Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
Links:
marianneacsu.wordpress.com
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Marian Neacșu > Q & I Versiunea pentru printare

Marian NEACȘU
Questions & interpellations in legislature 2008-2012

 1. Question no.93A/25-02-2009
  Strategia de reabilitare a infrastructurii rutiere la nivelul județelor.

 2. Question no.94A/25-02-2009
  Stadiul proceselor de asociere a fermierilor și procesatorilor din România.

 3. Interpellation no.139B/17-03-2009
  Sprijinirea agriculturii și industriei alimentare.

 4. Interpellation no.174B/17-03-2009
  Necesitatea de reabilitare a drumului DN 21 pe segmentul Slobozia-Bărăganu.

 5. Interpellation no.175B/17-03-2009
  Necesitatea intervenției statului român pentru respectarea drepturilor cetățenilor noștri în statele membre ale Uniunii Europene.

 6. Interpellation no.176B/17-03-2009
  Cazarea elevilor din mediul rural care studiază în alte localități decât cea de domiciliu.

 7. Question no.255A/24-03-2009
  Corelarea nivelului stimulentelor acordate personalului ANAF cu nivelul colectării veniturilor.

 8. Interpellation no.287B/22-04-2009
  Plățile restante pentru suprafață aferente anului 2007, care blochează activitatea fermierilor

 9. Interpellation no.288B/22-04-2009
  Lămurirea cadrului legal al inițiativelor consiliilor locale de instalare a dispozitivelor radar.

 10. Interpellation no.402B/19-05-2009
  Modul de acordare a despăgubirilor și compensațiilor cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora.

 11. Interpellation no.562B/23-06-2009
  Stadiul dosarului doamnei Schveninger Aurelia din municipiul Slobozia.

 12. Interpellation no.563B/23-06-2009
  Reglementarea unei noi scheme de ajutor de stat pentru "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole".

 13. Interpellation no.655B/22-09-2009
  Aplicarea neunitară și selectivă la nivelul județelor a Legii 218/2009, de către Autoritatea Rutieră Română, în lipsa unui Ordin al Ministerului privind normele de aplicare a legii menționate.

 14. Interpellation no.691B/22-09-2009
  Legea 41/1994.

 15. Interpellation no.747B/06-10-2009
  Modul de aplicare a scutirii de impozit.

 16. Interpellation no.879B/03-11-2009
  Necesitatea anulării unor măsuri administrative adoptate în condiții ilegale.

 17. Interpellation no.880B/03-11-2009
  Necesitatea anulării unor măsuri administrative adoptate în condiții ilegale.

 18. Interpellation no.881B/03-11-2009
  Necesitatea anulării unor măsuri administrative adoptate în condiții ilegale.

 19. Interpellation no.882B/03-11-2009
  Necesitatea anulării unor măsuri administrative adoptate în condiții ilegale.

 20. Interpellation no.883B/03-11-2009
  Necesitatea anulării unor măsuri administrative adoptate în condiții ilegale.

 21. Question no.1724A/08-02-2010
  Lămuriri cu privire la aplicarea legii și strategiile Ministerului Justiției.

 22. Interpellation no.1079B/09-02-2010
  Măsuri pentru acoperirea lipsei de cadre de poliție în mediul rural.

 23. Interpellation no.1080B/09-02-2010
  Modul de spijinire de către stat a agriculturii și industriei prelucrătoare de produse agricole în anul 2010.

 24. Interpellation no.991B/09-02-2010
  Modul de sprijinire de către stat a agriculturii și industriei prelucrătoare de produse agricole în anul 2010.

 25. Interpellation no.992B/09-02-2010
  Măsuri pentru acoperirea lipsei de cadre de poliție în mediul rural.

 26. Interpellation no.1157B/23-02-2010
  Salvarea societății Urban SA Slobozia și declanșarea unei anchete la Direcția de Sănătate Publică Ialomița pentru diminuarea imixtiunilor politice în activitatea instituției.

 27. Interpellation no.1161B/23-02-2010
  Abuzurile Autorității Rutiere Române și despăgubirea instructorilor de conducere auto autorizați care au fost împiedicați să lucreze în perioada iunie-noiembrie 2009 de către ARR în unele județe.

 28. Interpellation no.1247B/08-03-2010
  Întârzierea răspunsurilor miniștrilor la interpelări și întrebări.

 29. Interpellation no.1262B/09-03-2010
  Lucrările de reabilitare a Școlii de arte și meserii din comuna Săveni, jud.Ialomița sistate de la 1 noiembrie 2009 din lipsă de fonduri.

 30. Interpellation no.1263B/09-03-2010
  Lucrările de reabilitare a Sălii de sport de la Școala din com.Săveni, jud.Ialomița - finalizate și neachitate în totalitate.

 31. Interpellation no.1264B/09-03-2010
  Pasarela peste râul Ialomița - o importantă necesitate cotidiană pentru locuitorii satului Frățilești, com.Săvebi, jud.Ialomița.

 32. Interpellation no.1265B/09-03-2010
  Finanțarea obiectivelor de investiții școlare din mun.Slobozia, jud.Ialomița.

 33. Interpellation no.1266B/09-03-2010
  Construirea unui sediu administrativ pentru Primăria Ograda.

 34. Interpellation no.1267B/09-03-2010
  Extinderea rețelei de alimentare cu apă în com.Ograda, jud.Ialomița.

 35. Interpellation no.1269B/09-03-2010
  Sistemul de iluminat public în com.Săveni, jud.Ialomița.

 36. Interpellation no.1289B/09-03-2010
  Emiterea unor avize solicitate de autoritățile publice locale din com.Gheorghe Lazăr, jud.Ialomița.

 37. Interpellation no.1290B/09-03-2010
  Necesitatea perdelelor forestiere și a lucrărilor de reconstrucție ecologică în comunele Colegiului 2 Slobozia - Bucu, Cosâmbești, Gheorghe Lazăr, Mărculești, Ograda, Scânteia, Sudiți, Valea Ciorii.

 38. Interpellation no.1343B/09-03-2010
  Precizări privind momentul demarării lucrărilor la Casa de cultură a orașului Țăndărei, finanțate prin Compania Națională de Investiții.

 39. Interpellation no.1344B/09-03-2010
  Sprijinirea unor importante obiective de investiții din mun.Slobozia, jud.Ialomița care necesită includerea în programele Ministerului.

 40. Question no.2443A/31-03-2010
  Efecte păgubitoare pentru statul român generate de lipsa de inițiativă a Ministerului Justiției.

 41. Question no.2868A/10-05-2010
  Excluderea de la accesarea Programului "Prima Casă" a tinerilor cărora li se acordă terenuri pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003.

 42. Interpellation no.1694B/11-05-2010
  Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 43. Interpellation no.1695B/11-05-2010
  Strategia Guvernului de sprijinire a întreprinderilor și de diminuare a șomajului.

 44. Question no.3024A/25-05-2010
  Tergiversarea îndeplinirii atribuțiilor de către Ministerul Justiției și de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

 45. Interpellation no.1768B/26-05-2010
  Tergiversarea rambursării TVA către întreprinderile private peste termenul legal - o măsură ordonată sau simplă neglijență a Direcțiilor teritoriale?

 46. Question no.3701A/30-06-2010
  Intențiile ministerului de desființare a Gărzii Financiare, în contextul "luptei dure contra evaziunii fiscale".

 47. Interpellation no.2227B/05-10-2010
  Stadiul concedierilor colective efectuate de către Guvernul României, potrivit OUG nr.9/2010.

 48. Question no.4454A/20-10-2010
  Demiterea directorului filialei Romsilva Ialomița.

 49. Question no.4540A/27-10-2010
  Refuzul aplicării legii de către Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România-Film".

 50. Question no.4614A/03-11-2010
  Lămuriri suplimentare privind activitatea de control încrucișat și reglementarea acesteia.

 51. Interpellation no.2424B/09-11-2010
  Modalitatea de alocare a fondurilor pentru școli prin HG 1033/2010.

 52. Interpellation no.2425B/09-11-2010
  Acțiunile sindicale desfășurate în jud.Ialomița în cursul lunii octombrie.

 53. Interpellation no.2426B/09-11-2010
  Aplicarea criteriilor de prioritizare ale Programului "Reabilitare și modernizare - 10000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local".

 54. Interpellation no.2427B/09-11-2010
  Presiunile reprezentaților Autorității Rutiere Române - filiala Ialomița asupra unor transportatori pentru împiedicarea acțiunilor de protest sindicale.

 55. Interpellation no.2556B/23-11-2010
  Strategia Guvernului privind schimbarea statutului sau reorganizarea Gărzii Financiare.

 56. Interpellation no.2721B/08-02-2011
  Modul de finanțare a proiectelor locale din jud.Ialomița.

 57. Interpellation no.2722B/08-02-2011
  Stadiul aplicării prevederilor legale referitoare la taxarea inversă a TVA.

 58. Interpellation no.2723B/08-02-2011
  Finanțare pentru reabilitarea unor drumuri de interes local din jud.Ialomița.

 59. Interpellation no.2724B/08-02-2011
  Finanțare pentru reabilitarea unor sisteme de alimentare cu apă din jud.Ialomița.

 60. Interpellation no.2781B/08-02-2011
  Desființarea Spitalului orășenesc din Țăndărei - o eroare care trebuie reparată.

 61. Interpellation no.2797B/09-02-2011
  Angajări în sectorul bugetar.

 62. Interpellation no.2805B/16-02-2011
  Implicațiile desființării ANSVSA pentru interesul public general și pentru interesele private restrânse.

 63. Question no.5801A/02-03-2011
  Conturile tuturor unităților administrativ-teritoriale blocate abuziv de Prefectul jud.Ialomița.

 64. Interpellation no.2994B/08-03-2011
  Explicații privind neîndeplinirea în ultimii ani a obligației de actualizare a unor acte normative de către Ministerul Finanțelor Publice.

 65. Question no.6375A/13-04-2011
  Includerea unui obiectiv de investiții din jud.Ialomița, lucrare în continuare pe lista obiectivelor finanțate în anul 2011.

 66. Question no.6376A/13-04-2011
  Lipsa lămuririlor solicitate prin interpelarea 2805B/2011.

 67. Question no.6468A/27-04-2011
  Alocarea de fonduri pentru așezămintele religioase românești din Israel.

 68. Interpellation no.3222B/10-05-2011
  Modul de finanțare a unor investiții anunțate de MDRT.

 69. Question no.6650A/18-05-2011
  Necesitatea unei revizuiri temeinice a cadrului legal privind "centrele de permanență".

 70. Question no.6651A/18-05-2011
  Revizuirea Contractului-Cadru pentru anii 2011-2012 în interesul pacienților și al medicilor.

 71. Interpellation no.3278B/24-05-2011
  Lămuriri privind activitatea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 72. Question no.7034A/22-06-2011
  Situația juridică a Cinematografului Ialomița și Grădinii de vară aferente din mun.Slobozia, jud.Ialomița.

 73. Question no.7068A/22-06-2011
  Aplicarea măsurilor de disponibilizare a angajaților MAI.

 74. Question no.7437A/28-09-2011
  Poziția oficială a BNR față de instituțiile democratice de bază, respectiv Parlamentul.

 75. Interpellation no.3574B/04-10-2011
  Demersurile efectuate de Guvern privind stabilirea și recuperarea unei creanțe istorice față de Germania.

 76. Interpellation no.3705B/26-10-2011
  Revizuirea legislației privind aplicarea Programului guvernamental "Laptele și cornul".

 77. Interpellation no.3723B/01-11-2011
  Stadiul finanțării proiectului "Centru social Sfinții Împărați Constantin și Elena" din sat Iazu, com.Scânteia.

 78. Interpellation no.3730B/01-11-2011
  Stadiul de finanțare al obiectivului de investiții aprobat pentru finanțare "DC55; Gheorghe Lazăr DJ203F - DN2A extindere; 1+850-6+850", din jud.Ialomița.

 79. Interpellation no.3781B/09-11-2011
  Depășirea termenului de depunere a proiectului Legii Bugetului de stat la Parlament.

 80. Question no.7834A/15-11-2011
  Activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

 81. Interpellation no.3978B/21-02-2012
  Stadiul finanțării proiectului 2Centru social Sfinții Împărați Constantin și Elena" din sat Iazu, com.Scânteia.

 82. Interpellation no.3987B/21-02-2012
  Lipsa metodologiei privind activitatea de evaluare a copiilor cu dizabilități, după 1 an de la intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale nr.1/2011.

 83. Interpellation no.3988B/21-02-2012
  Înființarea instanțelor de tutelă prevăzute de noul Cod Civil.

 84. Interpellation no.3989B/21-02-2012
  Intrarea în vigoare a noii Legi a asistenței sociale.

 85. Interpellation no.4077B/06-03-2012
  Dificultate de încadrare a personalului necesar la DSP Ialomița.

 86. Interpellation no.4078B/06-03-2012
  Necesitatea de revizuire a numărului de paturi stabilit pentru jud.Ialomița.

 87. Interpellation no.4079B/06-03-2012
  Perspectivele de reînființare a spitalului orășenesc Țăndărei, jud.Ialomița.

 88. Interpellation no.4244B/24-04-2012
  Reglementarea nedreptății constatate de Curtea Constituțională, privind reținerea CAS în cazul pensionarilor, situație care generează neliniște publică și un mare număr de procese.

 89. Question no.9047A/28-05-2012
  Lămuriri privind Strategia de restructurare a CN Poșta Română.

 90. Question no.9048A/28-05-2012
  Lămuriri privind Strategia de restructurare a CN Poșta Română.

 91. Interpellation no.4307B/11-09-2012
  Trecerea Casei Agronomului din Ialomița în subordinea Consiliului Județean.

 92. Question no.9335A/17-10-2012
  Ocuparea forței de muncă în jud.Ialomița.

 93. Question no.9336A/17-10-2012
  Infracționalitatea juvenilă în jud.Ialomița.

 94. Question no.9337A/17-10-2012
  Acte administrative.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 february 2023, 2:15
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro