subvenții pentru plata facturii telefonice?

 212. Question no.4824A/22-04-2008
  Referitor la "Strategia gevernamentală de dezvoltare a comunicațiilor electronice de bandă în România".

 213. Question no.4825A/22-04-2008
  Implementarea soluțiilor care să vizeze reducerea timpului de reacție și a costurilor de intervenție în cazul unor evenimente de anvergură națională sau regională.

 214. Question no.4826A/22-04-2008
  Puteți oferi date precise care să exemplifice creșteri ale competitivității economiei românești prin utilizarea celor mai noi tehnologii informaționale?

 215. Question no.4827A/22-04-2008
  Câți utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă are jud.Vaslui, câți abonați la nivelul telefoniei fixe, ai rețelelor CATV și câte conexiuni de acces la internet?

 216. Question no.4828A/22-04-2008
  Ce elemente cu valoare de relevanță v-au fost furnizate prin intermediul "studiului cu privire la stadiul serviciilor electronice în administrația publică și identificarea serviciilor publice prioritare?

 217. Question no.4829A/22-04-2008
  Câte comunități locale mici au acces la serviciile de "e-administrație"?

 218. Question no.4830A/22-04-2008
  Care sunt statele cu care România a promovat parteneriate al căror scop este dezvoltarea industriei IT?

 219. Question no.4831A/22-04-2008
  În ce stadiu se află implementarea proiectului "Economia Bazată pe Cunoaștere" sprijinit financiar de Banca Mondială?

 220. Question no.4832A/22-04-2008
  Acțiunile de prevenire a faptelor de discriminare pot fi apreciate ca eficiente?

 221. Question no.4833A/22-04-2008
  Cine are în atribuții medierea faptelor de discriminare, formă de soluționare amiabilă a părților implicate?

 222. Question no.4834A/22-04-2008
  În ce constă supravegherea ulterioară a părților implicate în cazuri de discriminare?

 223. Question no.4835A/22-04-2008
  Afilierea CNCD la EQUINET.

 224. Question no.4836A/22-04-2008
  În parteneriat cu Ministerul Justiției din Olanda a fost înființat Centrul de Documentare al CNCD. Funcționează acesta la parametrii proiectați?

 225. Question no.4837A/22-04-2008
  Referitor la Legea 324/2006 pentru modificarea OG 137/2000.

 226. Question no.4838A/22-04-2008
  În ce constă strategia de dezvoltare a laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor?

 227. Question no.4839A/23-04-2008
  Ce metode noi de diagnostic pentru protecția sănătății animale și umane ați adoptat?

 228. Question no.4840A/23-04-2008
  Ce rezultate și mai ales concluzii au evidențiat controalele veterinare ale animalelor vii și produselor de origine animală care intră din terțe țări?

 229. Question no.4841A/23-04-2008
  Ce rezultate ați obținut și ce niveluri de eradicare ați atins pentru leucoza enzootică bovină, tuberculoza bovină, anemia infecțioasă ecvină și pesta porcină clasică

 230. Question no.4842A/23-04-2008
  Care sunt costurile supravegherii, combaterii și în general a ținerii sub control a unei entități morbide cu grave implicații în sănătatea oamenilor așa cum este gripa aviară?

 231. Question no.4843A/23-04-2008
  Referitor la Programul național - cadru de restructurare și modernizare a unor unități de profil zootehnic și din industria alimentară astfel încât "să fie îndeplinite cerințele UE până la data aderării".

 232. Question no.4844A/23-04-2008
  Referitor la Directiva Consiliului 92/46/CE.

 233. Question no.4845A/23-04-2008
  Care sunt noile cerințe care solicită adaptarea Sistemului Rapid de Alertă?

 234. Question no.4846A/23-04-2008
  La ce concluzii ați ajuns în urma evaluării riscului presupus de organismele modificate genetic?

 235. Question no.4847A/23-04-2008
  Care sunt modalitățile specifice prin intermediul cărora asigurați instruirea personalului cu privire la identificarea, evaluarea, managementul și comunicarea riscului?

 236. Question no.4848A/23-04-2008
  Există în jud.Vaslui asociații profesionale care au elaborat programe pentru mărci de calitate?

 237. Question no.4849A/23-04-2008
  Ați reușit împreună cu asociațiile patronale din industria alimentară să elaborați codul de bune practici?

 238. Question no.4850A/23-04-2008
  La nivelul jud.Vaslui, DVSA a stabilit infrastructura necesară care să permită implementarea strategiei și a legislației în vigoare privind siguranța alimentelor?

 239. Question no.4851A/23-04-2008
  Precizați dacă la nivelul jud.Vaslui se desfășoară activități de cercetare, elaborare, asimilare, omologare a metodelor și metodologiilor de diagnostic?

 240. Question no.4852A/23-04-2008
  programul 3 vizează îmbunătățirea schimbului de informații și comunicare prin instituirea, organizarea și funcționarea sistemelor informatice sanitar+veterinare. Care este nivelul atins în acest domeniu?

 241. Question no.4853A/23-04-2008
  Serviciile veterinare au în vedere ca prin elemente specifice să susțină producătorii agricoli?

 242. Question no.4867A/24-04-2008
  Cultura concurenței.

 243. Question no.4868A/24-04-2008
  Statutul de membru cu drepturi depline în Rețeaua Europeană de Concurență conferă un alt nivel de potențare activității pe care o desfășurați?

 244. Question no.4869A/24-04-2008
  Ce efecte a avut implementarea planurilor de restructurare ce au stat la baza deciziilor de autorizare a ajutoarelor de stat pentru firmele aflate în dificultate?

 245. Question no.4870A/24-04-2008
  Inspecția înopinată și politica de clemență?

 246. Question no.4871A/24-04-2008
  Cum apreciați activitatea substructurii funcționale existente la nivelul jud.Vaslui?

 247. Question no.4930A/14-05-2008
  Obiectivele activității ANRM.

 248. Question no.4931A/14-05-2008
  Care sunt actele normative modificate până în prezent pentru a le alinia la nivelul cerințelor europene?

 249. Question no.4932A/14-05-2008
  Ce elemente cu valoare relevantă au fost identificate prin intermediul controalelor la agenții economici?

 250. Question no.4933A/14-05-2008
  Există puncte de interes, din punct de vedere al ANMR, în jud.Vaslui?

 251. Question no.4944A/11-06-2008
  Situația Spitalului județean de urgență Vaslui.

 252. Question no.4945A/11-06-2008
  Lipsa condițiilor igienico-sanitare din unele școli.

 253. Question no.4984A/25-06-2008
  Care sunt elementele pe care le convocați în susținerea afirmației că ați reușit să îmbunătățiți cadrul instituțional?

 254. Question no.4985A/25-06-2008
  În ce constă reforma finanțării culturii?

 255. Question no.4986A/25-06-2008
  Care sunt componentele concrete ale parteneriatului central-local și public-privat, cu exemple din spațiul de validitate al jud.Vaslui?

 256. Question no.4987A/25-06-2008
  Sistemul de consultări și de cooperare cu societatea civilă este funcțional?

 257. Question no.4988A/25-06-2008
  Au fost restabilite toate drepturile patrimoniale ale cultelor religioase?

 258. Question no.4989A/25-06-2008
  Care sunt noile lăcașuri de cult din jud.Vaslui construite prin demersurile nemijlocite ale instituției pe care o conduceți?

 259. Question no.4990A/25-06-2008
  Unitatea de Management a Programului pentru "Reabilitarea monumentelor istorice din România" a depășit faza "ÎNFIINȚĂRII"?

 260. Question no.4991A/25-06-2008
  Câte așezăminte culturale de drept public au fost ridicate în mediul rural și mic urban din jud.Vaslui?

 261. Question no.4992A/25-06-2008
  Pornind de la principiul protejării integrate a patrimoniului cultural și natural, ce modele ați reușit să conturați?

 262. Question no.4993A/25-06-2008
  Este în atenția domniei voastre și protejarea patrimoniului industrial?

 263. Question no.4994A/25-06-2008
  Cum ați organizat perfecționarea și specializarea personalului din instituțiile muzeale în domeniul managementului și marketingului muzeal?

 264. Question no.4995A/25-06-2008
  Campania "Artiști pentru artiști" dedicată sprijinirii artiștilor aflați "într-o situație materială delicată" s-a desfășurat și în perimetrul jud.Vaslui?

 265. Question no.4996A/25-06-2008
  Programul Rromii - împreună pentru Europa poste fi considerat un succes?

 266. Question no.4997A/25-06-2008
  Programul național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale.

 267. Question no.4998A/25-06-2008
  Ce tipuri de monumente istorice, din jud.Vaslui, sunt cuprinse în Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice?

 268. Question no.4999A/25-06-2008
  ce expoziții tematice itinerante ați organizat pentru promovarea patrimoniului cultural din România în spațiul internațional?

 269. Question no.5000A/25-06-2008
  Cum ați reușit punerea în valoare și mai ales protejarea durabilă, a patrimoniului cultural mobil?

 270. Question no.5001A/25-06-2008
  Ce concluzii ați identificat după transpunerea în practică a programului "Satul Românesc Contemporan"?

 271. Question no.5002A/25-06-2008
  Programul național de cercetare arheologică include și obiective din jud.Vaslui?

 272. Question no.5003A/25-06-2008
  Ce monumente de for public ați finanțat prin Programul de susținere a artei plastice și a arhitecturii contemporane?

 273. Question no.5004A/25-06-2008
  Care sunt modalitățile specifice prin intermediul cărora asigurați democratizarea accesului la cultura scrisă și la informație?

 274. Question no.5005A/25-06-2008
  Cum v-ați propus să îmbunătățiți conținutul și calitatea lecturii publice?

 275. Question no.5006A/25-06-2008
  Programe de susținere financiară a culturii scrise.

 276. Question no.5007A/25-06-2008
  Constituirea patrimoniului cultural-documentar existent în colecțiile din bibliotecile de drept public și privat.

 277. Question no.5008A/25-06-2008
  care sunt coordonatele procesului de reformă și reorganizare a instituțiilor specifice domeniului culturii scrise și al lecturii publice?

 278. Question no.5009A/25-06-2008
  Cum apreciați că va evolua, într-un viitor previzibil, instituția bibliotecii publice?

 279. Question no.5010A/25-06-2008
  Există cu adevărat consumatori de produse și servicii culturale?

 280. Question no.5011A/25-06-2008
  În ce mod intenționați să interveniți pentru optimizarea relației dintre creatorii din sfera culturii scrise și "publicul larg"?

 281. Question no.5012A/25-06-2008
  Prin ce modalități adecvate puteți contribui la promovarea creației literare și artistice pe plan extern?

 282. Question no.5013A/25-06-2008
  Dispune cultura vasluiană de elemente cu un înalt grad de specificitate pe care doriți să le susțineți și să le promovați?

 283. Question no.5241A/01-10-2008
  Ce exemple ne puteți oferi în sprijinul afirmației că în aplicarea măsurilor anticorupție ați asigurat neutralitatea politică?

 284. Question no.5242A/01-10-2008
  Ați reușit să conferiți transparență activității autorităților publice în elaborarea diferitelor categorii de politici?

 285. Question no.5243A/01-10-2008
  Puteți enumera câteva mecanisme instituționale care au permis participarea cetățenilor la evaluarea dimensiunilor corupției?

 286. Question no.5244A/01-10-2008
  Mai este prezentă confuzia de competențe ce se manifestă ca o piedică efectivă în aplicarea legilor în vigoare?

 287. Question no.5245A/01-10-2008
  Vă este util parteneriatul cu organizațiile civice în demersul dumneavoastră?

 288. Question no.5246A/01-10-2008
  Referitor la dezvoltarea și modernizarea satelor.

 289. Question no.5247A/01-10-2008
  Ce activități economice s-au dezvoltat în mediul rural și care au generat venituri alternative?

 290. Question no.5248A/01-10-2008
  Au fost alocate comunităților rurale din jud.Vaslui fonduri pentru crearea condițiilor de stabilire a cadrelor didactice, sanitare, agricole și veterinare la sate?

 291. Question no.5249A/01-10-2008
  Câte birouri notariale au fost înființate în sediile primăriilor din jud.Vaslui pentru facilitarea circulației libere a terenurilor?

 292. Question no.5250A/01-10-2008
  În ce stadiu de îndeplinire se află programul național de asfaltare a drumurilor comunale?

 293. Question no.5251A/01-10-2008
  Dezvoltarea și modernizarea satelor.

 294. Question no.5252A/01-10-2008
  Ce rezultantă practică poate genera evaluarea economică a zonelor rurale periferice și a celor defavorizate natural în jud.Vaslui?

 295. Question no.5253A/01-10-2008
  A fost extinsă rețeaua de contabilitate agricolă și în jud.Vaslui?

 296. Question no.5254A/01-10-2008
  Ați promovat schemele de microcreditare în comunitățile rurale sărace?

 297. Question no.5255A/01-10-2008
  Ce ne puteți spune despre Agenția Națională pentru Controlul și Supravegherea Retrocedării Proprietăților Funciare?

 298. Question no.5256A/01-10-2008
  care sunt direcțiile de promovare a diplomației economice?

 299. Question no.5257A/01-10-2008
  care sunt coordonatele conceptului de "diplomație culturală" și ce rezultate concrete puteți enumara?

 300. Question no.5258A/01-10-2008
  Ce elemente definesc implicarea diplomației românești în restructurarea sistemului internațional de securitate?

 301. Question no.5259A/01-10-2008
  Există a perspectivă optimistă în rezolvarea de o manieră coerentă și ofensivă a problemelor cu Ucraina în baza normelor de drept internațional public?

 302. Question no.5260A/01-10-2008
  Cum apreciați stadiul actual al relațiilor cu Republica Moldova?

 303. Question no.5261A/01-10-2008
  Care sunt politice coerente elaborate în intenția de a contribui substanțial la combaterea riscurilor neconvenționale la adresa securității în regiune?

 304. Question no.5262A/01-10-2008
  Ce rol joacă România în politica de securitate energetică regională?

 305. Question no.5263A/01-10-2008
  Interoperabilitatea, specifică domeniului afacerilor externe, între Președenție - Parlament - Guvern este un deziderat sau o realitate?

 306. Question no.5264A/01-10-2008
  Cum s-a desfășurat procesul de descentralizare a serviciilor publice de bază în jud.Vaslui?

 307. Question no.5265A/01-10-2008
  În jud.Vaslui este liberalizată piața utilităților publice?

 308. Question no.5266A/01-10-2008
  Este reglementat sistemul de outsourcing pentru serviciile publice?

 309. Question no.5267A/01-10-2008
  Obiectivele asumate în domeniul administrației publice.

 310. Question no.5268A/01-10-2008
  Întărirea autonomiei puterilor locale.

 311. Question no.5269A/01-10-2008
  Au fost consacrate legal mecanismele de participare publică la elaborarea bugetelor locale?

 312. Question no.5270A/01-10-2008
  Se va limita rolul prefectului la controlul legalității?

 313. Question no.5271A/01-10-2008
  Ce ne puteți spune despre activitatea "Institutului pentru studierea problemelor minorităților naționale", având secții speciale pentru comunitățile maghiare și rome?

 314. Question no.5272A/01-10-2008
  Care sunt programele de dezvoltare culturală și interculturală finanțate până în prezent?

 315. Question no.5273A/01-10-2008
  În ce constau măsurile adoptate pentru conservarea și dezvoltarea patrimoniului confesional?

 316. Question no.5274A/01-10-2008
  Cum au fost distribuite fondurile de dezvoltare comunitare, în vederea unei dezvoltări durabile în zone tradiționale?

 317. Question no.5275A/01-10-2008
  Implementarea strategiei naționale pentru romi, în jud.Vaslui, este o reușită?

 318. Question no.5276A/01-10-2008
  În jud.Vaslui s-au rezolvat problemele legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locunțelor deținute de rromi?

 319. Question no.5277A/01-10-2008
  Puteți enunța câteva programe de educație civică și prevenire a infracționalității?

 320. Question no.5278A/01-10-2008
  Cum apreciați accesul pe piața muncii a populației de etnie rromă în jud.Vaslui?

 321. Question no.5279A/01-10-2008
  Există preocupări concrete pentru eliminarea prejudecăților și recunoașterea valorilor comune?

 322. Question no.5280A/01-10-2008
  Ce documente europene în materie ați adoptat?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 july 2024, 7:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro