Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
Legături:
sulfinabarbu.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Sulfina Barbu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Sulfina BARBU
Curriculum Vitae

Informații personale

Adresă

București, sector 1, Romania

Telefon

+40 21 402 11 25      Mobil:  +40 733 558 272

Fax

+40 21 314 69 34

E-mail

sulfina.barbu@cdep.ro

Naționalitate

Romana

Data nașterii

09 martie 1967

Sex

Feminin

Domeniul ocupațional

Deputat, Președinte al Comisiei de Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților

Experiența profesională

Perioada

2007- martie 2009

Funcția sau postul ocupat

Acționar

Activități și responsabilități principale

- Coordonare proiecte de consultanta, asistență tehnică și cercetare in domeniul protectiei mediului

Numele și adresa angajatorului

Firma de consultanta

Tipul activității sau sectorul de activitate

Protectia mediului


Perioada

2004 - 2007

Funcția sau postul ocupat

Ministrul Mediului și Gospodăririi Apelor

Activități și responsabilități principale

- Coordonarea activităților economiei românești raportate la managementul mediului și gospodăririi apelor
- Elaborarea strategiilor și legislației în acest domeniu
- Reprezentarea țării în probleme de mediu la nivel național și internațional
- Asigurarea implementării politicilor Guvernului României privind managementul mediului și gospodăririi apelor în scopul integrării europene.

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, sector 5, București, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație centrală

Perioada

2001-2004

Funcția sau postul ocupat

Director

Activități și responsabilități principale

- Coordonarea activității municipale raportate la protecția mediului și educația ecocivică în orașul București.
- Dezvoltarea și implementarea proiectelor legate de domeniile precizate. Cooperarea cu instituțiile guvernamentale cat și cu companiile private și ONG-urile implicate în activitățile menționate.
- Cooperare și training cu JICA (Japonia) în ceea ce privește raportarea la managementul și funcționarea depozitării deșeurilor.

Numele și adresa angajatorului

Primăria Municipiului București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Direcția Protecția Mediului și Educație Ecocivică

Perioada

1997-2001

Funcția sau postul ocupat

Director Comercial

Activități și responsabilități principale

- Monitorizare și analiză a pieții.
- Analizarea prețului și negocierea contractelor cu furnizorii de pe piata.
- Implementarea proiectelor finanțate de UE - PHARE.
- Experiență în negocierea și executia obiectivelor din domeniul privat cum ar fi Mobifon, Romenergo, Porche Romania, Honeywell România, Sindan.

Numele și adresa angajatorului

INDUSTRIAL CONSTRUCT S.A.

Perioada

1991-1997

Funcția sau postul ocupat

Inginer Geofizician

Activități și responsabilități principale

- Monitorizarea și măsurarea datelor geofizice (radiometrice, magnetometrice, electrometrice).
- Procesarea datelor și interpretarea și scrierea rapoartelor de sinteză.
- Comunicarea și corelarea datelor cu instituțiile regionale implicate în măsurători asemănătoare.

Numele și adresa angajatorului

PROSPECTIUNI S.A.

Educație și formare

Perioada

2007-prezent

Calificarea / diploma obținută

Doctorand

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică de Construcții București - Facultatea de Hidrotehnică


Perioada

2007

Calificarea / diploma obținută

Diplomă de Evaluator și Auditor de Mediu

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Ecologică din București

Perioada

2006

Calificarea / diploma obținută

Diplomă Curs Postuniversitar „Securitate și apărare națională - Securitate și bună guvernare”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare „Carol I ”, Colegiul Național de Apărare

Perioada

2003 - 2004

Calificarea / diploma obținută

Diplomă Curs Postuniversitar “Managementul Administrației Publice Locale”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice - Departamentul de Formare Permanentă

Perioada

2004

Calificarea / diploma obținută

Certificat expert “Managementul deșeurilor pentru țările din Europa de Sud - Est”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Agenția pentru Cooperare Internațională - Japonia

Perioada

2004

Calificarea / diploma obținută

Certificat “Parteneriat public - privat în domeniul dezvoltării locale”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Administrației și Internelor, Institutul Național de Administrație

Perioada

2003

Calificarea / diploma obținută

Certificat expert “Implementarea Sistemelor de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 în organizațiile din România”

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Sistemele de management de mediu in cifre. Natura problemelor de mediu. Costuri de mediu.
Tipuri de SMM. Seria de standarde ISO 14000.
Analiza inițială de mediu. Etape, metode și tehnici de eleborare.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

AUDITECO

Perioada

2003

Calificarea / diploma obținută

Curs “Standardele SR EN ISO 9000:2001 și SR EN ISO 9001:2001”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

INTRAROM

Perioada

2003

Calificarea / diploma obținută

Curs utilizare echipamente și softuri Bruel&Kjaer :
7810 “PREDICTOR”,
7815 “NOISE EXPLORER”,
7820 “EVALUATOR”,
7825 “PROTECTOR”.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Bruel& Kjaer

Perioada

2002

Calificarea / diploma obținută

Certificat “Protecția Mediului, condiție a dezvoltării durabile”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Centrul Național de Formare continuă pentru Administrația Publică Locală

Perioada

2001

Calificarea / diploma obținută

Certificat “Tehnologii de mediu, prescripții europene de mediu și proprietate intelectuală”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

DISINFO SC ICPE SA și DISINFO SC ICPET CERCETARE SA

Perioada

1997

Calificarea / diploma obținută

Diploma de absolvire a cursului: Assistant manager

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Relatii Publice, Marketing, Legislatia comerțului, comunicare etc.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Vlah Impexp.SRL

Perioada

1996

Calificarea / diploma obținută

Atestate:
Inițiere în calculatoare personale
Windows și Word for Windows

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Fiatest Computer Services

Perioada

1986-1990

Calificarea / diploma obținută

Dipl.Ing.

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Inginerie geologică și geofizică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică

Limba străină cunoscută

Autoevaluare
Nivel european (*)
 
Limba engleză
Limba franceză
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
Foarte bine Foarte bine Foarte bine Bine Bine
Foarte bine Foarte bine Foarte bine Bine Bine
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine


Competențe și abilități sociale Sociabila, deschisa
 
Competențe și aptitudini organizatorice Aptitudini vaste de negociator, comunicare excelentă, aptitudini de organizare și manageriale foarte bune.
 
Competențe și aptitudini tehnice - Ministrul Mediului si Gospodaririi Apelor 2004-2007
- Manager proiect LIFE02 ENV / RO / 000462 ECOMARKET
- Expert în sisteme de management de mediu - Reprezentant cu Managementul Mediului în cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti
- Expert în negociere și implementare contracte - membru în diverse comisii de evaluare a serviciilor oferite de diverși furnizori,
- Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și amenajarea Teritoriului a Primăriei Municipiului București pentru studiul „Banca de date și politici urbane”
- Expert în utilizarea fondurilor pre-aderare PHARE, ISPA, LIFE și a fondurilor structurale
 
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului Word, Excell, Powerpoint, Internet
 
