Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Petre Naidin > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Petre NAIDIN
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 18/30.01.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. respinsa
definitiv
2. 151/07.03.2001 L87/2002 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului. Lege 181/2002
3. 177/29.03.2004 L175/2004 Propunere legislativa privind completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
4. 211/26.03.2001   Propunere legislativa privind organizarea activitatii de lobby. respinsa
definitiv
5. 227/17.03.2003 L297/2003 Propunere legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei Lege 429/2003
6. 256/01.04.2003 L227/2003 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 351/2003
7. 309/13.05.2004 L256/2004 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicata respinsa
definitiv
8. 311/13.05.2004 L302/2004 Propunere legislativa pentru completarea articolului 13 din Ordonanta Guvernului nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare respinsa
definitiv
9. 314/17.06.2002 L228/2003 Propunere legislativa privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului National al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din sistemul sanitar din Romania. Lege 460/2003
10. 336/26.05.2004 L360/2004 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respinsa
definitiv
11. 342/31.05.2004 L357/2004 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale respinsa
definitiv
12. 373/05.06.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata respinsa
definitiv
13. 374/05.06.2003   Propunere legislativa pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum si a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din Romania respinsa
definitiv
14. 408/23.06.2004 L398/2004 Propunere legislativa privind utilizarea veniturilor din privatizare respinsa
definitiv
15. 410/25.06.2004 L401/2004 Propunere legislativa privind asigurarile sociale de sanatate respinsa
definitiv
16. 453/18.09.2002   Propunere legislativa pentru modificarea art.180 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. respinsa
definitiv
17.   L459/29.10.2003 Propunere legislativa privind modificarea art.72 alin(3) al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. respinsa
definitiv
18. 470/03.09.2001   Propunere legislativa pentru modificarea salariilor de baza pentru unele functii prevazute in anexa nr.II la Ordonanta Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. respinsa
definitiv
19. 475/27.08.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 38 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
20. 518/03.09.2003   Propunere legislativa pentru completarea alineatului 3 al articolului 86 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
21. 541/17.09.2004 L488/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
22.   L563/04.12.2002 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale a Romaniei respinsa
definitiv
23. 566/21.09.2004 L490/2004 Propunere legislativa privind completarea articolului 21 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice respinsa
definitiv
24. 587/24.09.2003 L757/2004 Propunere legislativa privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania respinsa
definitiv
25. 590/01.10.2004 L485/2004 Propunere legislativa privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobandite in mod licit respinsa
definitiv
26. 635/07.11.2001 L201/2002 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii. Lege 467/2002
27. 640/08.11.2001   Propunere legislativa privind reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica din unitatile administrativ-teritoriale. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28. 664/03.11.2004 L690/2004 Proiect de Lege pentru completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, nr.487/2002 Lege 600/2004
29. 671/03.11.2004 L461/2004 Propunere legislativa "Legea asistentei medicale de urgenta" respinsa
definitiv
30. 702/20.12.2001   Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.4 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. respinsa
definitiv
31. 703/20.12.2001   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. clasata cu prevederi
preluate de
Pl nr.205/2002
32.   L817/06.12.2004 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa retrasa
de catre Senat
33.   BP470/21.09.2004 Propunere legislativa pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor retrasa
de catre Senat
34.   BP550/17.11.2004 Propunere legislativa privind infiintarea Universitatii de Medicina si Farmacie Oradea retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 june 2024, 6:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro