Florian UDREA
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 70/10.03.1998   Propunere legislativă privind Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliilor de Administrație și conducerile executive ale societăților/companiilor naționale, regiilor autonome, societăților comerciale cu capital majoritar de stat. respinsa
definitiv
2. 134/20.04.1999   Propunere legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 154/04.05.1999   Propunere legislativă de modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 154/28.03.2000   Propunere legislativă privind înființarea comunei Negrilești - județul Vrancea. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
5. 155/28.03.2000   Propunere legislativă privind acordarea unor facilități medicilor care asigură servicii medicale în cabinetele medicale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 180/17.05.1999   Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxelor vamale și taxei pe valoarea adăugată a dispozitivelor medicale de performanță și înaltă performanță precum și a altor dispozitive medicale. respinsa
definitiv
7. 183/12.04.2000   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii sponsorizării nr.32/1994 clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 184/12.04.2000   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea în țară a specialiștilor tineri. respinsa
definitiv
9. 219/10.05.2000   Propunere legislativă privind înființarea comunei Voetin - județul Vrancea. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
10. 302/07.10.1998   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
11. 326/19.10.1998   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
12. 329/22.10.1997   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.168/1998
13. 455/19.09.2000   Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Cabinetelor de Servicii Sexuale în scopul controlului și combaterii fenomenului prostituției și proxenetismului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
14. 497/05.10.2000   Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool și tutun de către copii, în instituțiile de învățământ și educație clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie