Curriculum Vitae
Parliamentary activity
1996-2000 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 1996-2000 > Chamber of Deputies > Petru Bejinariu > Q & I Versiunea pentru printare

Petru BEJINARIU
Questions & interpellations in legislature 1996-2000

 1. Question no.44A/14-03-1997
  Ce scrie în proiectul Tratatului dintre România și Ucraina privind teritoriile din Bucovina și Basarabia și populația românească?

 2. Interpellation no.62B/30-04-1997
  Care sunt măsurile concrete luate în scopul păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a populației românești vremelnic aparținând Ucrainei?

 3. Question no.93A/07-05-1997
  Când veți realiza transmisiuni directe, după o grilă de program riguros alcătuită, alternativ de la Camera Deputaților și de la Senat, fără prelucrări, trunchieri și ajustări?

 4. Interpellation no.100B/08-09-1997
  Care sunt proiectele și datele înfăptuirii lor în domeniul turismului, până în anul 200, în jud. Suceava?

 5. Interpellation no.112B/22-09-1997
  Ce ați întreprins pentru menținerea școlilor și claselor paralele românești din regiunea Cernăuți și pentru aniversarea a 500 ani de la victoria românilor moldoveni în bătălia de la Codrii Cosminului?

 6. Interpellation no.6PM/30-09-1997
  Care este politica demografică a actualului Guvern?

 7. Interpellation no.118B/07-10-1997
  Când veți introdece în grila de programe transmisiunile directe de la Parlamentul României și ce durată veți acorda în program acestor emisiuni?

 8. Interpellation no.136B/04-11-1997
  Referitor la sfințirea bisericii din satul Hrusăuț, jud.Suceava.

 9. Interpellation no.160B/19-11-1997
  Referitor la conservarea spațiilor care nu vor fi cumpărate din municipiul Rădăuți, județul Suceava.

 10. Question no.257A/10-12-1997
  Care este stadiul realizării practice a Euroregiunii Prutului Superior și când credeți că această formă de conlucrare regională va funcționa în avantajul României, Ucrainei și Basarabiei?

 11. Question no.258A/10-12-1997
  Referitor la Tratatul româno-ucrainian pentru apărarea intereselor românilor din nordul Bucovinei (Cernăuți).

 12. Interpellation no.172B/15-12-1997
  Referitor la spațiile cu altă destinație decât de locuit din municipil Rădăuți, județul Suceava.

 13. Question no.280A/24-12-1997
  Referitor la escrocheriei firmei Silver Beach Holidays care contra sumei de 8 milioane lei promit excursii în Spania.

 14. Question no.296A/04-02-1998
  Solicit precizare în legătură cu proiectele dezvoltate de Ministerul Agriculturii până în 2000 privind menținerea și dezvoltarea Hergheliei Rădăuți și organizarea de concursuri naționale hipo.

 15. Question no.313A/11-02-1998
  Există vreo investiție până în anul 2000 pentru dezvoltarea bazei turistice de la Putna?

 16. Interpellation no.197B/24-02-1998
  Precizați dacă aveți în vedere prin Bugetul de stat pe anul 1998 efectuarea lucrărilor de infrastructură pentru apărarea localităților: Ulma, Brodina, Straja, Vicov de Sus, Bilca și Frătăuții Noi din Bucovina, care prin Tratatul româno-ucra

 17. Question no.321A/25-02-1998
  Aveți în vedere investiții și alte demersuri privind activitatea sportivă pentru județul Suceava și în special pentru municipiul Rădăuți?

 18. Question no.331A/04-03-1998
  Care este situația Caselor de Cultură cu preponderență în mediul rural?

 19. Interpellation no.213B/18-03-1998
  Referitor la oprirea producției sub incidența Ordonanței de urgență nr.82/1997 la SAB Rădăuți producătoare de alcool etilic de fermentație, bere, amidon, dextrină.

 20. Interpellation no.232B/22-04-1998
  Referitor la construcția blocului de locuințe nr.19 din municipiul Rădăuți, pentru cadrele militare de la Unitatea de Grănieceri.

 21. Question no.371A/29-04-1998
  Aveți în vedere introducerea în grila de program săptămânal a transmisiunilor directe de la Parlament?

 22. Interpellation no.240B/05-05-1998
  Aveți în vedere inițierea de programe pentru dezvoltarea agroturismului în județul Suceava?

 23. Question no.382A/13-05-1998
  Precizați cum sunt aplicate prevederile art.13 din Tratatul româno-ucrainiean în domeniul învățământului de către autoritățile ucrainiene.

 24. Interpellation no.254B/19-05-1998
  Cum acționați pentru menținerea școlii romînești în regiunea Cernăuți?

 25. Interpellation no.267B/02-06-1998
  Aveți programe speciale cu finanțare asigurată pentru manifestări aniversare (ex. Adunarea de la Blaj)?

 26. Question no.403A/03-06-1998
  Referitor la taxele impuse societăților comerciale cu capital social mic.

 27. Question no.425A/17-06-1998
  Referitor la noile norme impuse de Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Suceava.

 28. Question no.445A/02-09-1998
  Referitor la cetățeanul Poleac Vasile care a contractat cu RAUCL un apartament la prețul de 31 mil. lei, iar actualmente i se solicită 48 mil. lei.

 29. Question no.446A/02-09-1998
  Referitor la creșterea vacilor de lapte din jud. Suceava.

 30. Interpellation no.272B/08-09-1998
  Referitor la depunătorii CEC a sumelor pentru autoturisme.

 31. Interpellation no.286B/22-09-1998
  Referitor la atitudinea autorităților Ucrainiene față de învățământul în limba română la școlile din Ucraina.

 32. Question no.481A/23-09-1998
  Care sunt cerințele UDMR după eventuala înființare a Universității maghiare de stat?

 33. Question no.496A/30-09-1998
  Referitor la învățământul superior particular.

 34. Interpellation no.298B/06-10-1998
  Referitor la decalajul pensiilor.

 35. Question no.548A/28-10-1998
  Referitor la data când va putea începe să funcționeze Consulatul român de la Cernăuți și ce organigramă va avea.

 36. Interpellation no.316B/03-11-1998
  Referitor la înființarea Universității de stat maghiare.

 37. Interpellation no.331B/17-11-1998
  Referitor la măsurile concrete preconizate pentru sprilinirea zootehniei, în jud.Suceava.

 38. Question no.619A/09-12-1998
  Referitor la veteranii de război și completarea legii 44/1994 ]n favoarea acestor "eroi în viață ai neamului".

 39. Question no.620A/09-12-1998
  Referitor la activitatea de cercetare din rețeaua Academiei Române, dacă se va aloca a 5-a parte din cât se dă MEN.

 40. Interpellation no.349B/29-12-1998
  Care sînt motivele amânăriii aplicarii legii 189/1998

 41. Question no.669A/10-02-1999
  Referitor la scutirea cu 50% la impozite pe locuințe ale pensionarilor din jud.Suceava.

 42. Question no.670A/10-02-1999
  Referitor la cunoașterea în scop de informare a numelui și prenumelui, pregătirea, profesia șietnia membrilor părții române din Comisia Interguvernamentale pentru aplicarea Tratatului de bază dintre România și Ucraina.

 43. Interpellation no.367B/23-02-1999
  Referitor la ce demersuri administrative luați pentru apărarea arhitecturii naționale, a sistematizării așezărilor rurale.

 44. Interpellation no.374B/09-03-1999
  Referitor la județul Suceava, dacă se are în vedere promovarea unui program de dezvoltare a turismului și agroturismului.

 45. Question no.700A/10-03-1999
  Dacă se are în vedere proiectarea și sprijinirea unor lucrări la Sistemul hidrotehnic Siretul superior între com.Rogojești și com.Grămești pe râul Siret.

 46. Interpellation no.392B/23-03-1999
  Referitor la cum se vor acoperi pentru populația și administrația locală a municipiului Rădăuți cele 10 miliarde lei necesare procurării pentru încălzirea apartamentelor în iarna anului 1999.

 47. Question no.721A/24-03-1999
  Solicită să știe cum gândește domnul ministru Ioan Mureșan să sprijine zootehnia în jud.Suceava.

 48. Interpellation no.415B/07-04-1999
  Care sunt demersurile Ministerului Culturii pentru executarea monumentului lui Eminescu și pentru reînălțarea lui în Cernăuți.

 49. Question no.743A/14-04-1999
  Care sunt sursele financiare concrete pentru administrația și populația jud.Suceava.

 50. Question no.744A/14-04-1999
  Referitor la negocierile cu Ucraina, în privința Insulei Șerpilor.

 51. Interpellation no.439B/21-04-1999
  Dacă România, nefiind membră NATO, va avea asigurată securitatea.

 52. Question no.750A/21-04-1999
  Referitor la remunerația salariaților sanitar-veterinar.

 53. Question no.753A/28-04-1999
  Referitor la situația școlii generale "Dimitrie Onciu" Straja și a Liceului "Ion Nistor" Vicov de Sus.

