Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2000-2004 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Dumitru Bentu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Dumitru BENTU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 96/03.03.2008 L872/2007 Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
2. 172/08.04.2008 L871/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor Lege 152/2008
3. 197/22.03.2006 L765/2005 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
4. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei muncii respinsa
definitiv
5. 298/18.04.2006 L453/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
6. 323/02.05.2007 L108/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor si familiilor de tineri la inchirierea locuintei respins
definitiv
7. 325/18.04.2006 L137/2006 Propunere legislativa privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire respinsa
definitiv
8. 326/18.04.2006 L138/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la reteaua electrica respinsa
definitiv
9. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
10. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare banesti rambursabile pentru asigurarea incalzirii locuintelor populatiei municipiului Slatina respinsa
definitiv
11. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
12. 398/23.05.2007 L179/2007 Propunere legislativa privind regimul juridic aferent obiectivului de investitii "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
13. 408/17.06.2008 L138/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizata, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
14. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
15. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
16. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
17. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
18. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
19. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
20. 463/23.06.2008 L556/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
definitiv
21. 470/11.06.2007 L307/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
22. 478/03.09.2008   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
24. 503/03.09.2008 L324/2008 Propunere legislativa pentru modiifcarea si completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
25. 504/03.09.2008 L333/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
26. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
27. 508/03.09.2008 L293/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionisti a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
28. 509/03.09.2008 L322/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
29. 517/03.09.2008 L229/2008 Propunere legislativa pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
30. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
31. 525/03.09.2008 L292/2008 Propunere legislativa privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviatia civila din Romania respinsa
definitiv
32. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
33. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
34. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
35. 570/24.09.2008 L268/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comert din Romania respinsa
definitiv
36. 572/24.09.2008 L321/2008 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret, locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate, scoli si gradinite respinsa
definitiv
37. 575/24.09.2008 L294/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
38. 587/12.09.2007 L380/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
39. 596/08.10.2008   Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
40. 610/08.10.2008 L306/2008 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte respinsa
definitiv
41. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana respinsa
definitiv
42. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
43. 647/14.12.2005 L526/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane respinsa
definitiv
44. 703/04.11.2008 L385/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
45. 704/03.10.2006 L924/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica respinsa
definitiv
46. 706/03.10.2006 L881/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
47. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
48. 774/23.10.2006 L490/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
49. 837/03.12.2007 L607/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsa
definitiv
50. 866/10.12.2007 L600/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de Procedura Penala Lege 57/2008
51. 983/20.12.2006 L372/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Lalesti, judetul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiesti respinsa
definitiv
52. BP568/19.06.2008 L534/2008 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie la Senat
53. BP829/06.10.2008 B529/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari la Senat
54. BP830/06.10.2008 B530/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoastrea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 la Senat
55. BP831/06.10.2008 B531/13.10.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal la Senat
56. BP832/06.10.2008 B532/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii la Senat
57. BP833/06.10.2008 B533/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii la Senat
58. BP835/06.10.2008 B534/13.10.2008 Propunere legislativa privind acordarea de compensatii persoanelor spoliate de inventarul agricol si silvic in perioada comunista la Senat
59. BP827/06.10.2008 B527/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal la Senat
60. BP828/06.10.2008 B528/13.10.2008 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in camine studentesti la Senat
61.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativa privind acordarea unor tichete cadou de Pasti si de Craciun pensionarilor retrasa
de catre Senat
62.   BP542/15.10.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.13 din Ordonanta de urgenta nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 13:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro