Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
amendments
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
1990-1992 (dep.)
Links:
www.martonarpad.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Árpád-Francisc Márton > Legislative proposals Versiunea pentru printare

MÁRTON Árpád-Francisc
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 67/01.02.2017 L414/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 217/2017
2. 71/01.02.2017 L477/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 Lege 194/2018
3. 72/01.02.2017 L478/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale pe ordinea de zi
4. 73/01.02.2017 L480/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a art.41 din Legea asistentei sociale nr.292/2011 Lege 110/2017
5. 75/01.02.2017 L485/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice raport
depus
6. 120/07.05.2013 L336/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
7. 130/25.03.2014 L694/2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
8. 135/02.03.2015 L620/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanta Guvernului nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale Lege 201/2015
9. 159/02.03.2015 L558/2014 Propunere legislativa privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 159/2015
10. 181/05.06.2013 L502/2013 Propunere legislativa privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale catre autoritatile administratiei publice locale respinsa
definitiv
11. 195/14.04.2014 L700/2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local raport
depus
12. 221/09.03.2015 L660/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilitatii respinsa
definitiv
13. 247/04.05.2016 L251/2016 Propunere legislativa privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor raport
depus
14. 255/05.05.2014 L124/2014 Propunere legislativa privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 respinsa
definitiv
15. 273/09.09.2013 L558/2013 Propunere legislativa pentru punerea in aplicare a prevederilor art.9 Justitia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 la Senat
16. 292/17.09.2013 L181/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania retrimis
la comisii
17. 295/27.06.2016 L244/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 209/2017
18. 307/10.06.2014 L91/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respinsa
definitiv
19. 310/25.03.2015 L39/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative respinsa
definitiv
20. 315/25.03.2015 L713/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Lege 261/2015
21. 333/01.04.2015 L531/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.301 si art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Lege 193/2017
22. 349/20.09.2016 L310/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 107/2017
23. 357/20.04.2015 L30/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Lege 195/2015
24. 364/26.09.2016 L43/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
25. 365/22.04.2015 L131/2015 Proiect de Lege pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali Lege 115/2015
26. 366/22.04.2015 L135/2015 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 Lege 114/2015
27. 384/29.04.2015 L203/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
28. 385/26.09.2016 L339/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsa
definitiv
29. 386/02.09.2014 L336/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii locuintei nr.114/1996 Lege 143/2017
30. 388/03.10.2016   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
31. 417/29.10.2013 B736/31.10.2013 Propunere legislativa privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 procedura legislativa încetata
32. 418/29.10.2013 L604/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, republicata Lege 321/2013
33. 421/04.11.2013 L119/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 Lege 119/2015
34. 438/10.10.2016 L358/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania Lege 60/2018
35. 445/08.06.2015 L278/2015 Proiect de Lege privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente Lege 208/2015
36. 445/10.10.2016 L337/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala respinsa
definitiv
37. 448/17.10.2016   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
38. 485/11.11.2013 L353/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
39. 486/11.11.2013 L372/2013 Propunere legislativa pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonantei nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale respinsa
definitiv
40. 499/18.11.2013 L29/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
41. 499/22.06.2015 L232/2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii maghiare Lege 279/2015
42. 506/24.06.2015 L566/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
43. 521/02.12.2014 L299/2014 Propunere legislativa pentru completarea art.1 din Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor retrimis
la comisii
44. 541/08.12.2014 L358/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale Lege 271/2015
45. 542/01.09.2015 L618/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
46. 557/02.12.2013 L373/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
47. 557/08.12.2014 L298/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare respins
definitiv
48. 578/10.12.2013 L171/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului respinsa
definitiv
49. 588/15.12.2014 L355/2014 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia pe ordinea de zi
50. 613/23.09.2015 L305/2015 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsa
definitiv
51. 752/28.10.2015 L479/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
definitiv
52. 764/02.11.2015 L467/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 109/2016
53. 765/02.11.2015 L468/2015 Proiect de Lege pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanta Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 110/2016
54. 805/09.11.2015 L487/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Lege 144/2016
55. 851/25.11.2015 L488/2015 Propunere legislativa privind diminuarea risipei alimentare Lege 217/2016
56. 860/02.12.2015   Propunere legislativa de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor cu modificarile si completarile ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
57. 896/21.12.2015 L568/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente Lege 89/2017
58. BP209/06.04.2016 L387/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala la Senat
59. BP456/28.06.2016 L612/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea a reglementarilor privind Legea nr.210/1999 privind concediul paternal si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la Senat
60. BP490/06.09.2016 B449/14.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor la Senat
61. BP622/04.10.2016 B539/11.10.2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, al Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala respective al Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organelle judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
62. BP623/05.10.2016 B540/11.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
63. BP802/29.11.2016   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 16:36
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro