Mircea LEONTE
Curriculum Vitae

Date biografice

n. 15 februarie 1930, Iași,județul Iași; căsătorit., doi copii.

Studii

Universitatea "Alexandru loan Cuza" din lași, Facultatea de Chimie; doctor în chimie.

Activitate profesională

profesor; cadru didactic universitar; autor a 100 de lucrări științifice și 14 brevete de invenție.

Activitate politică

membru FDSN (1992); deputat FDSN (septembrie 1992); membru al Grupului parlamentar al PDSR.

Activitate parlamentară

membriu al Comisiei pentru politică externă; membru supleant în Comisia Parlamentară a Consiliului Europei; membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania.