Olivia-Diana MORAR
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail:

morar.diana@gmail.com

Naționalitatea:

Română

Data nașterii

15/04/1979

Experiență profesională

2020-2021

Secretar de Stat

MINISTERUL JUSTITIEI
Coordonarea activității direcțiilor, unităților si instituțiilor aflate în subordinea ministerului: Direcția avizare acte normative, Direcția afaceri europene și drepturile omului, Direcția drept international și cooperare judiciară, Direcția de prevenire a criminalității, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Contencios, Direcția resurse umane, Direcția economică, Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu", Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, Direcția tehnologia Informației, Direcția programe europene, Serviciul profesii juridice conexe, Direcția Națională de Probațiune,Oficiul Național pentru Registrul Comerțului, Serviciul relații cu publicul, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Institutul National de Expertize Criminalistice, Unitatea de Management public, Structura de informare publică.

2013 - 2020

Avocat Definitiv si Titular

Cabinet individual de Avocat Morar Olivia Diana

 • Reprezentare în instanțele judecătorești a clienților;
 • Cunoașterea procedurilor legale reglementate de legislația europeană;
 • Monitorizarea implementării și respectării clauzelor contractelor;
 • Responsabil pentru urmărirea și accelerarea procesului de aprobare internă și externă a tuturor documentelor juridice;
 • Negocierea aspectelor contractuale;

2009 - 2013

Avocat Asociat

„Morar & Asociații” Societate Civila de Avocați

 • Reprezentare în instanțele judecătorești a clienților;
 • Cunoașterea procedurilor legale reglementate de legislația europeană;
 • Avizarea juridică a tuturor documentelor;
 • Responsabil pentru urmărirea și accelerarea procesului de aprobare internă și externă a tuturor documentelor juridice;
 • Negocierea aspectelor contractuale;

2008 - 2013

Evaluator

proiecte finantate de Comitetul De Monitorizare Pentru Mecanismul Financiar Privind Spațiul Economic European SEE din cadrul Ministerului Finantelor.

2007 - 2009

Avocat Definitiv si Titular

Cabinet individual de Avocat Morar Olivia Diana

 • Reprezentare în instanțele judecătorești a clienților;
 • Cunoașterea procedurilor legale reglementate de legislația europeană;
 • Monitorizarea implementării și respectării clauzelor contractelor;
 • Responsabil pentru urmărirea și accelerarea procesului de aprobare internă și externă a tuturor documentelor juridice;
 • Negocierea aspectelor contractuale;

2005 - 2007

Avocat Stagiar

Baroul Bistrița Năsăud

 • Reprezentare în instanțele judecătorești;
 • Redactarea acțiunilor, întâmpinărilor și a altor documente, verificarea și depunerea acestora la instanțele competente;
 • Participarea la procesul de negocieri contractuale;
 • Negocierea aspectelor contractuale conexe;
 • Monitorizarea implementării și respectării clauzelor contractelor;
 • Elaborarea formalităților pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor; analizarea situațiilor complexe în contractele și acordurile comerciale.

Educație și formare

2004-2007

Obținerea definitivatului în avocatură, în urma susținerii examenului de intrare în profesie, efectuării stagiului și a susținerii examenului de definitivat (România)

2003-2004

Masterat
masterată a Facultății de Științe Juridice a Universității din Oradea (România)

2001-2002

Cursuri postuniversitare
absolventă a cursului postuniversitar de psihopedagogie din cadrul Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic a Universității din Oradea (România)

1997-2001

Facultate
licențiată a Facultății de Științe Juridice a Universității din Oradea (Romania)

1993-1997

Liceu
absolventă a Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea (România)

Limba Maternă

Română

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Alte limbi străine

Ascultare

Citire

Interacțiune

Cursivitate

Engleză

B2

B2

B2

B1

B1

Franceză

B1

B1

A2

A2

A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe informatice

Instrumente Microsoft Office

Permis de conducere

permis de conducere categoria B

Abilități de comunicare

Abilități excelente de comunicare, dobândite în urma experienței academice, profesionale:

 • Oratorie;
 • Acuitate și consecvență în gândire;
 • Bun ascultător;
 • Tehnici de comunicare non-verbală (limbajul corpului, contactul vizual, gesturi);
 • Empatia;
 • Tehnici diplomatice;

Aptitudini organizatorice/ manageriale:

Spirit de coordonare, organizare și de echipă: am dobândit această experiență ca urmare a activităților și proiectelor desfășurate, precum și pe durata anilor de studiu.

 • Adaptabilitate;
 • Atenție la detalii;
 • Brand Management;
 • Întocmirea bugetului;
 • Dezvoltarea afacerii;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții;
 • Multitasking;
 • Negociere.

Competențe specifice muncii:

Excelente abilități și calități în ceea ce privește aplicarea și interpretarea legii:

 • Integritate;
 • Atenție la detalii;
 • Interpretarea și aplicarea legilor;
 • Raționament deductiv;
 • Diplomație;
 • Stabilirea rapidă a diverselor raporturi juridice;
 • Instrumentarea probelor;
 • Raționament analitic;

31.01.2023