Parliamentary activity
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Minerva Boitan > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Minerva BOITAN
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 16/01.02.2011 L730/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurentei respinsa
definitiv
2. 19/01.02.2012 L695/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
3. 74/10.04.2012 L685/2011 Proiect de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 respins
definitiv
4. 76/02.03.2011 L737/2010 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localitati necooperativizate in perioada comunista, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractari si achizitii, produse animaliere si agroalimentare respins
definitiv
5. 87/16.03.2010 L638/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.340/2004, republicata, privind prefectul si institutia prefectului respinsa
definitiv
6. 91/16.03.2010 L637/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
7. 110/29.03.2010 L680/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
8. 115/16.03.2011 L790/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social respinsa
definitiv
9. 144/07.04.2010 L649/2009 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
10. 176/13.04.2010 L700/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/2008 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti respinsa
definitiv
11. 176/29.05.2012 L43/2012 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale respins
definitiv
12. 182/11.04.2011 L207/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
13. 197/19.04.2010 L699/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, privind Fondul Funciar respinsa
definitiv
14. 199/29.05.2012 L75/2012 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati respins
definitiv
15. 211/29.05.2012 L89/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
16. 212/29.05.2012 L105/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
17. 213/29.05.2012 L107/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate Lege 200/2013
18. 223/02.05.2011 L158/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului respins
definitiv
19. 265/03.05.2010 L72/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii zootehniei nr.72/2002 respinsa
definitiv
20. 276/25.05.2009 L306/2009 Propunere legislativa privind invatamantul superior respinsa
definitiv
21. 277/25.05.2009 L305/2009 Propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
22. 278/25.05.2009 L304/2009 Propunere legislativa privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
23. 316/10.05.2010 L118/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor respins
definitiv
24. 337/19.05.2010 L145/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative, in vederea suplimentarii surselor pentru finantarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate respins
definitiv
25. 338/19.05.2010 L131/2010 Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative respins
definitiv
26. 344/19.05.2010 L133/2010 Propunere legislativa privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, a articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., precum si modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
27. 345/19.05.2010 L132/2010 Propunere legislativa privind completarea si modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, precum si modificarea si completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege 254/2011
28. 348/19.05.2010 L144/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.329/2003, republicata, privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsa
definitiv
29. 349/19.05.2010 L130/2010 Propunere legislativa privind completarea articolului 8 al Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
30. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
31. 355/24.09.2012 L263/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
32. 365/23.05.2011 L205/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
33. 394/28.06.2010 L185/2010 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii respinsa
definitiv
34. 422/01.09.2010 L187/2010 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
35. 475/14.09.2010 L251/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
36. 527/04.10.2010 L334/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respins
definitiv
37. 551/02.11.2009 L474/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania respins
definitiv
38. 561/04.11.2009 L411/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
39. 573/18.10.2010 L394/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
40. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
41.   L622/07.09.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social retrasa
de catre initiator
42. 652/02.11.2010 L449/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
43. 657/22.11.2011 L594/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
44. 678/28.11.2011 L591/2011 Proiect de Lege privind medicina scolara respins
definitiv
45. 681/28.11.2011 L573/2011 Proiect de Lege privind statutul profesional al medicului expert al asigurarilor sociale respins
definitiv
46. 684/16.12.2009 L462/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei respins
definitiv
47. 691/16.12.2009 L436/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
48. 715/05.12.2011 L574/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 37/2013
49. 723/05.12.2011 L575/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului respins
definitiv
50. 732/24.11.2010 L605/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice Lege 255/2011
51. 734/05.12.2011 L588/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituentilor de lapte matern Lege 207/2016
52. 764/29.11.2010 L524/2010 Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
53. 766/29.11.2010 L604/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor respins
definitiv
54. 776/29.11.2010 L533/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
55. 784/29.11.2010 L618/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
56. 791/29.11.2010 L523/2010 Propunere legislativa privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunisti) respinsa
definitiv
57. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
58. 823/29.11.2010 L633/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
59.   BP141/23.03.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii retrasa
de catre initiator

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 15:00
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro