Vasile MIHALACHI
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 337/29-06-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 374/2002
2. 437/12-09-2002  Proiect de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. Lege 646/2002
3. 470/26-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România. Lege 25/2003
4. 472/04-09-2001  Proiect de Lege privind Zootehnia. Lege 72/2002
5. 479/01-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobile ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate. Lege 78/2003