 54. Interpellation no.452B/04-05-1999
  Referitor la situația copiilor intituționalizați în Centrele de plasament.

 55. Interpellation no.470B/18-05-1999
  Referitor la organizarea concursurilor pentru ocuparea catedrelor vacante.

 56. Interpellation no.476B/01-06-1999
  Referitor la trecerea unor drumuri județene în categoria drumurilor naționale.

 57. Question no.820A/09-06-1999
  Referitor la măsurile concreate preconizate pentru diminuarea consecințelor distructive asupra mediului.

 58. Interpellation no.507B/14-06-1999
  Referitor la scrisoarea unor intelectuali români din Transilvania și Banat prin care aceștia ar urma să ceară autonomia acestor provincii.

 59. Question no.830A/16-06-1999
  Referitor la deschiderea unei secții de limbă și literatură ucraineană la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava.

 60. Question no.831A/16-06-1999
  Referitor la cetățenii din zona Dornelor.

 61. Question no.832A/16-06-1999
  Referitor la demersuri în vederea ușurării trecerii românilor înspre și dinspre Cernăuți și respectiv Suceava.

 62. Question no.846A/23-06-1999
  Referitor la oprirea produselor de carne și ouă din Belgia, Germania sau Franța.

 63. Interpellation no.522B/29-06-1999
  Referitor la pensionarii proveniți din toate domeniile de activatate care sunt nemulțumiți de nivelul scăzut al pensiilor.

 64. Question no.881A/08-09-1999
  Referitor la ce manifestări se vor desfășura în județul Suceava în "Anul Eminescu".

 65. Question no.882A/08-09-1999
  Dacă Agenția Națională de Turism are în vedere demersuri în inițierea, susținerea în diferite forme pentru turismul modern în jud.Suceava.

 66. Question no.908A/15-09-1999
  Care sunt cauzele retragerii subvențiilr ziarului "Plai românesc".

 67. Interpellation no.555B/21-09-1999
  Referitor la Bankcoop, Filiala Rădăuți, care nu mai face plăți.

 68. Interpellation no.556B/21-09-1999
  Referitor la conducerea activității economice și sociale din România predominant prin Ordonanțe ale Guvernului, cu ocolirea sau chiar ignorarea Parlamentului.

 69. Question no.936A/29-09-1999
  Referitor la pensionarii din România.

 70. Question no.937A/29-09-1999
  Referitor la lucrări de consolidare și dacă va finanța mari valori de arhitactură și artă între care multe biserici și mânăstiri.

 71. Question no.943A/06-10-1999
  Referitor la turnarea fundației pentru statuia Poetului nostru Național, "Eminescu" și reacția poporului ucrainean.

 72. Question no.944A/06-10-1999
  Referitor la manualul de istorie pentru casa a XII-a, care este un atentat la istoria națională.

 73. Question no.945A/06-10-1999
  Referitor la reamplasarea în municipiul Arad a monumentului Reconcilierii.

 74. Question no.947A/13-10-1999
  Referitor la situația economică a Hergheliei Rădăuți.

 75. Interpellation no.598B/19-10-1999
  Referitor la situația economică a jud.Suceava.

 76. Question no.955A/20-10-1999
  Care sunt cauzele tărăgănării normelor metodologice privind subvenționarea a 50% din prețul motorinei folosite în agricultură.

 77. Interpellation no.605B/02-11-1999
  Referitor la unitatea de exploatare a sulfului din comuna Șaru Dornei, jud.Suceava care continuă să polueze atmosfera.

 78. Interpellation no.606B/02-11-1999
  Referitor la care este stadiul cercetării și aplicării de tehnologii pentru reciclarea deșeurilor și dacă MIC lucrează împreună cu MAPPM și ANTDI.

 79. Question no.976A/03-11-1999
  Referitor la gradul de insecuritate din România.

 80. Question no.1014A/24-11-1999
  Referitor la situația copiilor instituționalizați din județul Suceava.

 81. Question no.1015A/24-11-1999
  Referitor la activitatea domnului deputat Vichentie Nicolaiciuc, în Comisia mixtă România-Ucraina.

 82. Question no.1016A/24-11-1999
  Referitor la reluarea în anul 2000 a lucrărilor la reconstrucția podului de la Talpa.

 83. Question no.1019A/30-11-1999
  Referitor la asigurarea sănătății din România.

 84. Question no.1031A/08-12-1999
  Referitor la modul cum va sprijini Ministerul Muncii și Protecției Sociale integrarea socială a segmentului populației școlare din învățământul special.

 85. Interpellation no.645B/08-12-1999
  Referitor la sarea de la cunoscuta salină Cacica, jud.Suceava.

 86. Interpellation no.650B/14-12-1999
  Referitor la stadiul negocierilor pentru parafarea, semnarea și ratificarea Tratatului politic dintre România și Republica Moldova.

 87. Interpellation no.651B/14-12-1999
  Referitor la unitatea de exploatare de la Vatra Dornei care continuă să polueze atmosfera cu hidrogen sulfurat și dioxid de sulf.

 88. Question no.1038A/15-12-1999
  Referitor la comunitățile românești din regiunea Cernăuți care se confruntă cu mari greutăți în privința școlii.

 89. Question no.1039A/15-12-1999
  Referitor la noile programe și manuale de Limba și literatura română elaborate "într-o manieră antinațională".

 90. Question no.1043A/29-12-1999
  Referitor la înființarea Centrului Cultural la Cernăuți sau Kiev și când vă propuneți să-l puneți în lucrare?

 91. Question no.1045A/02-02-2000
  Referitor la măsurile specifice în școli pentru apărarea tineretului școlar împotriva drogurilor.

 92. Question no.1046A/02-02-2000
  Referitor la lipsa statului pentru producția agricolă, diferența mare a prețurilor între produsele industriale și cele agricole care a dus România pe penultimul loc în Europa.

 93. Question no.1047A/02-02-2000
  Referitor la indexarea pensiilor.

 94. Interpellation no.673B/08-02-2000
  Referitor la măsurile concrete care le aveți în vedere pentru ocrotirea ornitofaunei Delta Dunării.

 95. Interpellation no.674B/08-02-2000
  Referitor la poetul Mihai Gălățeanu, din Suceava.

 96. Question no.1085A/15-02-2000
  Referitor la înființarea Centrului Cultural la Cernăuți sau Kiev.

 97. Interpellation no.683B/15-02-2000
  Referitor la care au fost motivele pentru care Instanțele de judecată din jud.Cluj și Constanța au hotărât ca ilegal conflictul de muncă dintre sindicate și Inspectoratul Școlar județean.

 98. Question no.1095A/22-02-2000
  Referitor la cetățenii care au achitat sume de bani la Agențiile CEC pentru cumpărarea de autoturisme Dacia 1300.

 99. Interpellation no.719B/29-02-2000
  Referitor la activitatea de comerț exterior.

 100. Question no.1126A/01-03-2000
  Referitor la situația învățământului general și gratuit din România.

 101. Question no.1142A/08-03-2000
  Referitor la monumentele din orașele Rădăuți, Gura Humorului și Vatra Dornei care sunt în pericol fie și la un grad mic de seismicitate.

 102. Interpellation no.738B/14-03-2000
  Referitor la recrutarea forței de muncă pentru străinătate.

 103. Question no.1155A/22-03-2000
  Care este atitudinea practică a MTS față de proliferarea manifestărilor neneducative din societatea românească?

 104. Question no.1173A/04-04-2000
  Referitor la demersurile imediate în scopul protecției populației școlare din învățământul primar și gimnazial.

 105. Question no.1174A/04-04-2000
  Referitor la participarea separată România și Transilvania, la cea de-a 23-a ediție a Târgului de turism de la Budapesta.

 106. Question no.1175A/04-04-2000
  Referitor la admiterea în liceu pe baza mediei din clasele gimnaziale și a examenului de capacitate care introduce în școala românească o mare inegalitate de șanse pentru elevi.

 107. Interpellation no.784B/10-04-2000
  Dacă se are în vedere modificarea OUG nr.49/1999 și a OG care aprobă metodologia de salarizare în Regiile autonome.

 108. Question no.1186A/11-04-2000
  Referitor la comunitățile românești din regiunea Cernăuți.

 109. Question no.1187A/11-04-2000
  Referitor la sprijinirea în plan economic a Hergheliei Rădăuți.

 110. Question no.1188A/11-04-2000
  Referitor la cum va sprijini MMPS integrarea socială a copiilor aflați în dificultate (neuropsihici).

 111. Question no.1225A/10-05-2000
  Referitor la privatizarea regiei tutunului.

 112. Question no.1226A/10-05-2000
  Referitor la concursurile ce se vizionează pe postul național de televiziune.

 113. Interpellation no.801B/16-05-2000
  Referitor la stadiul pregătirilor pentru valorificarea economică și când Compania Națională "Apele Române"SA va începe activitatea economică la Acumularea Rogojești.

 114. Interpellation no.802B/16-05-2000
  Referitor la OG 49/2000.

 115. Question no.1233A/17-05-2000
  Referitor la măsurile pe care le aveți în vedere pentru apărarea pădurii împotriva tăierilor în afara normelor regimului silvic în jud.Suceava.

 116. Interpellation no.813B/06-06-2000
  Referitor la soluționarea statutului Insulei Șerpilor.

 117. Question no.1243A/07-06-2000
  Referitor la măsurile promovate și finanțate de MAPPM pentru ocrotirea mediului în anul 2000 în județul Suceava.

 118. Question no.1244A/07-06-2000
  Referitor la nemulțumirea pensionarilor față de pensiile mici.

 119. Question no.1245A/07-06-2000
  Referitor la conflictul apărut între două familii din comuna Straja, jud.Suceava, respectiv Petru Popescu și Viorica Băimăcean.

 120. Question no.1249A/13-06-2000
  Referitor la amenajările de la punctele de trecere la granița cu Ucraina.

 121. Interpellation no.819B/20-06-2000
  Referitor la proliferarea învățământului particular.

 122. Interpellation no.821B/20-06-2000
  Referitor la delegațiile din Jud.Suceava și Botoșani care au fost neglijate de consul și de domnul ambasador cu ocazia dezvelirii statuii lui Mihai Eminescu.

 123. Interpellation no.835B/12-08-2000
  Referitor la prevederile de bază ale Tratatului de parteneriat priveligiat și cooperare între România și Republica Moldova.

 124. Question no.1254A/05-09-2000
  Referitor la cei 12 rectori dacă funcționează legal pe post în Universitățile din România.

 125. Question no.1256A/05-09-2000
  Referitor la modul în care a fost reglementată admiterea în liceu în sesiunea iulie 2000.

 126. Question no.1257A/05-09-2000
  Referitor la situația populației românești din județele Harghita și Covasna.

 127. Question no.1258A/05-09-2000
  Referitor la intrarea în legalitate cu construcția de vile și oprirea altor amplasări și construcții de acest fel.

 128. Question no.1259A/06-09-2000
  Referitor la distrugerile și tăierile din pădurile județului Suceava.

 129. Interpellation no.834B/12-09-2000
  Referitor la cetățenii care au depus bani la CEC în contul fostului IDMS pentru procurarea de autoturisme DACIA.

 130. Question no.1267A/13-09-2000
  Referitor la ce măsuri v-a adopta MAA pentru sprijinirea financiară a lucrărilor agricole din toamna anului 2000.

 131. Interpellation no.843B/26-09-2000
  Referitor la starea deplorabilă în care se găsesc gările CFR.

 132. Interpellation no.844B/26-09-2000
  Atitudinea României față de Republica Moldova.

 133. Question no.1291A/27-09-2000
  Referitor la stațiunile turistice din România.

 134. Interpellation no.861B/10-10-2000
  Referitor la posibilitatea tinerilor din Republica Moldova și Nordul Bucovinei de a-și face studiile în România.

 135. Interpellation no.862B/10-10-2000
  Referitor la SC ISPIF SA.

 136. Question no.1306A/18-10-2000
  Referitor la programul TVR 1.

 137. Question no.1307A/18-10-2000
  Referitor la falsurile practicate în eliberarea diplomelor de medic stomatolog.

 138. Interpellation no.873B/24-10-2000
  Referitor la protejarea mediului înconjurător prin tehnologii de reciclare.

 139. Interpellation no.874B/24-10-2000
  Referitor la reglementări clare și ferme în vederea pregătirii militare a tineretului din România.

 140. Question no.1310A/25-10-2000
  Referitor la suplimentarea fondurilor bănești pentru institutele de cercetare din România.

 141. Question no.1312A/31-10-2000
  Referitor la ce măsuri are în vedere MEN, mai cu seamă pentru românii din Harghita și Covasna, să învețe în școală în limba română.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 july 2024, 20:15
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro