Nicolae GROZA
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 70/10.03.1998   Propunere legislativă privind Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliilor de Administrație și conducerile executive ale societăților/companiilor naționale, regiilor autonome, societăților comerciale cu capital majoritar de stat. respinsa
definitiv
2. 76/16.03.1998   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 79/23.02.2000   Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea Fondului național de protejare a producătorilor agricoli împotriva calamităților naturale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 102/24.04.1998   Propunere legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România. respinsa
definitiv
5. 134/20.04.1999   Propunere legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 144/22.03.2000   Propunere legislativă privind interzicerea exportului unor materii prime lemnoase. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
7. 154/04.05.1999   Propunere legislativă de modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 183/12.04.2000   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii sponsorizării nr.32/1994 clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
9. 184/12.04.2000   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea în țară a specialiștilor tineri. respinsa
definitiv
10. 208/31.05.1999   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990, cu modificările și completările din Legea nr.12/1998 și Ordonanța Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerțului. respinsa
definitiv
11. 262/08.09.1998 L293/1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat. Lege 171/2001
12. 266/30.06.1999   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.158/1997 și a Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol. respinsa
definitiv
13. 267/30.06.1999   Propunere legislativă privind sprijinirea și întrajutorarea sinistraților din zonele calamitate. respinsa
definitiv
14. 282/09.07.1999   Propunere legislativă pentru organizarea cooperației agricole. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
15. 496/02.10.2000   Propunere legislativă privind despăgubirea investitorilor FNI. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
16. 514/16.12.1999 L329/2000 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești. Lege 290/2002