Permis de conducere Categoria B

Informații suplimentare

Cariera politică
 • Membru al Biroului Permanent National - 2004 - prezent
 • Președinte Organizația de Femei a Partidului Democrat - 2006 - prezent
 • Vicepreședinte a Organizației Naționale de Femei a PD - Departamentul Formare Candidate 2003-2006
 • Președinte a Organizației de Femei a PD sector 3 București - 2002 - prezent
 • Vicepreședinte a Organizației de Femei a PD sector 4 București- 2000 - 2001
 • Membru al Partidului Democrat din 1997
Alte informații importante
 • Vicepreședinte al Biroului Consiliului de Administrație al UNEP reprezentând grupul regional Europa Centrală și de Est (aleasă în 2005 la conferința UNEP din Nairobi) in perioada 2005 - 2007
 • Participant la dezbaterea pe tema dezvoltării durabile a orașului București, dezbatere organizată de ECOSENS - 2003
 • Participant la inaugurarea oficială a celei de a IX-a ediții a Expoziției Florale “Florăriile de la Nantes” și la Reuniunea Asociației Internaționale de Horticultură - Nantes - Franța - 2004
 • Participant la Sesiunea de celebrare a Primăriilor Orașelor member BALCINET - Salonic - 2004
 • Participant la semninarii și misiunea economică “Infrastructura de mediu și transport” - organizator BCE Network, Belgia și Camera de Comerț și Industrie a României, cu sprijinul Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, al Ambasadei României la Bruxelles, al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - 2004
 • Participant în calitate de lector la Forumul de investiții “Proiecte de Investiții în Regiunea București - Ilfov” - 2004
 • 2005 - Intalnire bilaterala cu Ministrul Mediului si Apelor din Ungaria, domnul Miklos Persanyi, prioritatile cooperarii Romano-Maghiare pentru anul 2005.
 • 2005 - Intalnire de lucru cu inaltii demnitari din Regatul Unit al Marii Britanii - modalitatile de implementare ale Programului pentru Dezvoltare Integrata a Sighisoarei si a Satelor Sasesti din Judetule Mures, Sibiu si Brasov.
 • 2005 - Participarea la a 23-a sesiune a Consiliului de Administratie/Forum Global de mediu al Programelor Natiunilor Unite pentru Mediu.
 • 2005 - Participarea la reuniunea comuna a Comitetului Permanent si Comitetul pentru Dezvoltarea Camerei Autoritatilor Locale si Regionale din Europa, ocazie cu care au fost convenite o serie de proiecte in parteneriat cu regiunea Alsacia pe segmentul de mediu, gestiunea resurselor de apa, combaterea poluarii si educatie.
 • 2005 - Intalnire cu domnul Stavros Dimas, Comisar european pentru mediu, prilej cu care s-au prezentat progresele in ceea ce priveste procesul de implementare si control a aplicarii legislatiei de mediu.
 • 2005 - Participarea la ceremonia de semnare a Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana
 • 2005 - Intalnire bilaterala cu domnul Pavlo Ihnatenko, ministrul protectiei mediului din Ucraina
 • 2005 - Intalnire cu presedintii Comisiilor de Mediu din Camera Deputatilor si Senatul italian, precum si cu reprezentanti ai Agentiei Regionale pentru protectia Mediului Lombardia
 • 2005 - Participarea la a 3-a sesiune a Comisiei Mixte pentru realizarea prevederilor Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republice Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
 • 2005 - Participarea la Consiliul de Mediu, cu tema „Relatia dintre Agricultura si Schimbari Climatice”
 • 2005 - Participarea la intalnirea informala cu domnul Dzhevdet Chakarov, ministrul mediului din Bulgaria
 • 2005 - Consiliul de Mediu al Uniunii Europene
 • 2005 - Intalniri bilaterale cu Secretarul de Stat pentru lucrari publice si managementul apei, Doamna Melanie Schultz Van Haegen si Secretarul de Stat pentru protectia mediului, Domnul Pieter Van Geel
 • 2005 - Conferinta privind Tehnologiile de Mediu
 • 2005 - Intalniri bilaterale cu ministrul mediului din Spania, doamna Cristina Ruiz, prilej cu care a fost semnat un Memorandum de Intelegere pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
 • 2005 - Consiliul de Mediu al Uniunii Europene
 • 2005 - Conferința Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice
 • 2006 - A noua sesiune a Consiliului Guvernator/ Forumul Ministerial Global pentru Mediu
 • 2006 - Consiliul de Mediu al Uniunii Europene
 • 2006 - Consiliu Informal de Mediu al Uniunii Europene
 • 2006 - Vizita oficiala la invitatia ministrului mediului si padurilor, Dl Osman Pepe
 • 2006 - Consiliul de Mediu al Uniunii Europene
 • 2006 - Vizita oficiala la invitatia ministrului mediului din Germania
 • 2006 - Consiliul Informal de Mediu al Uniunii Europene
 • 2006 - Consiliul de Mediu al Uniunii Europene
 • 2007 - participare la a treia reuniune a trilateralei România-Turcia-Bulgaria care a avut loc la Istanbul, organizată de către Ministerul Mediului din Turcia. Aceasta întâlnire a reprezentat o buna oportunitate pentru schimbul de informații și expertiză în ceea ce privește prevenirea poluării provenite din deșeurile urbane și industriale, controlul deșeurilor menajere și managementul deșeurilor. Delegatia romana si-a exprimat satisfactia ca toate cele trei tari impartasesc aceleasi obiective si a apreciat ca acestea poate genera o noua colaborare pentru protectia Marii Negre, la care se pot alatura si alte state si, nu in ultimul rand, Uniunea Europeana
 • 2007 - participarea la Consiliul de Mediu al Uniunii Europene. Cu acest prilej delegatia romana a avut intervenții în ceea ce privește obiectivele UE pentru viitoarea evoluție a regimului climatic internațional post 2012 și proiectul de Directiva privind emisiile de CO2 provenite de la autovehicule.
 • 2007 - participare la seminarul „Industria auto in Noile State Membre”, organizat de catre Reprezentanta permanenta a Cehiei pe langa Uniunea Europeana. Doamna ministru Barbu a avut o interventie care a sustinut, in principal, faptul că problemele referitoare la transportul rutier necesită o abordare integrată, pornind de la impactul pe care acest sector îl are asupra mediului în ceea ce privește consumul de energie primară și continuând cu emisiile poluante, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră.

19.08.2009

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 20:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro