Adrian-Miroslav MERKA
Photos

Domnul deputat Ciprian-Constantin Șerban, liderul Grupului parlamentar al PSD, doamna deputat Mara-Daniela Calista, vicepreședintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, domnul deputat Ștefan-Ovidiu Popa, membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și domnul deputat Adrian-Miroslav Merka, membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, au participat, din partea Camerei Deputaților, la nominalizarea Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), la Audierile parlamentare ale Uniunii Interparlamentare (UIP) la Națiunile Unite, care au avut loc la sediul ONU din New York, în perioada 8-9 februarie 2024. Tema generală de dezbatere a fost: „Să punem capăt conflictelor: direcții de acțiune pentru un viitor pașnic”.

12 februarie 2024