Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Marius Neculai > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Marius NECULAI
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 29/14.02.2012 L173/2012 Propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
2. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
3. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
4. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
5. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
6. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
7. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
8. 270/18.05.2009 L500/2009 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea cresei respinsa
definitiv
9. 298/03.09.2012 L258/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
10. 308/10.05.2010 L110/2010 Proiect de Lege privind transmiterea catre Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane " in vederea realizarii obiectivului de investitii " Microhidrocentrala pe raul Moldova, in Municipiul Roman- judetul Neamt" Lege 216/2010
11. 330/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului preuniversitar" retrasa
de catre initiator
12. 331/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea educatiei permanente" retrasa
de catre initiator
13. 332/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului superior" retrasa
de catre initiator
14. 336/16.05.2011 L51/2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenta pentru cetatenii romani aflati in strainatate respins
definitiv
15. 337/24.09.2012 L230/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
16. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea politiei locale respinsa
definitiv
17. 368/24.09.2012 L285/2012 Propunere legislativa pentru completarea art.29618 din Codul Fiscal al Romaniei respinsa
definitiv
18. 435/21.09.2009 L218/2009 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
19. 455/27.06.2011 L288/2011 Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Directia Silvica Neamt, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Protectie si consolidare infrastructura, calibrare albie si aparari pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creanga" respins
definitiv
20. 481/14.09.2010 L265/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilitatii respinsa
definitiv
21. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
22. 519/14.09.2011 L390/2011 Propunere legislativa privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
definitiv
23. 614/14.12.2009 L431/2009 Propunere legislativa privind incadrarea in conditii speciale a unor locuri de munca din carierele de extractie a lignitului prin lucrari miniere la zi respinsa
definitiv
24. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
25. 683/22.11.2010 L611/2010 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman in domeniul public al judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor in judetul Neamt " Lege 282/2010
26. 715/24.11.2010 L545/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
27. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
28. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
29. BP295/15.04.2009 L323/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
30. BP1188/30.11.2010 L168/2011 Propunere legislativa privind declararea zilei de 25 ianuarie Ziua Ecumenismului retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 juillet 2024, 5:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro