Iulian IANCU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail iiulian.2007@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii06.10.1960
Sex MasculinEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

2004 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat, Președinte, Comisia pentru industrii și servicii

Activități și responsabilități principale

Elaborare legislație sectorul industrie și servicii

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

LegislativPerioada

2017 - 2019

Funcția sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Numele și adresa angajatorului

Universitatea de Petrol și Gaze PloieștiPerioada

2017 - 2019

Funcția sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice BucureștiPerioada

2016 - 2019

Funcția sau postul ocupat

Cercetător științific asociat

Activități și responsabilități principale

Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile și Eficiența Energetică

Numele și adresa angajatorului

Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române „Costin C. Kirițescu”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Departament eficiență energetică și surse regenerabile de energiePerioada

2000 - 2004

Funcția sau postul ocupat

Secretar de stat, Ministerul Industriei și Resurselor

Activități și responsabilități principale

Administrarea sectorului energetic, petrolier de gaze și minier

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Industriei și Resurselor

Tipul activității sau sectorul de activitate

Sectorul energeticPerioada

2000

Funcția sau postul ocupat

Președinte

Activități și responsabilități principale

Reglementare și implementare sistem legislativ în domeniul gazelor naturale

Numele și adresa angajatorului

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Sectorul gaze naturale și petrolPerioada

1999 - 2000

Funcția sau postul ocupat

Director General Adjunct

Activități și responsabilități principale

Management implementare proiecte de investiții

Numele și adresa angajatorului

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Implementare proiecte de investiții gaze naturalePerioada

1998 - 1999

Funcția sau postul ocupat

Director Exploatare

Activități și responsabilități principale

Management implementare proiecte de investiții

Numele și adresa angajatorului

S.C. Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureș

Tipul activității sau sectorul de activitate

Implementare proiecte de investiții distribuție gaze naturalePerioada

1990 - 1998

Funcția sau postul ocupat

Director

Activități și responsabilități principale

Management implementare proiecte de investiții

Numele și adresa angajatorului

Romgaz R.A., I.R.I.D.G.N. Târgu Mureș, Regionala D.G.N. Mediaș

Tipul activității sau sectorul de activitate

Implementare proiecte de investiții gaze naturalePerioada

1987 - 1989

Funcția sau postul ocupat

Șef secție

Numele și adresa angajatorului

Romgaz R.A., I.R.I.D.G.N. Târgu Mureș, Regionala D.G.N. MediașPerioada

1985 - 1987

Funcția sau postul ocupat

Inginer stagiar

Numele și adresa angajatorului

Romgaz R.A., I.R.I.D.G.N. Târgu Mureș, Regionala D.G.N. MediașEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2010 - 2012

Calificarea / diploma obținută

Absolvent Școală postdoctorală

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Surse regenerabile de energie:Managementul surselor regenerabile de energie;

Potențialul surselor regenerabile de energie;evaluarea potențialului energetic al SRE.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia Română- Institutul Național de Cercetări Economice - INCE

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

InternaționalPerioada

2004 - 2007

Calificarea / diploma obținută

Doctor în științe economice

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul strategic, Managementul de Proiect, Management financiar-bancar,

Managementul Resurselor umane, Managementul surselor energetice,

Managementul Fondurilor structurale europene; Managementul achizițiilor și desfacerii

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Ovidiu Șincai

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

NaționalăPerioada

1998 - 2001

Calificarea / diploma obținută

Doctor în științe

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea de Petrol și GazePerioada

1998 - 1999

Calificarea / diploma obținută

Auditor de terță parte

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

AFAQ Ascert InternationalPerioada

1993 - 1998

Calificarea / diploma obținută

Diploma profesională în management

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

The Effective Manager

Managing Customer and Client Relation

Accounting for Managers

Managing Development and Change

Managing Resources for the Market

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

The Open University Business School, OxfordPerioada

1986 - 1987

Calificarea / diploma obținută

Diploma de absolvire a cursului postuniversitar pentru specializarea tehnică în domeniul gazelor

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea BucureștiPerioada

1980 - 1985

Calificarea / diploma obținută

Inginer - specialitatea petrol și gaze

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

NaționalăAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

 

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

Limba Engleză

f. bine f. bine f. bine f. bine f. bine

Limba Franceză

bine bine bine bine bineCompetențe și abilități sociale

Competențe și abilități organizatorice

Competențe și aptitudini tehnice

 • managementul implementării proiectelor de investiții;
 • managementul de proiect, strategii de comunicare si marketing;
 • managementul relațiilor publice & autorități publice locale;
 • consultanta si managementul investițiilor pentru sectorul privat;
 • managementul negocierii si comunicării;
 • managementul Fondurilor structurale și de coeziune europene;
 • managementul proceselor de sinteză, strategice și legislative.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

 • aplicare IT: Windows Word, Excel, Power Point, Citrix

Permis de conducere

 • Categoria B

Experiența managerială în programe/proiecte naționale/internaționale

Program/Proiect Funcție Perioada
Elaborare legislație națională și norme de aplicare în domeniul energiei, transportului, concurenței, reglementărilor în energie, turism, protecția consumatorului, servicii Responsabil al echipei de lucru - Comisie parlamentară 2002 - 2019
Strategia națională în domeniul energetic, Road Map Energie pentru World Bank, Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Surse Regenerabile de Energie din România Coordonator strategie națională 2002 - 2004
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale Președinte 2000
Proiectul național exploatarea gazelor naturale Coordonator proiect 1999 - 2000Membru al asociațiilor profesionale

 • Profesor asociat la Academia de Studii Economice (ASE) și Univeristatea de Petrol și Gaze Ploiești;
 • Comitetul Național Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR CME ) - Președinte;
 • Centrul pentru promovarea energiilor regenerabile și eficiență energetică - Academia Română - manager;
 • Membru al Society of Petroleum Engineers, Houston;
 • Membru al Comitetului Redacțional al Revistei de Gaze, Mesagerul Energetic;
 • Membru al Comisiei Inginerilor de Petrol și Gaze România;
 • Cercetător al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”.

Specializări & calificări/responsabilități

 • Elaborare strategie națională în domeniul CDI (cercetare-dezvoltare-inovare), perioada 2007-2013;
 • Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii- evaluator active mobiliare și imobiliare;
 • Managementul proiectelor- trainer;
 • Managementul surselor regenerabile de energie- expert;
 • Implementare proiecte de investiții;
 • Strategii, metodologii,Politici și Acțiuni de Dezvoltare Durabilă în zona Centrală și Sud-Este Europeană - specializarea UE;
 • Responsabil al Comisiei de negocieri cu Uniunea Europeană privind valorificarea surselor regenerabile de energie din România;
 • Program de elaborare a Strategiei naționale de valorificare a surselor regenerabile de energie - coordonator;
 • Promovarea & implentarea legislației aferente surselor regenerabile de energie din România,cf.Directiva CE/77/2011 a UE - coordonator;
 • Elaborare strategie națională în domeniul Road Map Energie pentru World Bank, Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Surse Regenerabile de Energie din România, perioada 2002 - 2004;
 • Auditor de terță parte - AFAQ Ascert International, perioada 1999;
 • Managementul relațiilor cu clienții - The Open University Business School, Oxford, perioada 1993 - 1998;
 • Program de măsuri pentru promovarea surselor regenerabile de energie din România - coordonator;
 • Analiza de oportunitate privind ținta asumată de România referitoare la ponderea surselor regenerabile în consumul național de energie - coordonator negocieri;
 • Piața Centralizată a Certificatelor Verzi din România aferentă surselor regenerabile de energie - manager proces implementare;
 • Monitorizare proiecte de investiții în domeniul surselor regenerabile de energie în România;
 • Grupul Intersemestrial de Lucru (Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice) pentru elaborarea legislației privind piața obligațiunilor municipale în scopul asigurării surselor de finanțare în domeniul energiei;
 • Competențe antreprenoriale & training specializat în domeniul energetic.

Lucrări elaborate

 • Funcționarea pieței interne de energie și gaze naturale, Forumul Regional al Energiei, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, 2004;
 • Comercializarea Certificatelor Verzi pe piața surselor regenerabile de energie - Centrul pentru promovarea energiei curate și eficiente în România, 2003;
 • Sursele regenerabile de energie - între Directiva Europeană 77/2001/CE și realitate, Mesagerul Energetic, nr. 21, 2003;
 • Sursele regenerabile de energie în contextul pieței de energie - Ministerul Industriei și Resurselor & Camera de Comerț și Industrie a României - București, 2003;
 • Valorificarea surselor regenerabile de energie: cadrul de reglementare și finanțare din Fonduri Structurale Europene - FOREN 2008 & 2010;
 • Eficiența economică a surselor regenerabile de energie, București, 2008;
 • Ce trebuie să știm despre leasing în economia de piață funcțională, I Iancu/Filip Cârlea/D Mecu - ed. Arvin Press, București, 2002.

Propuneri legislative aprobate de Camera Deputaților

 • Legea Energiei electrice și Gazelor Naturale;
 • Legea eficienței energetice;
 • Proiect de Lege privind siguranța operațiunilor petroliere offshore;
 • Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 • Propunere legislativă privind performanța energetică a cladirilor din România;
 • Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" ;
 • Propunere legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria;
 • Proiect de Lege privind standardizarea națională;
 • Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002;
 • Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice;
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013;
 • Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară;
 • Proiect de Lege privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate;
 • Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea;
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului;
 • Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă;
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012;
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
 • Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice;
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
 • Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

19.09.2019