Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Nicu Marcu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Nicu MARCU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Naționalitate: Română

Locul de muncă

 • Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză economică - Profesor universitar doctor;
 • Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’ (INCE) - Cercetător științific I;
 • Academia Română - Școala de Înalte Studii Doctorale - CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC DOCTORAT - domeniul Economie;
 • Parlamentul României - deputat, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților

A. Studii efectuate și diplome obținute

 • 2008 - 2009 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE DIPLOMAȚIE;
 • 2006 - 2007 - COLEGIUL NAȚIONAL DE APĂRARE;

Perioada 2002 - 2006 2000 - 2004 1992 - 1997
Calificarea / diploma obținută Diplomă de licență - jurist Diplomă de doctor în domeniul Contabilitate Diplomă de licență - economist
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Științe Economice
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Învățământ superior Nivel postuniversitar Învățământ superior

Limba maternăRomână
Limbi străine cunoscute 
AutoevaluareÎnțelegereVorbireScriere
Nivel europeanAscultareCitireParticipare la conversațieDiscurs oralExprimare scrisă
Limba franceză C1Utilizator experimentat B1Utilizator independent B1Utilizator independent B1Utilizator independent B1Utilizator independent
Limba engleză A2Utilizator debutant A2Utilizator debutant A2Utilizator debutant A2Utilizator debutant A2Utilizator debutant

B. Experiența profesională și locurile de muncă relevante

 • 2014 - ABILITARE domeniul Economie - Institutul de Studii Doctorale, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat- Academia de Studii Economice, București;
 • Din 2014 - CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC DOCTORAT - domeniul Economie, Academia Română - Școala de Înalte Studii Doctorale, București;
 • Din 2014 - CERCETATOR STIINTIFIC I, Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’ (INCE), București;
 • 2012 - 2013 - PRORECTOR management economic și financiar și probleme sociale ale studenților, Universitatea din Craiova;
 • Din 2012 - membru în CONSILIUL NAȚIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR SI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE (CNATDCU);
Perioada 2012 - Prezent 2008 - 2012 2005 - 2008 2001 - 2005
Funcția sau postul ocupat Profesor universitar Conferențiar universitar Lector universitar Cadru asociat
Activități și responsabilități principale Activitate didactică și de cercetare Activitate didactică și de cercetare Activitate didactică și de cercetare Activitate didactică și de cercetare
Numele și adresa angajatorului Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Craiova
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație și cercetare Educație și cercetare Educație și cercetare Educație și cercetare
 • 2007 - 2011 - PREȘEDINTE CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE;

Alte posturi ocupate anterior

 • SECRETAR GENERAL ADJUNCT - Ministerul Mediului și Pădurilor, Guvernul României;
 • INSPECTOR GUVERNAMENTAL - Secretariatul General al Guvernului României;
 • SECRETAR GENERAL - Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF;
 • DIRECTOR - Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF;
 • DIRECTOR GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE BUGET FINANȚE ȘI FONDURI EUROPENE - Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul României;
 • DIRECTOR EXECUTIV - Compania Națională Loteria Română;
 • DIRECTOR ECONOMIC - Regia Națională a Pădurilor Romsilva - București;
 • Director economic - Direcția Silvică Craiova;
 • Economist șef - Direcția Silvică Dolj;
 • Contabil șef - Inspectoratul Silvic Teritorial Craiova;
 • Contabil șef - Ocolul Silvic Calafat;

C. Director proiecte cercetare-dezvoltare

POSDRU/92/3.1/S/62002 Sursa de finanțare: Uniunea Europeană, Volumul finanțării: 14.958.762 RON, Principalele publicații: „Analize și studii asupra sectoarelor productive și emergente pentru a depista oportunitățile antreprenoriale”; „Analiza oportunităților antreprenoriale și a resurselor umane în Regiunea Sud Vest Oltenia”; „Cercetare și analiza resurselor umane active și neactive existente, a resurselor financiare, a cunoștințelor legislative și fiscale”; (2010-2013)
Contract nr. 89/27.01.2010 Sursa de finanțare: Academia Română, Volumul finanțării: 12.495 EURO, Principalele publicații: „Sistem de indicatori pentru analiza performanței economico-financiare”
POSDRU/89/1.5/S/62988 Sursa de finanțare: Uniunea Europeană, Volumul finanțării: 96.000 RON, Principalele publicații: „Characteristics of the Economic-Financial Crisis in Europe”, Romanian Statistical Review, no 3/2012, ISSN 1018-046X, Pag 24-31; „The Need for Public Debt Management in the Context of Sustainable Development within the European Union”, The Annals of University of Oradea, Economic Sciences, Tom XX, 2011, ISBN 978-606-10-0545-1, Pag. 365-371; “The Impact of the Convergence Criteria on the States from The Euro Area”, Analele Universitatii din Craiova, Econimic Sciences Series, vol IV, 2011, ISSN 1223-365x 1843 - 3723 (e); “ISD, între motor al economiei și sursă de instabilitate”, Economistul, nr 4(54), 2012, ISSN 1221-8669, Pag. 5-6; “The State, professional prejudicial spender”, Economistul, nr 1(51), 2012, ISSN 1221-8669, Pag. 7-8; “Un motiv pentru care să mai cred în tine ”, Economistul, nr 2(52), 2012, ISSN 1221-8669, Pag. 7-8; “A fi cetățean în Europa”, Economistul, nr 40, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 5-7; “Zona euro nu are mecanisme pentru controlul datoriei publice”, Economistul, nr 38, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 3-5; “Managementul datoriei externe”, Economistul, nr 19, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 49-54; “Epopei comparate”, Economistul, nr 17, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 56-58; (decembrie 2010 - noiembrie 2012)
Contract nr. 31C / 24.07.2006 Sursa finanțării: SC ELPRECO SA CRAIOVA, Volumul finanțării: 3.570 EURO, Principalele publicații: „Studiu privind posibilitățile de optimizare a structurii financiare la SC ELPRECO SA Craiova”

D. Premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice

Recunoașterea contribuțiilor științifice
 • Diplomă „Profesor emerit”, Asociația Facultăților de Economie din Romănia - AFER (2012)
 • Membru de onoare al Consiliului Științific, Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Institutul de Prognoză economică (2012)
 • Diplomă de onoare pentru rezultatele deosebite în cercetarea științifică aplicată în domeniul statistic, Societatea Română de Statistică (2011)

E. Aptitudini și competențe personale

Publicații
 • 9 cărți publicate - autor și coautor
 • 20 articole publicate în reviste cotate ISI Thompson
 • 10 articole publicate în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS B+
 • 12 articole publicate în baze de date internaționale, care fac un proces de selecție a revistelor pe baza unor criterii de performanță
 • 4 articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS B
 • 18 studii prezentate și publicate în volume selective ale unor conferințe internaționale
 • 17 articole publicate în reviste din fluxul național
 • Membru în 10 proiecte de cercetare, câștigate prin competiție națională și internațională
Membru asociații științifice și profesionale
 • Consultant fiscal, membru al Consiliului Superior al Camerei Consultanților Fiscali din România;
Membru în comitete științifice și moderator
 • Membru în Colectivul de recenzie al Conferinței internaționale „European Integration - New Challenges” - EINCO 2013, organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Oradea, ROMÂNIA, conferință indexată în următoarele baze de date internaționale: REPEC, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, 24-25 mai 2013
 • Membru în Comitetul științific al Conferinței internaționale „Competitivitate și stabilitate în economia bazată pe cunoaștere” - iCOnEC 2012, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, ROMÂNIA, conferință indexată în următoarele baze de date internaționale: REPEC, CEEOL, 26-27 octombrie 2012
 • Membru în Comitetul științific al 19th International Conference - IECS 2012, “The Persistance of Global Economic Crisis: Causes, Implications, Solutions”, Facultatea de Științe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, ROMÂNIA, conferință indexată în următoarele baze de date internaționale: REPEC, EBSCO, DOAJ; ULRICHSWEB, 15 iunie 2012
 • Moderator al secțiunii „Finances and Business Evaluation”, Conferința internațională „Competitivitate și stabilitate în economia bazată pe cunoaștere” - iCOnEC 2011, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, ROMÂNIA, conferință indexată în următoarele baze de date internaționale: REPEC, CEEOL, 4-5 noiembrie 2011
 • Recenzor articole pentru jurnalul ”Eurasian Journal of Business and Economics”, ISSN 1694-5948 (print), 1694-5972 (electronic), International Ataturk Alatoo University, Kyrgysztan, http://www.ejbe.org/editorialboard.htm, indexat EconLit, Journal of Economic Literature (AEA), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Economics & Finance, Accounting, Management and Marketing, EBSCO EconLit with Full Text Database, Conform ”Letter of Attestation”/June 2010
 • Membru în Colegiul științific al Jurnalului “Revista Română de Statistică”, ISSN 1844-7694, indexată în următoarele baze de date internaționale: DOAJ, Index Copernicus, Ebsco, Icaap, Repec, 2010-prezent
 • Membru în Comitetul consultativ al Revistei Metalurgia International, ISSN 1582-2214, indexată ISI Thompson, 2009- prezent
 • Membru în Comitetul de Redacție pentru ”Revista Tinerilor Economisti (The Young Economists Journal)”, Craiova, în următoarele numere: nr. special Mai/2007, nr. 8 Aprilie/2007, nr. 7 Nov./2006, ISSN 1583-9982, http://stat257.central.ucv.ro/rte/, revista indexata in Index Copernicus database, Electronic Journal Library, RePEC, EconPapers, Ideas, Scientific Commons

28.11.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 30 ianuarie 2023, 12:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro